Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.47 MB
2010-01-29 14:54:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1820
4966
Rövid leírás | Teljes leírás (181 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865 010-012. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

. \'Nagy\'Kanizsa. Negyedik : évfolyam.-;-
10. számlS\'fe ipril l-aJ_í
laéfgttiqegrfi lap
szépirodalom, keiesKetlelím, lpr4 giiűászatj tBflöftáay U mlvtaTOyrtráliJ* A somogrjnmfigjyi gazdaságra pafitot hívjafolinig 5«
#egjel«sa-e-lsjrkgatebV-egy iv.nu jamwr hó 1-181 kezdve minden, hó 1-én 10-éo 6* 20-án,,-—rElőfizetési ár postán asétkOldáasal• e*"k«lyb*n báxW hordva éftéas-Asm"Ö f^tíélérícS\'^t. --ta«» i r^.in v« _ Mí„^a« elBBretf a tulajdonpB kölcaöu kanvvtárat_as eddbl fenaiaUo feltételek mellttt-fá-I ár-oa Wsnálhatja.—^yilttér^^Eetit Kiyári-iŐia1.\'—r-HUáá-
----A negyedéves előfizetés
¦ sek leprán ^"tisztelettel fel-¦kOTJük^^ilietőketj^elöfiseté-
seik ~megt^ifeára«-_„____
A ki&dó-hi7&tal.
Na^ alj ttok,
í.
ilnlier prűd.
,Yége íi farsangnak, Ya^ kit rémit;
van ;kjt- kedvre_derit. Ersí mindenik a . ELtngáuh¦—- Rogyjuk Őket; —Kinek/ ¦\'hÁtqgttíMStéti régig-fut a hideg", elég-¦néki"¦aggodalma,- hé-"adjunk hozzá, —^
.Kinek^&ziveJele erőmmel, növeljük azt,
nehogy-, kedves papáját: gyötörjük.
^farsang sokaknak nyit kéj-palotát, .¦3iahícjB&CílmaTödi a "boldogok gunyhó-
Ját; iYíl gr_ knátó ?^1 ?1 iTg-tar ítf^) í?sfca."
díint- o^p^^^íalcDkbanr-—i — íTomiB
farsang^ázi eüt*.Nem!— Menjünkcgy-
kisaé éltíbbre. Nézzünk riaesa a bölcsőig
és-kutoasnk ini\'történik a családok szentélyében; --r
MegaztlJeteU az -öntudat nélküli gyermek; senvjév&eni- vosfl de el vannak
hltttvflr obiéba¦ iolyan\' magvak\'; meTyek
qúronyesatt kfcairzansk, én ör&étii fává "nawkediiofe^\'bogy édes, vagy fanyar.;
g^UmQÍóáöL;-Íioszöri{i^ egykor. Olyan
mindcQ benyomás^ é&-raéggartja_ ftsi.
Ssierfcnoftéa- a* Bzív,"ifíeTyeT édes mamája,
mfnt\' sz-pTiosrés jd kertész zsenge nö-
„vénycit-porait megóvja, éa, helyesen
íípoljívr--.\'1i\\T)nak idején el kezdi kéezit-
-geím j-chtJaltetéae B&erintiérselme~k íipo-
3ásá!rar íími eretek gyűjtésire.
r Tgettt Édes anyák! csak fi btrjltok
6(Z\\ a ^rife JírÖl* mely* /v esivet idomi-
4anir érzelmeinek; irányt adni képea:
mitől utdbbí szellemi fejlődése függ. , .^Ssivetele alatt fejlddött az ember élet
-bitrtbüjaí, ml Öltik édes nedvét asivla ^-é1&&Mnjwxjrl^ \'karjafrolcon nyugodott^
\'^s"WU\'%<Ílí^ enyhieí, kebletek ndolt leg-. laIatQáabbiauaD*e«2keti;~flaiórt ajkaitokról
Imi tegftö^ydbb figyelemmel és fogadja
hődafiit* iíéljeíÉerí ¦ ;MSf T;H* ¦ úr féléimére^
^Vá^li^Q^^rctet^re oktató pzayakat,
.XjkjwpiKftok^legküselebbi) rokonai, leg*
na^ycii^jjvlsvffi édes tjeiteknek. Érzi
eaí> toín^jfe *Jéíliw3velt gyermek; azért
nz ídeawjy^^Slid-oli^Víse^eE életére
cle^end^v^i^Y^i^jg^dd^l);^^ erényes
L]etm serkedő, jB^a^&aéo^íSi oVéSBerJ , A .korán/kezdést jd;afc*\'$lá0fl$!2-4<Í3\'J ern^
+6!re;nTé1»-éiáróA1B "^Vben^liMytour^ méaíieíüö iiajltimökböl^ ínery" a vallás* __pWífclH&ílfc at. mLa_Mr 2»yáfc ke- ^e^yaleiro Önkárí^vo^ft^en^e^sáí.
^líS^ftiírJií-j.- ^ " , vökct\' BÜVÁRÍ INCZE.
^knSiessfthfttjft.éd alkéüziteni\' ar\'élet ^-^te/^Wj^ra^hb^y\'rie^lánek\' di^
^¦^^Sppís^wWí Vb* \'«mlw-
rtRÍenek egyencHi^[öaV.iftl!ft^lkti\'\'bftTát\'-
jává /ejlödjék idíível; --legyen mm* denkor véreit, faj és honfi társait szere-/, tb", az öregeket tisztelő, s szegényt j...