Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.73 MB
2010-01-29 14:58:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1270
4493
Rövid leírás | Teljes leírás (163.71 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865 001-003. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:
"Ili
t —HÍ/Wr. \' • • r
~ -..ii\'i "".tr <\\ "u\'i^g. • "_-a Jl ,f
gjomogymegyei gazdasági,^gyegulet hivatalos kpjaA:^*
Hagjalm* ka legslibb egyivni janusr h6 lítSl kezdve minden íi l,én 10-én is 20-ín. — ÍBtó«Sí«H»«rtö Wítólifeícl l%t^ filli " "
¦í^cck ;hai kaaihoB Pet^É "eíiréct 1-Or 7-kr , 2-of 6 kr. és minden toTábbi belktoticórt fi v/*-- ü < fcimU lÚTalaíhoa-líflffy-Kanizaira5 a lap osetlemí tartalmát ÜletS kBsleminjslc
IBI ÜELHSMS
- tápunk Jwtodifc-jfflÍTéba fordultával, midőn ennek irányát, múltját ismeri t. ftlyg«*lr<lyY,\'tlgnn:lk, a hmnmip felhívás pumámé* helyett jiines más mondsn-. $4of5 mint szívesen: fölkérni a nagyér-
... dtóftt ölvsajbozönséget, becses párt-feg&álian - továbbra is megtartani !a-
¦ pra^aj.:jfi Mftarleazthik,- hogy « ajdk " nafrterotpmb--gtJCTemüfcBdé8ével siet-lémf pStotatbim nem oaak hogy caök-
-• kehninem fog a jBvSben,s5t emelkedni, H_\'mefanyilie>j-njévtöl kezdve jutalmakat . tfisínk fcf\'pályámUvekre. Hogy pedig _jSgJoW alumn Jelenjék meg, ¦ heten-Í3i)lifSeu<U%#k lehessen, — ez egyedül .Bnitk\'b tt « g ó pártfogásától fílgg . melynek kiérdemlésére mindont elköve-: <aafcv0o\'fiteinetm helyben, ngy min-
e aeii\'csv\'kia, postahivatalnál egy óvre gJMrt,fLl évre 3 frt, negyed évrelfrt
••¦jyo-ta.\'j^jfatflitaL-
- N:-K«ikifc-B«%,2B»n 1864.
"fWlTSJÖZSEF,
»18.»..f>
Néhány hivatott szellem előre tört, fényt mutatott az éjben; világolt, de n nagy tömeg mozdulatlan maradt s nem akart e védtelen gáncsokra fellépni, hol nem vér, csak jó igyekezet, éles tapintat munkaerő, összetartás és bizalom, szer-, tik meg a tudományt, haladást; as irodalom, művészet, gazdászal, ipar és kereskedelem terepi előmenetelt.
Mind meg annyi fegyvertelen, sfahad-ságos katona, kik habár egy- téren csatát vesztettek, az ujhárcsornem akirálr elfogadni, melyet a kor maga b a civil!-satio kivannak, anyagi érdekeink, közművelődésünk szempontjából,..
Pedig nsiugyjuk, hogy mindiga vont.
sekre nem niegvitatott^rett mufiiil i^grffBki s t&bbeo- piene. nejn_esak> esz-. mdjEsi, zannkakedvetnem hoanakjhatiejai Lmagokia stmarsdnak, áldnöfank tartván a kbsügy ért, neháay ménfőidet élr
. kordra egén im t frt,|féismS&L
TrrWftT T*Ttit --rfrl 10 W n- 3 A bOkátiii 4U s alap késeléséi aixt>i cntvB a BsarkefisiaségbftS kfúdoadőli Kaposvárra*
nLoaü^stú: áJlaz^látT:-iztesi^^^i| fari» lalsa^oiálkfarfr ,asaTy _™OgJ
.meghal, de meg nem adja magát,? uem menti meg az ügyelj szükség-Vas áh*-lanosklkesedés, er6és csebre, a révbe
8s<ffl6{ajaink Benjeatéag, aselya»rj«»f»
gycropoddsnnk egyik főbb -jMlosiife.\'.ri=. ;ff!&A«»3& i mélyre a Tjejaes-emji^: -zshy^syltMftldi borpiaeaok! ¦ -oaövü ágyak, M aozél. döntik el egy nejt I \'^Kéimavtiafe én cvárms" tfeélffgferai
- Pest* : 7\' iíx
.¦? A Awásadbdl ismét egy év tant le! , -r.Bölíog, nep,"mely a haladás lobogő-"
--riww-iryDgadtan hajthatja, JerTejéFbs^
.1 jtSelyoek ninos mit félteni, irigyelni * -más népektől, mert.a tunö napokkal lé-. ;pést fcfiyo,jft .nemzeti végoaáljajhos kb-
"aeieBb1 jntott. -^-r—^-—-¦ -
, \'ll^tl^Maaiu>it\'! kiáltliataanj^T elé, \' rnea\'exyBáWsa«ro^tmltldsntban, hanem tóttakkel, sikerrel, melyeket fd\'vesa a t törtáaetnem aemzbiait mez;- i88l;
t ^MrMBpmjI-zjM) ,!!?.1 i-^t,-,-;-.? ,V; •
-"ivrrjjotUnk söinbannlvnldnk.vanT ha : Msazatek...