Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Kategóriák

Weblapok

A galamboki és letenyei hitelszövetkezetek nehézségeket támasztanak - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=14044&kerpan=20#vs11
Zalai Közlöny 1932. május 4., 100. szám, 2. oldal, jobboldalt lent. Kis- és Nagyrécsén mintegy 50 gazda nyújtotta be igényét takarmányhitelre. A galamboki és letenyei hitelszövetkezetek nehézségeket támasztanak a takarmányhitel folyósításánál. Ezzel szemben a gelsei hitelszövetkezet minden akadékoskodás nélkül kiutalta a hiteleket. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
A gelsei Levente Egylet majálisa - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=4706&kerpan=20#vs17
Zalai Közlöny 1928. május 9., 105. szám, 3. oldal, balról a második hasáb, középen. Rövid híradás arról, hogy hol és mikor lesz a gelsei Levente Egylet majálisa. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
A kanizsai gazdagyűlés előkészületei a környéken - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=9146&kerpan=20#vs0
Zalai Közlöny 1930. április 30., 97. szám, 6. oldal, balról a második hasáb, fent. A kanizsai gazdagyűlés előkészületei a környéken - a Gelsei községi mezőgazdasági bizottság ülésén dr. Vass Zoltán előadásában az újudvari intenzívebb állattenyésztésről is volt szó. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
A kiskomáromi kerület kíváncsi a pártonkívüli programra - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=12072&kerpan=20#vs0
Zalai Közlöny 1930. június 18., 135. szám, 2. oldal, baloldalt fent. Kiskomáromi területi képviselőjelöltek. Gyömörey István programbeszéde. Az ellenjelölt, gróf Somssich Antal nem adott eddig programot. A kiskomáromi kerület szavazatszedő bizottságai elnökeinek névsora. Gelse: Kreutzer Dezső. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Alsórajk átcsatolása - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=2600&kerpan=20#vs7
Zalai Közlöny 1925. július 17., 158. szám, 4. oldal, balról a harmadik hasáb, középen. Alsórajkot, amely eddig a gelsei körjegyzőséghez tartozott, a felsőrajkihoz - amelyhez akkor Felsőrajk és Pötréte kisközségekből állt - csatolták át. A vármegye döntését megfellebbezték Gelse, Gelsesziget és Kilimán községek. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Zalai Közlöny 1929. november 12., 257. szám, 3. oldal, középen. A törvényszék vizsgálóbizottsága kiszállt Gelsére a halálos motorkerékpár-katasztrófa ügyében. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Egy récsei szolgalegény verseket ír - 1 - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=11248&kerpan=20#vs1
Zalai Közlöny 1931. február 8., 31. szám, 3. oldal. Négy nap óta költõnek érzi magát és éjszakánként verseket ír az istállóban Szili Mihály, egy récsei szolgalegény. Interjú a Gelsén született, már három éve ide-oda vándorló ifjúval. Barbarits Lajos írása.
Egy récsei szolgalegény verseket ír - 2 - http://zalaikozlony.dfmk.hu/index.php?kerpan=10&sevf=1931&slap=31&sold=4
Zalai Közlöny 1931. február 8., 31. szám, 4. oldal. Négy nap óta költõnek érzi magát és éjszakánként verseket ír az istállóban Szili Mihály, egy récsei szolgalegény. Interjú a Gelsén született, már három éve ide-oda vándorló ifjúval. Barbarits Lajos írása.
Felmentették a gelsei halálos autó-elgázolás vádlottját - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=7679&kerpan=20#vs9
Zalai Közlöny 1929. november 3., 250. szám, 4. oldal, jobboldalt középtájt. Felmentették a gelsei halálos autó-elgázolás vádlottját. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Felszentelték az újudvari leventék zászlaját - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=5317&kerpan=20#vs14
Zalai Közlöny 1928. augusztus 28., 194. szám, 4. oldal, középen. Felszentelték az újudvari leventék zászlaját. Az ünnepségen jelen voltak a gelsei leventék is. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Gelse díszpolgárává választotta Kreutzer esperest - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=15076&kerpan=20#vs23
Zalai Közlöny 1932. augusztus 24., 190. szám, 4. oldal, baloldalt középtájt. Kreutzer Dezső, a nagykanizsai kerület esperese 25 éves plébánosi jubileumát ünnepelte. Ez alkalomból az esperest Gelse község díszpolgárává választotta. Csóthi Géza murakeresztúri apát is mondott beszédet. A cikk bővebben ír az ünnepélyről. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Gelse vidékén 30 százalékos fagykár volt - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=4819&kerpan=20#vs25
Zalai Közlöny 1928. május 15., 110. szám, 3. oldal, balról a második hasáb, lent. Rövid hír a gelsei fagykárról. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Kiskomáromi kerület választása 1931-06-14-2 - Beszédes számok - http://zalaikozlony.dfmk.hu/index.php?kerpan=10&sevf=1931&slap=132&sold=2
Zalai Közlöny 1931. június 14., 132. szám, 2. oldal. Gyömörey-Somssich. Mi fontosabb a kiskomáromi kerületben: a néhány embernek tett apró szívesség vagy az egész kerület sorsának jobbra fordulása. Adatok a választás állásáról Gelsén. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Kiskomáromi kerület választása 1931-06-23-1 - Gyömörey István kontra gróf Somssich Antal - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=12121&kerpan=20#vs10
Zalai Közlöny 1931. június 23., 139. szám, 1. oldal. Gyömörey István diadalútja a kiskomáromi kerületben. Megfordult a Somssich-láz a kerületben. A következő településeket említik meg a cikkben: Palin, Újudvar, Gelse, Gelsesziget, Alsórajk, Kilimán, Pölöskefő, Zalaszentbalázs, Bocska, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Fűzvölgy, Hosszúvölgy, Homokkomárom, Korpavár. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Kiskomáromi kerület választása 1931-06-23-2 - Gyömörey István kontra gróf Somssich Antal - http://zalaikozlony.dfmk.hu/index.php?kerpan=10&sevf=1931&slap=139&sold=2
Zalai Közlöny 1931. június 23., 139. szám, 2. oldal. Gyömörey István diadalútja a kiskomáromi kerületben. Megfordult a Somssich-láz a kerületben. A következő településeket említik meg a cikkben: Palin, Újudvar, Gelse, Gelsesziget, Alsórajk, Kilimán, Pölöskefő, Zalaszentbalázs, Bocska, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Fűzvölgy, Hosszúvölgy, Homokkomárom, Korpavár. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Komárváros új jegyzője - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=7414&kerpan=20#vs17
Zalai Közlöny 1929. október 17., 236. szám, 5. oldal, baloldalt középen. Vitális Zoltán gelsei adóügyi jegyzőt választották meg új jegyzőnek. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Magyarszentmiklós határában egy felrobbant gránát megsebesített két falubelit - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=9558&kerpan=20#vs25
Zalai Közlöny 1930. június 13., 132. szám, 3. oldal, középen lent. Horváth Ferenc bojtár és Németh Ferenc csikós gránátot találtak. Piszkálni kezdték, a gránár felrobbant. A két legényt égési sérülésekkel beszállították a kanizsai kórházba. A gelsei csendőrség folytatja le a nyomozást. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Megnyílt a gelsei telefonközpont - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=6049&kerpan=20#vs15
Zalai Közlöny 1928. december 15., 284. szám, 4. oldal, balról a második hasáb, középen. Megnyílt a gelsei telefonközpont. Az előfizetők felsorolása. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Műkedvelő előadás Gelsén – Levente Egyesület - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=4072&kerpan=20#vs9
Zalai Közlöny 1928. április 15., 86. szám, 4. oldal, jobboldalt fent. A gelsei Levente Egyesület műkedvelő előadása. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Riport egy szépen fejlődő zalai községről 1 - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=4975&kerpan=20#vs0
Zalai Közlöny 1928. június 24., 142. szám, 2. oldal. Riport egy szépen fejlődő zalai községről, ahol rózsafák illatárjában fürdenek az utcák. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Riport egy szépen fejlődő zalai községről 2 - http://zalaikozlony.dfmk.hu/index.php?kerpan=10&sevf=1928&slap=142&sold=3
Zalai Közlöny 1928. június 24., 142. szám, 3. oldal. Folytatás. Riport egy szépen fejlődő zalai községről, ahol rózsafák illatárjában fürdenek az utcák. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Szibériai hóviharok dühöngenek egész Zalavármegyében - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=6525&kerpan=20#vs30
Zalai Közlöny 1929. január 27., 23. szám, 1. oldal, balról a harmadik hasáb, lent. Szibériai hóviharok dühöngenek egész Zalavármegyében. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Színészek Gelsén és vidékén - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=6945&kerpan=20#vs23
Zalai Közlöny 1929. május 9., 104. szám, 3. oldal, balról a harmadik hasáb, lent. Molnár György színész és kistársulata Gelsén. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Titokzatos kezek pusztítják az életet Gelse községben - tiltott műtétek - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=6012&kerpan=20#vs25
Zalai Közlöny 1928. december 13., 282. szám, 2. oldal, középen lent. Titokzatos kezek pusztítják az életet Gelse községben - tiltott abortuszműtétek. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Titokzatos kezek pusztítják az életet Gelse községben - tiltott műtétek 2 - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=6049&kerpan=20#vs15
Zalai Közlöny 1928. december 15., 284. szám, 4. oldal, balról a második hasáb, lent. Az előzőhöz hasonlító tiltott abortuszműtét miatt folyik a nyomozás. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.
Tűzoltó-mulatság Gelsén - http://zalaikozlony.dfmk.hu/talmegj.php?tid=4622&kerpan=20#vs14
Zalai Közlöny 1928. május 5., 102. szám, 5. oldal, balról a második hasáb, középtájt. Tűzoltó-mulatság Gelsén - előzetes hír. A cikk a Deák Ferenc Megyei Könyvtár honlapján található.