Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.04 MB
2010-01-29 15:13:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1359
4957
Rövid leírás | Teljes leírás (185.79 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 022-024. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
¦Su»!
22. szám 1865. augusztus I-ón.
Ismeretteigeszt© lap
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gafdászat, tudomány és művészet köriből. A\'.soipágymegyei ^mámá^ egyesület hívatalos,.kpjaJ \'
Megjelen c lap legalább egy íven jannar hó 1-tÜl kezdve minden hó 1-érr 10-én éi Negyed évre 1 frt 70 kr — Minden e\'"~ tések fiat h\'naábos Fótit sorért l-Ö
kiadó hivotalkoz Nagy-Kani
18TL Magyar Hongyülésnek helye és idöjegyzése :
(Vege.)
145 Posoony
146 áúprbn
147 Póaiöny\'
148 „
>« „.• 160 „ 151 ,,
153 "
154 Sopron 156 Pozsony
156 Ssicaény Nógrád m.
157 Ónod Borsod m.
158 ... .. 169
160 — 161 162 168
-484 ---------
165
166 Pozsony. 167 168
169 Pozsony
170 „
171 Buda
175 Pozsony 17! "„ -174 „
"6 .,
176 „
"7 ... „
\'12* " 180 Pút
, Bads
1625 sept. 8 16SOfebr.2 1684 nov. 30
163Tilffr21 1646 maju» 1 1649jan.Z6 1655jan. 24 1659jolina 21 1662 május 1 1663
1681 aprii 28 l687oot.l8 1705 oept. 1 1707 maja» 6 1708febr.S9 171SzpriU0 1714 sept 8 1733 jun. 21 1728.maj.a7..: 1741 maj. 14
t75Tapr. 16 1764 jun. 14 1790 Junius 6 1792 május 20 1794-nov. 6 1802 maj. 2
1806 ocl. 13
1807 apr. 15.
1808 aug. 28 18H aug. 25 18S6 Mpt. 11 1880 sopt. 8 1882 dec. 16 1839-jnn.il IMfrmaj. 14 1841 noT; 7 1848 puliul 6\' 1861 aprii 2
«BjnSiri-íirf
december 20 május 24 február 15 mártiűsSG~ 1847 július 17 június 3 !ulius 3 deczember 4 szeptember 19
docombűr 30 január 25
dögvész ált. mind-kettofélb.szakadl
QUÍUS 10
június 9
1729. novomb. 20 October 29
sugusztus 27 martius 19 martins 12 !uniuB 26 december 10 October 31 novomber ,7 december 15 noTeinber 5 1812. május 20 18B7.aug.28 december 20 1886. május 2 1840. május 13 181CS5W-t3-1848. aprii 11 1849.\'augi 18 sagnsisji\'22,
109 111 78
Iév78 nap
127
160
136
U2
236 99-
272 350
6ho-4Ji, lfi8_ 131 Z68
34
182
25
240
70
270
!érllh.l7n. 102
3é,4h.Kn.
846-
t-éTÍióV-f* 5 hó 5 nap lévlhóSn. i bó 20 nap
UUaclo. - Rákoi m. HJG. V. Lásalo. — Bada U53 Currin Miiyaa. ¦ Eákuo Mt\'9 U Lláflilú. — Rákoi 1534 .íptemb. B. U. Lajo.. - Bada 1537 oet, 6. 1 Fenlioaod — Buda H7Ü Coma Mátyás, — Bada WTj buda ra Iiak.ua lílC H. Lajo». — ^í^re aj at. LtQ1?h Badái] tartatott
Július 25-én. Hogy áll Somogy-megye?
-Bárran elaionáhatjnk: hogy csehül. A tavasz folytán beállott nagy szárazság miatt rettegett éhség lla be nem áll ía, de már kétségtelen.-iiogy megyénl&nngy része egy mostoha megpróbáld évnek leend kitéve. Midőn június hó folytán pár eső megmosott bennünket, azt hittük, ha az őszi vetemények nem ia, hanem n tavasziak helyre Útik a csorbát; s az esők után jBít njra akkora hőség és szárazság, hogy ezen reményünkről is le kellett mondanunk. Az ősziek nagy 1 észben kifiliUek.a tava*-sziakat is sok helyen vagy fel kellett szántani, vagy \'4\'—5—6-od részben
A Dráva mente elégíti ki némileg gazdáinkat, vagy is körülbelül része Somogynak olyan,hógy a mostoha időjáráshoz mérve azt mondhatják rá a .Yerejtékes..szántóvetők: még hálalslen; a \' V« részen nyomor, pnsztnlás s ha nemis inség. hanem mindenesetre a leg-szigorítOD és csapástéljesebb ev "vár reánk.
Kimehetsz 9 — 10...