Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.73 MB
2015-01-27 15:58:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1930
4781
Rövid leírás | Teljes leírás (521.7 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. november - 89-96. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGY-KANIZSA, 1880. november 4-én
88-cms sz&m.
BHutni ír.\'. ]*(in irr» 8 fr\'.
«1 iVí. . . 4 ,
Q«(7«d int ■ ■ 2 , ísítrts 10 kr
H+rísiés»k
A bs.iboi pecitsorbac 7, Ktiedtui 6 i mio.l.i-torábbi »őrért 5 kr STU.TTÉEBEN
»uroakiot 10 krirt 11>-t.to.k f.l (: KlDOBtiri Illeték minden
íefjM hirdetérírt kaiBo I 30 kr 6«oL»tlE
he*-*
itzenkllenes^41^ gyíglyam
ssa«.
í A, U{ «.11«; rfcsíí illeti k6«l»i»i.j.Si .
[ »njafi t illetS \' kSslsMiaT\'nk padÍ£ » kilÄÄItOX
-iniáiimdSit : SAGY-ÄASilÄ/. Wla^íieíSá».
( 8«rB]«atetl.a k,T51 /1 inisftri SMinleKtAr-B^Viá! fogadhatna» \'J
inri\'.sj fimt a«»
k01j»uAk.
; eióhb- .^AXJ^-SOMOGS-YÍ közlöny.\'
S.-Kanii8»Táros helyhatóságának, „iL-kanlzsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsal kereskedelmi s iparbank«, „nagy-kanizsai takarékpénztár", a ^alamagyeMUtaláBes iaidtó-tes tölet", a „rr.-kanizsai klsdednereló egyesület", a n.-kanizsal tiszti önsegélyző szövetkeset", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanlzsa: kSlTáíasstiaáay*" a több
megyei és Tárosi egyesület hivatalos értesitóje.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalom
Arvay Islváu pályakoszornzott művéből.
A pincze.
A pincze jóságához megkívántatik, hogy sem a téli hideg, sem peáig a nyári meleg abban nagyobb légmérséklet változást elő ne idézzen. Molhartlanul megkívántatik, hogy az száraz, setét, szellís, de még is a felszél behatásától meg-óva legyen.
Mikor fejtsük mustunkat? felelet: azonnal, mihelyt az tisztának mutatkozik, mi rendesen déczember hónap második felében szokott bekövetkezni. És jegyezzük meg jól, hogy: az első fejtés a bornak egész életére döntő befolyással van. Midőn a must a bele nem tartozó idegen részeket" forrás által magából kilökte, azokat seprő alakban a fenékre lerakta, a természet mintegy ujjal mutatja nekünk azt, hogy a mustot belőle kiveendő ezen idegen részektől azonnal megszabadítsuk. S mert a természet működésében szünetelés nincs; — a must mihelyt első feladatát, t. i. a sepróalakban lerakódott idegen részeknek kiválasztását befejezte, nem nyugszik, hanem — kivált tartós szél alatt — njra mozogni kezd, s ekkor a seprőből a szabad szemmel alig látható finom részek njra felszállanak, mint mondani szokták, a bor meghomilyosodik. Már most miután a must az elsó forrásnál a torba nem tartozó részeket magából kiválasztotta, kilökte, nem hír többé azon eróveí. hogy az ujabban felszállott idegen részeket a tavaszi gyenge utó-^forrásnál magából ismét eltávolítsa. Azok tehát benne maradnak, szeles időben, különösen szállításnál a bort megzavarják
Az ily bor palaczkba húzva ülledékei csinál, szóvai az tükör tiszta és szállításra alkalmas sohasem lesz. Fejtsük tehát a mustunkat azonnal, mihelyt a sepró a mustból kivált, s fejtsük óvs.tosap, a hordót nem mozdítva, hanem mihelyt a csapból a hordó meghajtása nélkül nem folyik, a még rajta levő mustot vegyük külön hordókba. Márczinsig meftúszttil az annyira, hogy újra fejthetjük, s az ily allya bor házi használatra, munkásnak elég jó.
A második fejtés történik márczius hónapban, a harmadik szeptemberben. A második évben ismét megfejtjük tavaszszal és öszszel, azontúl minden második évben egyszer. Végre ha borunk igen régi, színében setétedni kezd, azonesetben a szeptemberi fejtés alkalmával egyik jó évbeli termésből egy negyedrész uj bor hozzáadásával felfrissítjük.
A fejtésre vonatkozólag tehát figyelembe ajánlom, hogy a hordót mindig kí-forrázzuk, kiöblítsük és kikénezzük mielőbb bélefejtünk; a hordóból mindig csak azon tiszta bort vegyüli ki...