Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
29.63 MB
2015-01-27 13:51:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1474
5742
Rövid leírás | Teljes leírás (527.85 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. augusztus - 62-70. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGY-KANIZSA, I8HQ. gpgnszíns 1-én.________ 62-rtifc szám. Tlzenktlenczttllk Évfolyam;
\'ci»-^- fcrftíaíS — _ _ V
» Elöftzst"\' " j\' HS 5?3»-=> --- —
évre f" ■HH M n ■■ HH I^HM ^^^ í A I»P ríi»41 5?
11 II ÜA7I
,!■.;\' SsC f&jgm H HB H H mm H H H ki«dóh°* bírm..»«
lila f&jsk m h m flj k b ■ b ^^^b b nagykanizsa
m bm B bm ■ ■■ Hm b II Hl I
HnB hb» mmi aBWSB H H SLA Hl ■ monk.iú-
"" ^ ■ b® ^^ ■■ hl ■
Vtrye« hirdetén4ri kíUKfff __„i J
előbb- , Z A Xj A.-SO M OG Yl KÖZLŰIÍ Y."
.Kanixxa város helyhatóságának, „íi.-kanizsa! önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbauk", „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyeí Alános taiütiM^ t fi lel") a _n.-kauizsai klsdedneveló egyesület", a u.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kül választmánya" a több
megyei ís városi egyesület hivatalos értesítője.
Mctcnkini kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A liaiaíon melléke hcsj vidék borászatához.
Kmlitettem czikkeim sorozatában. hogy ajánlanám e hegyvidék számára a must |. bizést nagyobb mértékben gyakorlatba venni mint eddig történt; csak egyes na-gvubli birtokos és finom izló, csemege hcirt élvezni kívánó családaink számára iörtc\'nt és dőre megjegyzem, hogy ne badacsonyi ürmöatiek neveztessék — mert hiszen nem ürmös — hanem badacsonyi csemege bor -nak.
Midőn bnld. Bogyay Lajos a nagy szülész, hódolatteljes é^hálás alattvaló, a X-ilaniogyébcn utazó felségnek kedveskedni liivánt ilye ado\'t a balatoni Kisfaludy gőzösre léptei."i — mint kelleme.-.-\'■megi\' bor-, !>a>! c-wiuyí saját készitni\'-ny ét.
Midőn - :c esztendővel e/.elótt rgy liazatitársnnk külföldi útjáról hazatért, s Imzzini jött kérdvén: van-e az urnák ba-•ilaiMinyi fógütr mustja? Van. — Tudna e elpakolni iivegi l.ln\'ii. de messze útra? igen is. — .Xi\'in esik-e.... ha megmondom iiinefc é.- hova? te?sék csak megrendelni, bárhova elszállilom. — Tehát 5 nappal i\'zelólt Kossuth li.ijosuál ebédeltem vele együtt s e közben enilitette. hogy bort ez idegen földön nem tud inni, mert egyik sem az ö Ízlése szerint való, de itie haza is li göröinestebb ivott kevés bada-isi nyi csemege bort azt pedig liein is tudná, hogy hazulról is kitől kaphatná, azért inkább vizzel él rendesen — tehát iiinck a szamára lesz a bor, de nem az ii in;vi" alatt, hanem ez s- ez név alait /.állit\\a sat A bor elment és eljutott a ulag és kofunk nagy embere élvezetére;
TÁRCZA.
H;i/iáni ifjúságához.
Il;i kétkedtek a felett, hogy ujaid.
K/.I"- •\'■vünk az>;hb jövőt |u>Z ránk ; i)\'.i iii»:iij«:lek hit. 1 ineriterr — •fúrjátok lie áldott szép hazánk!
Utazzátok he e remek földet. Minőt más nép oaak álomban lát. S bi»yjétek el nékem — lelketeket l.:j tettvágy, hit villanyozza át.
Bámuljátok meg - annyi vész között Aipáil vére mit terei::te itt; S hogy nem veszhet el ez alkotó faj — Eleszaze szivetek az a hit!
Nem veszhet el faj, mely, igy alkotni Ks magában bízni megtanult; Kóma midőn cézárokban hízott — S maga dőzsölt — porba akkor h- U
Kajunk alkot hangya szorgalommai; Virul c hon mint édeni kért ; S ezer óv után kolosszként állunk, Talár, török bár sokáig vert.
Ott Budapest, drága hazáuk szive. 0*z Dunánk legifjabb arája --Zsenit- m«\'-g. csaknem »erdŰlő, már is FfítriLájc: tekint kéjjel rája.
N\'zzótok ini\'ü Erdély vadre^ényv« Hegyeit s annyi termő síkját. A tnérht tlen két magyar síkságot — Miken annyi fzrp viz zajlik á\'.
Nézzétek m<>g a...