Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.6 MB
2009-11-17 11:35:21
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
738
4997
Rövid leírás | Teljes leírás (404.22 KB)

Zalai Közlöny 1888 035-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
27. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGY-KANIZSA, 1888. szeptember 1-én.
35-1K 3ZBéL-m
Huszonhetedik évfolyam.
Elafizetéti i)r
Egyei izsk 10 r.r
H I R 1» K T f.S K K 8 bktábu*pi-üiitorbsn 7. másodszor !tuu.l<-u tvvábbi torért :"i kr. NYÍLTTÉR8EN t toronként \'.*) kr^rt rétéinek iíiiu-htiri illeték nuuiii\'n fnyi-t irdetesert \'M kr. ü*<-túrniuk.
A lap szellemi : észét illetS kB*ie~j menyek & sxerke*ztL*égti*z. uyap résrét ijl*t3 közlemények: l\'pdig A kiadóhivatalból bérmeutvr úitézendÖk : Nagy-Ka Hízná n Uk»ríkpén*tíri épület.
Be\'-ir.euiotleu levelek nfm fo-
ZALAI KÖZLÖNY.
Á nagy-kanizsai „Kereslcedelmi lparbank". a „nagy-kanizsai önkérítes tűzoltó-egylet, a nnagy-kanizsai kisdednevelö egyesület", a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*-, a „nagy-kanizsai tiszti-Önsegélyző szövetkezetB, a „soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmdnyának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Kéziratok vfam ae*t kii zs.ir.t-~.
UJ tanév.
Í888. szept. 1-én. aj teendő vár a tanítókra, uj szorgalmat vár a szüló gyermekétől.. Ak irbiny szülő van, mely azon tanakodik, hova. mi-fc\'le intézetbe adja gyermekét. Nem
Tandíj 10 írt. Szegény tanulóknak fele, sót egészen is el szokta az iskolai b zottság engedni. Van két, sőt legújabban, híroai ösztöndíjas helyis. Most értesültünk f. é.aug. 15-éuCiehin eltemetett Petlánovits M\'hily, néhai esperes a sümeghi reáliskola öiztön-
csoda, a sokféle iskola zavarba ejti!díjalapjához 1000 frtot hagyományo-a tájékozatlanokat; polgári-, felső- zott. Szóval a viszonyok kedvezők népiskola, gymoasium, avagy reáí-jarra, hogy birki gyermekét odaadja, iskolába küldje-e? ez a kérdés. Igen(hi reáliskolában van szándéka tanit-belyesen cselekszi az igazgatók nagy itatni.\' A IV. reáliskolát végzett része, rnidón körül irja az éveokint\'tanuló, ha a latin nyelvet magán-kiadnt szokott értesítőben, melyik is-j tanai ja, átléphet a gymoasium V. kola mily pályára készít elő; szerin-\'osztályába, különben ha S osztályt tem szükséges volna, ha lapjaink, a végzett, akkor is vasút, gépész, mér-hozzájuk küldött értesítőkből erre\'nö* stbin kivül minden pálya, a jogin vonatkozó részt a szünidőben külön | és pipi pllyán kívül előtte áll.
is húznák, hogy az olvasó közönségj -
minél jobban nyerne tájékozást. Ma!A már ugy vagyunk az iskolákkal, mint]
más dologgal, minden város a maga\' tanintézetét szereti magasztalni, sze-reti népesnek látni.
A gymuasiumok mindenütt népesek, eléggé látogatottak a reáliskolák, kevésbé a polgári iskolák termei. Zalamegyére aránytalan a beosztás, sok a polgári iskola, mig más megye, p. o. Győrmegyében egy riu polgári iskola sincs! Ellenben e szép nagy vidéknek egyetlen reáliskolája vau Sümegben. A sümeghi államilag segélyzett 4 osztályú reál iskola népessége 10 évi átlag után 30 —100 közt váltakozik; ha a tágas, jól berendezett osztályokat tekintjük, több is elférne benne, ha pedig figyelemre méltatjuk, miként ily létszám mellett a tanári kar kellő gondot fordíthat minden egyes tanulóra — elég; és az eredményt jól biztosithatja előre is. Sűraegh lejtón fekszik, egy oldalról szőllöhcgy és erdővel övezve, jó levegője van. A tanulók között betegség ritkán, haláleset alig fordult elő. Szállásdíj csekély Íj frtért, némely helyen olcsóbban is jó családoknál kapható.
migyar 0*s taggyűlés mályen tisztelt Képviselőházához.
G jrand
Táró % íu
Az én imádságom.
-k" CZL.
ilvinjul Kitt Jóisef „(\'nnepj
legújabb kinjrébil.)
Mikor tereire ]iapi bíborát S minden Livalg-5 fííldi éket, A ...