Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
32.26 MB
2015-01-27 15:56:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1477
5943
Rövid leírás | Teljes leírás (595.09 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. október - 80-88. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


^GY-.KAJiKSjA, 1880. október 3-án.
<SCHlií:. szam.
flzenklienezedik érfolyam.
SHzilul ír:
:ofía 4rr. . - « írt. Hl «r< . t ,
o.fy.d «»re 2 ,
Rgy szám 1U kr
HIrdatiMfc
fi faltából p.lit.orb.u atítoimiT 6 ) rain-1.\' lováhfeí inríri 5 Vr RTILTTKRIIRK ■uronktat 10 krirt ti tétnek iel I, üiticiltri illeték miadei Wjes hirdeti.irt kölflc J 30 kr fi.M.ndS-
se»*^-
»SBS
elóbb: ,ZALA-SOMOGYI K Ö Z £x O N TT.
1 A Up szellemi rés*éí / Ufctf közle«éo7ek t \' ísork«uiít5h&ft; ínyifi közlemények pedig- s kiadóhoz bérment»« intézendök : NAGY KANIZS\\ Wi«8SÍQttUL£. Bérmentetleu leveiei. ciak «»mert mauk>úr-te-któl fog»dt*tnak -I
J\'(ésirátok . víísss oou
küldetnek. t
2?.-Kanizsavár08 helyhatóságának, „n.-k£nizsai önk. tüzo! tó-egylet", a „n.-kanizsaí kereskedem* s iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanitó-tes-tület", a „n.-kanizsai kisdedaeveló egyesölet", a n.-kanlzsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külválasztmánya" s több
megyei és Tárosi egyesület hivatalos- értesítője.
Hetenkinl kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre.
Lapunk mindazon t. pártolóit bizalommal felkérjük az előfizetés mielőbbi megújítására, kiknek előfizetésük a ¡Ildik évnegyeddel m. hé végén lejárt, nehogy a pontos szétküldésben hiány, merüljön fei.
üj előfizetéseket szintén elfogadunk oki—decz. évnegyedre 2 írtjával, mely tegczélszeröbben postautalványon történhetik.
Hazafiúi tisztelettel
KIADÓ HIVATAL.
Mag) arosodjank!
A belügy minister átírt & pénzügyérhez, hogy nem volna-e ezé 1 szerű a név-magyarositásí öt forintos dijakat megszüntetni, mintán úgyis \' kevés pónz folyik ; be e czimen?
Törs Kálmán országgy. képviselő a »Vasárnapi Újság*-ban ezelőtt két évvel már hangsúlyozta volt annak szükségét, hogy ama dijak eltöröltessenek és bo$y nem közönyös ránk nézve: vájjon hevünk — ha magnnk magyarérzélmüek is vagyunk — magyar hangzásu-e vagy sem ? !
Feltéve, hogy egy alkotmány-válság után népszámlálás lenne, hiába mondaná Goldstein, GIück, Eosenkrsnz, ítemenyik, Dietrich, Kreybiger, Czernyinszky, Brozo-vics, Sztankovics, Pomutin, Hütter, Hut-ter, Svoboda stb. stb. hogy — magyarok vagyunk; azért csak más nemzetiségűeknek lennének felvéve. De békés életünkben is nagyon furcsa, hogy például a
világkiállításokon í>ly kőjmjen tévútra vezetik a külföldöt idegen névhangzásu kiállítóink, cultur képességünk iránt.
Igaz ugyan, hogy a megpróbáltatás nehéz napjaiban sok idegen nevű jeleseink voltak; de az utána következő időkben keservesen tapasztalhattuk, hogy a magya rok létszámát tisztán a név után itéiték meg és költötték rólunk, hogy: minden más nemzetiséggel szemben kisebbségben
vagyunk.....
Alig-alig akad bármely- nemzetnél is, hogy a polgárok neve ne hordozná magán világosan nemzetünk nyelvét, csak mi magyarok vagyunk e téren oly absurd\' helyzetben, hogy majd minden második magyarnak idegen hangzású neve van.
Minden ily nevü hazafit kérünk tehát: ne vegyék közönyösen e csak látszólag jelentéktelen ügyet. Három-négy sor irás és.... nemzeti ügyen van lendítve!
Előre is gratulálunk a belügyér jó gondoltához, várjuk a mielőbbi intézkedést és akkor: papirosra minden nem magyar nevü, de igaz magyar!
V... L.
A király Pécsett,
— 1880. szeptember hó 24-én. — (8ajit levelezőnktől.)
Pécs városa örömünnepet ült.
Fényben aszott az egész város s a koronás magyar királyt állásához méltó kirá...