Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.48 MB
2015-01-28 09:46:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
296
2013
Rövid leírás | Teljes leírás (326.18 KB)

Zalai Közlöny
Hetenként egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap

Zalai Közlöny 1896. 045-048. szám november


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY-
1896. november 7-én.
45-1B: BZ&m.
MlifiBtttti éri
Ltémt tm . . . » frt - kr F« éw» . . . . J frt 50 kr Kw«UiIt . . 1 frt 25 kr. tfjii uu 10 kr. BIRDTTSSEK
£, kuááoe petjuorian 7, miaodasor
6, a mioóea további torért 5 kr.
KYILTTKBBKN pnjt aoroakevt 10 krtrt réteuwk ki. íinatari il.et*k mjodc» efyea k,rdeloe«rt 30 kr. feetudc
na
WXY. évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
Alap szellemi réaxét illető ■__
den közlemény a felelőt «zerke«t5
nerére, u réixt illető kó*-
lemények pedig a kiadó ne-Tére címzetten Nagy-Kinizsin bérmentve intézeodők.
Bérmentetlen levelek nem fofad-Útnak el.
KéxIraUk tíh
■ küldetnek
A n*gyk»ni»ai „Ipar-Testület", pagy-kanirsai Takarékpénztár részvény-társaság\', & .Kotori takarépénztár részvény-társaság*, a ,nagy-kanixsai- é« galambokiönkénte« töröl tó-egylet-, t .nagy-kanizsai kísdedDerdó egyesfllef ^ ¿ntgy-kani«sai Uoitói jiráskör-, i .nagy-kanitsai ktresxtény jótékony nőegylet* n ksnizsai ixr. jótékony nőegylet-, .szegények tápintézetes .katonai hadastyán egylet« a »soproni kereakedolmi iparkamara" nagykanizsai külrálasitmányának hivatalos lapja
HETENKÍNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTA.LMU HETILAP.
Irodalmi s Művészeti Kör.
(vh) Misfél éve mukk. hogy néhány szerény újságíró összegyülekezett oly célból, hogy * város és annak vidéke irodalompártoló és irodalomkedvelő közönségét összegyűjtse ét hogy irodalmi egyletet alapítson. A minden szervezet hiján szűkölködő lelkes társaságnak azon szerencsés eszméje támadt, hogy az ügynek oly férfiat nyerjen meg, & ki intézkedéseitel ennek a szerrezetlen társaságnak alakot ad és agy belső, mint külső összetartozőságát rendezi. Ezen lelkes gyülekezetből származott a Nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör és ennek a körnek első elnöke Sümeghi Kálmán volt. a kinek szervező tehetsége, eszméiben gazdag szelleme a körnek életet adott. A kör, mely jelenleg egy irodalmi és művészeti szakosztályból ali, nemcsak abbeli köreteléseknek tett eleget, hogy közönségünkben az irodalom és művészet szeretetét ébren tartotta, hanem zászlaja alá csoportosította mindazokat a férfi lkat és hölgyeket egyaránt, kikaek érzületéből a nemesebb társadalom iránti szórakozások, hajlamok gazdag foTTá-sokban fakadnak. A mit az irodalmi és művészeti kör igazgató tanácsa, a közönség lelkes támogatásával véghez vitt, teljesen megfelel az irodalmi és művészeti kör kitűzött céljainak. Irodalmi és művészeti előadásokat rendezett, felolvasásokat, hangverte-gveket tartott, ingyenes előadásokkal szórakoztatta a nagy közönséget és nemzeti ünnepeinket kegyeletesen ünnepelte meg Hogy nyilvános könyvtárt és irodalmi műveket még nem szerkesztett, annak mindeddig az idő rövidsége volt ax • oka. Két izbea megünnepelte március 15-ét. A Nagy-
Kanizsát meglátogató művészek iránt lerótta azt a figyelmet, melyet ilyn országos hiríi művészek megérdemle-nek. A rendezett estéken összejött összegek egy tetemes részét pedig egy Deák Ferenc emléktábla .lapjára tette le és talán nemsokára bekövetkezik azon időpont, a mikor a haza bölcsének emlékét városunkban megülhetjük. E mellett az ér folyamán társas összejövetelekre is alkalmat adott tagjainak és meghonosította az ének művészetét, melynek ennyi éteken át otthona Nagy-Kanizsán sem is volt. Nov ember 15-én tartja első közgyűlését, melyre fájdalom már is egy nj elnökválasztás feladata háramlik. Sümegi Kálmán elhagyja városunkat, hogy szélesebb hivatás körrel bíró állását Szegeden elfoglalja. Nehéz lesz méltó ntódot választani, nehéz pedig azért, mivel társadalmunkban kevés az olyan személyiség, a kiben meg volna a tehetség, hogy sxéjjelhuzó tá...