Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.5 MB
2023-04-25 11:10:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
206
342
Rövid leírás | Teljes leírás (643.16 KB)

Zalai Közlöny 1882. 010-017. szám február

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
21. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NA6Y-K&NIZSAj: 1882. február 2-án.
ElífiittHI ár:
egész éTre......8 frt.
fél érre ;......4 ,
négyed évre ■.■ »••■.•. * 2 ■, Egy szám 10 kr.
lO-iK szé;m
1 HÍRDETESEX 3 hasábot petitsorban 7, másodszor
6 e minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN ;; soronként 10 krért vétetnek t*t Kincjtári illeték minden egyes krrd »-: tétért 80 kr. fizetendő.
Huszonegyedik évfolyam.
A lap szellemi részét illető közlemények & szerkesztőhöz,
anyagi részét illető közlemények pedig a. kiadóhoz bérmentTe intézendők :
NAGY-KANIZSA Wlasslcsliáz. .
Bérment«tlen levelek csak ismert munkatársaktól fogad útnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
Na^-Kanizsaváros helyhatóságinak, ,nagy-kanizsai önk. tüzoltó-egylet'', a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, ,nagy-kanizsai takarékpénztár6, a „zalamegyei általános tanítótestület* * *nagy-k*rizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet*, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya* s több megyei és város
egyesület hivatalos értesitóje.
Heteokinl kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

Budapest, január 26.
Az igazságügyminiszter a napokban terjesztette a képviselőház elé az nzsora-törvényjavaslatot — s ezzel a kormány kötelességét teljesítette azon a társadat» minden rétegéből felhangzó kívánsággal szemben, mely az nzsora pusztításai ellen a jogi törvényhozásban kereste a menedéket.
Ha széttekintünk az országban s látjuk, hogy egyes lelketlen uzsorások miként zsákmányolják ki a tudatlanságot, a szőrűit helyzetet s a könnyelműséget; ha látjuk, hogy jómódú gazdák néhány év alatt miként válnak az uzsorás rabszolgáivá s kérges tenyerük munkáját s izzadó homlokuk verejtékét iniként nyeli el az uzsora molochja, bizony bármit tanultunk is a pénz áruter-mészetéról s a szabad forgalomról, megérlelődik bennünk azon meggyőződés, hogy az állam büntetőjogi törvényhozása nem nézheti tovább tétlenül a lelketlenség garázdálkodásait. — ■
Hisz a kép — a mit az uzsora fest — megdöbbentő képe a rabszolgaság egy uj alakjának, mely nem kevésbé szégyenteljes és lealázó, mint a barbár kor rabszolgasága. Igaza van Stein Lórincznek, ki oly emelkedett szempontból szólott a modern társadalom e nagy betegségéhez, hogy az, ki az uzsorás körmei közé akadt, az az uzsorás rabszolgájává lesz. Ha fölkel s napi munkájára tér, csak kamatokat gyűjt az uzsorásnak, ha gazdasági vállalata sikerül csak, az uzsorás veszi hasznát, ha a gabonáját eladja, az uzsorás viszi el, ha a bornak jó ára van, az uzsorás örül neki, ha a marha jó kelt el a vásáron, már nyomában van az uzsorás s mikor egy évi munkáiára visszapillant, azt látja a szerencsétlen áldozat, hogy egy könnyelmű lépése, vagy szorultsága megfosztotta gazdasági önállóságától, oda dobta az
uzsorás zsoldjába s még azon cselédnél is rosszabb helyzetbe sodorta, ki bérért szolgálja az uzsorást — mert neki még bére sincs annyi sem, mint az- uzsorás napszámosá nak. Sötét kép — de igaz. Ki ne tapasztalta volna azt maga, ha kissé megfordult az életben.? Egész faluk ily rabszolgaságban vannak s nemcsak Magyarországban, hanem másutt is s gyakran egy ember rabs...