Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.6 MB
2010-01-29 14:56:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1426
5434
Rövid leírás | Teljes leírás (177.75 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865 007-009. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

_Jüiapli«<sit.olTasóít bátrak .wr=" gywik tSfS&jitSna, snisseriiat lapunk ciLrJínJí ÜaSetetlca volt ponto-qja ,aj^gjsi\'eütBÍaün\'k\',íiuútáiie nagy hójlíafcs isáüía elÖUinlí ugy a IstSáek^^afc mlatleirelezést megszüntet ---------------------
tisattreital
na!: megfelel; önként következik, hogy
ajnhok szükségkép egytől e^p.a^s^ "taert az 8 birkája nem veszhet éhen !
daaágé — mint aTmrtk eiváDaatlan kiegészítő ráazei,— ® igy a gazda zaját tulajdonai legyenek — b m írás szavai-ként &s egy akolban egy pásstoif a
gasűs legyen, as aa hogy az minden jűhairi raány .melyet a tartá^s-lrifkársíijás ]ü 4J^n«lr-!n!&n3híiicd-ia halalja aaokai- faival-péHánl iáJlc iiűsinlatíéL^t mint. g^azdájok imát szemeivel. Ott: zsefnapig megétetett többet éVt, ráint a
E&síS52flátaíd ésssswételsTi a sJkahné\'WU.
2alam,egy«)_gazdakaz8n.8égét a pnti-f&it áloovjwviqjf éyeihez hasonló\' jelen Idabea ólig -érhctendé. Kellöniesb raeg-lgpetgVjnint a-n. m. magyar királyi hslyi»ríásqftápansk-ra. é. deczember hé .á^-.ift^keliínleSvéfiyével leérkezett ís o ¦LíOT^«í^.\'>sÍ5»H korlátnokaág által
saEgy^^fS-Sásígínak, mely szerint a jjrá^itöoknÍ9\'eadiÍ| szokásos birkatar-táá»\'sBzegB38lt\' juhászok -véglegesen megszüntetni, r._ f. é. jnnius hó vígéig bármi jogalapon _birt jnhaik eladását saoritta^^iandglt^ttik,. .
A johok tarthntáaátjr megfosztott birkátok csan gy&":e?lotjBaii3&lniának ^niííctíJoETi tflwnt rbegGenuniaitése\' a -m=fShi tmbjd»M \'jé^sk-jryjfaay^Heg—. céKÍca JÜÜÍll ncsa. történhetett ugyan
—i űiai arájlamrarvoséa oly kőszála nak — melyre .^mnflk .építve kell lenni
,A,?Jrgy,\' ^)glyrél-í\'|_i;.f!s<51nqk nem fcilyiérdehüfs JbinUiSzaijEerte érdekkel tiro <%érdés ooVMlafem Jkippen-merUl
,\'napi
hatási jognnkon tnl "többet- részletezni;-plégnek hizsaUk^a roegvitatáz s eazme-
- cseréknek. eJ téreial f mj)g^ylű^á\'..ná-! -<bány, kils- <Ss_nemzétgaíttaAti aíanv-\'
—pontból ids-TanatkoiáássrevétsIttüisit
"jejbfjjésni. * - i-.i^.. i j
A-Syapja — tekintve eh (ÜIoroLÍp^,
- .gyustiaü*ic-.« •eabenidckily arányát
"-^iegnagyeKiijlaTÍtólben részesül, — s gazdáink e1e%-jr®ndft\' prerduatümánl íoMnthető, —¦ ^oly csikk: tehátj mely ineC2r-fenli<i\'T»gyi »gtEenei • gazda-bölcs Xenophon. szerint itt ne orról
""ÖKÜU^ckpitii, mennyire"menfTol.a\'gaz-
l\' űdbálg\'&en ágában jbvcdelmHnk\'íddig\';
*Tlifncm-: \'Hogy mennyire mehetne !fel
azután?. . •"......t.
.¦tÁl^l^Tfl^^ndmerea^nTiniitniiilí^aaí.
¦~fc^^^sía--ii-jűhállos»day- aero- whet kevesebb, mint a mennyi & legelfírét a
nol az ingatlan bernhájása más tnlsidb-"HaroTgéÉittBÍit^kij el van veava 3 í&\'erfl^nKrt a usEporoüaág,s fejsb kzo nd elválacBtotnab a földtől — as anyától, mely ások csuletéiire teremte erSvű bi^vám, legf(Sbb joga van azokhos, —* így van ott, hol a birkatarthatási amglii\'Iíg-áltaí ^ cseléákéj felfogadott birkdirs-birtokban tnlsigoa Ezána Jókaival tels1-pillvén meg, míg egyrészről a tulajdonos esáltal birkái számát megsaoríttam kénytelen, másrészről elegendő ellsnSr-küdési Tendszer hiányában kétazefsaé&. veszt, mert 1-szjSr arihm kerecabh\'birkat tartliat mint a birtok nagysága és esb> .porasági -rend ~1sMiMAim~iittftk*Gűáá^
b legelő k&sössége miatt kellő táperSt n sm nyerhettek; melyből világos, hogy ¦ez államgatdászatra káros kttvatkesés háromloti, mert a gyapja- minőségben vesztett, —^a jövedelem es...