Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
32.69 MB
2021-10-26 16:05:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
457
837
Rövid leírás | Teljes leírás (377.06 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 019-022. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kain/.na, 1871. május (i-ún.
19. azám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiteijedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
»
V-
Vearyea tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, «azdászai, tudomány es művészet kflréMl.
alttfta uwlitii, «fé«a • gyatra* aMM fégy két í«m. HirrkvuslAi Iroda rn kiadó fii > utal:
WAJDIT8 JÓKHKIr'' kanjr*ker»<ke<M*4hafl.
I
Elöflxetéü föltételek:
Helykeu M.hui hurdiMal eUMkre po.lAn kHI.lv*
ttfin -érrm » . * fri —
K4I *»re • . 8 . _ . &rn«rjr*<lrs - 1 . «) .
vft
A oépek
tökélyetesedéSenek befolyása
* { a mr*öi/aiHÍaiiá{/r<t.
{Kul/tatina il
Azon kérdésre, váljon honunkban hol volna helyén a gőzeke, egyszerűen a térképre mutatva felelhetnénk, hogy &zou sík, csaknem végtelen rónán, mely alföldünket képezi. A fekvésben itt nem talál a gőzeke akadályokat. Talajra nézve sziutén itt volna rá szükség leginkább. A Bánság, Csongrád, Csanád, Bihar megyék fekete szurkos anyag gyakran székes talajára leginkább kellenék egy korlátlan erű, mely ezen talaj elzárkózó tulajdonát megtörje, mi miatt sok gaz-dáuak vetetlen marad a földje ős/szel, mert ereje gyenge volt a megkérgesedett fekete föld felugarlása v. későbbi keverésére is.
Amint tudjuk ezek a legtermékenyebb földjeink. Azonban a termények nem biztosak ; a az idő szeszélyeitől nagyban függnek, itt volna tehát helyén leginkább a gőzeke hogy az eddig csak 1— 2"-re felkarolgatett talajt, munkájába venné a kellőleg me^tné-lyitvéu, a kiszáradás s az elzárkózás ellen megvédené, igy a terméseket némileg biz* tositaná.
A gőzekét föltétlenül csak is ott lehet pártolnunk, hol a talaj mélyítéséről van szó a ebben rqjlik az egész találmány fon-
TÁRCZ A.
tn «
Ne kérdezzétek...
Ne k/rdeisitek, ha >1 uUiáu járok, Hufy mlírt nfuk in a fnldr* Ir, Ultit ín kftrültrni minden vfjaa kit tu( . Kínjel, Jókedvll uippcl van tale.
Ti e csoportban c»»k kOURt, íínjt láttuk, Ku látom lelkit ía u oly (Otát, Hogy b» kebUben salv helyett nap volna, Völ uim deríteni lelke fjjelét.
NáitáuU eat a féktelen rajt, tnelyel MsfUbolyitolt már a te«p.,U« l Mii aa áW »«0rajrS Tá»á alakított, H uielyuek a mámor mig mindig karát.
Knnak oltárán nincs mái igai Itten, Mint a tompitd, bflaOi éivetel ... fta aa istenaig >:ndok aaiaioljráhoa (_ Ceak a gndagiáf, ciak a péne reael
8 • kl nem gaidaf, de kit aalrl máfla A nacyravifyAi viaakat«xj* bánt-. Kiadja lelkit; bála míg e korúak,
Hojy aat beváltja apriSpána ftjraoáut . . .
» ,
Klnlit«k, 5iol van aa a taOrnyll vásár ? Aa minden utcsa, mlndau aáutár; Hol aa áruciikk i>(áai naphoMiatilt Aunyi, hujy beunftk olykor ni«( ar fér.
Itten «gy amber Arulgatja elvéi, Melyet mrf U(uap íeuhéjáava valll, Ma már eladja, hogy majd aauak árán ''Vakaaaau egy kii nolga hivatalt.
t''.• ai a aot dU, mindmegannyi ékaier, Kik uiegnnták a ciOndri i>*|ty falat, <.• itt eladják aaját inagikat, bogy KOnn a uapfáttybtn ra^jro|(baiiauak . ..
<t
H alkáat a boltbao, a ral.''.JIt Itt ia ^''alulmúlják a hamu áknarak . . . Kikaak aráuyát, aat a drá^agyOiiKjrJlt Aa ig tudná, hogy ráf ki vatta mag, •
Ai aoya, kit tuár bájai albagytuk, Ua kit álvakkrl biitat máK a lít, M«n áldoakaaagu bamia iitanának, JJ» hutát kl UáajT«fyarwakát ,. .
H Ornmmol hallja, lia kOrdlte mondják : .Milyen...