Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
37.12 MB
2021-10-26 16:10:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
427
808
Rövid leírás | Teljes leírás (444.91 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 036-040. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa, 1871. szeptember 2-án.
38. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi közlöny
r '' * ''7 '' '' *
t"
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
V6syea tártaimu Hetilap
a széolroilJiloin. k«re8ke|leIeni. Ipar. gazdászai, tudomány és üiövmet köréből.


MeffJelenlK:
minden noMbaton. egéar. i gyakran máifél vagy két iv*n. Sifrk«''Kii<»i (rutin i:H Utirfó liiv h(m1 :
WA.IDITH JÓZHKF kftnyvkrretkedéaél.au.
Előfizetési föltételek:
..a j.
I
■^ST''i -1L -■
Gyógyászati javaslat.
Mii Ifiiyűiik Jiírváiij-brlriNéKrk urnlko-
ditHit idejében?
t
1. Járvány-betegségek uralkodása időjében, legkivált, hu tudjuk, hogy ragályos természetűek, nélkülözzük a gyapjú és pamut ruha-féléket, mert semmiféle lárgy sem oly hajlandó a ragályt magához venni (s azt visszatartani, mint a gyapjú éa pamut. Erre kell gondolni még az ágy és butor-készleteknől is. Lcgtanácsosabb azokat elzárva tartani.
Ebből az az Üdvösséges tanúság, hogy ragályos járvány ideje alatt a pamut és'' gyapjú tárgyakkal foglalkozó , érintkező egyének mindig nagyobb veszélyben forogunk azoknál, kik távol állanak tólök. Ezen alapból folyik ki riftnüen más ovatosság.ós intézkedés.
2. Minél nagyobb számmal szaporodnak a betegek, annál nagyobb gondot kell fordítani a testi és egyéb tisztaság eszköz* lésére, szorgalmas szoba szellőztetés, mosó-dás , meszelés, súrolás, szoba-, udvar- és utczasöprés által.
3. Különös gond fordítandó minden bűzt terjesztő tárgyak büztelcnitésérc tisztogatás, eltakarítás és elégetés által. A trágya-gödröket, az istálló trágyát clevckorán kikeli hordatni. Tisztán tartandók a házi és utczai csatornák, vágószékek.
4. A népcsoportosodás mindenkor és minden viszony, közt beszüntetendő, leginkább kell ovakodni a betegek és halottak
- körüli összecsoportosodástól, különösen a köznép közt annyira divatozó halotti tortól.
Hol)l.-ti liátliox hordánál t* vidékre pnttán klll.lv* Kgétt évi* : - A írt kr. Hl évre - .3 . - . F.vnegy edre - 1 . 60 ,
5. Szomszéd a szomszédot ellenőrizze, nehogy a gondatlan szomszéd a gondos és elóvigyázó szomszédnak legyen ártalmára.
6. Járvány ideje alatt lcgtanácsosabb hússal élni, mert a növényük tápálla-dékai rendesen kóranyug tartalmúak és okozói a veszélynek, hlz teszi szükségessé, hogy a piaczi növény élelmi tárgyak a legszigorúbban ellenőriztessenek, főleg a gyümölcsre nézve.
7. Inni legjobb tiszta kut, vagy forrásvizet, bórivóknak megengedhető a vizes fehér-, hasmenéskor a fekete bor ivása. A nagyon keserű, savanyu és fiatal sör ivása betiltandó.
8. Járvány ideje alatt nagyon mellőzendő minden ismeretlen összetételű kontár óvgyógyszer. Orvos dolga most a közegészséget ugy, mint az egyes betegeket gondvi-selnl, vész beszüntetésére hatni, s ez által a jólétet biztosítani.
9. A könnyelmű életmód ép oly veszélyeztető, mint a gyáva, félelmes visszavonulás ; annyit tesz ez, hogy a rendes életmódtól eltérni nem tanácsos, ajánlható ellenben eltérni a rendetlentől.
10. Járvány ideje alatt gondolni kell arra is, hogy test- és lélek fárasztó munka és gondolatok által ne zsaroltassanak. Jobb idejében lefeküdni, idejében felkelni, mintsem zaklató muuka, hosszas ébrenlét által a testet és lelket folytonos izgatottságban tartani és az által abban a kórhajlamot feléleszteni.
11. A testnek szokatlan áthülése épen ol...