Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.98 MB
2010-01-29 15:30:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1071
3479
Rövid leírás | Teljes leírás (175.67 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 031-033. szám november

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

•— \\
Nagy-Kanízsn^Nogj\'Cflik éxfolyanu
.31. 8xariin865rmí>winfe Uág ,
Ismeretteí^esztő lap
szépirpdahnn, kereskedelem,\'ipar, gazdászat, tudomány és iniivészet tíHMí A somo^megyei gazdasági egyégífet:hiyatátos lapja^ °
VIII. forgásn váltórcndszcr 600 hold rónaföldün
X. s. 3. 5. 6. -7-\' ...... a.
h s á m*
Ttlun Cffím trapra, :li«m-«r«tiúi .Tbiii- Trifcri r. i
lltl
jlaYassial lúlicr-rct.
mirtt & B.
1S67.
i&6@. - MÍn\' " "•
iStíö. î >»in« * fi-
Í870. ; miutiwu.
niml A T. mim a fi.
187%. i \'
1873. mi,,t 1
iiint a 3.
Itt takarmányom van elég ; tlo elvesztett cm 132 hold"r?r*3&. mely. * gazdit. ~nak a legtöbb pérwt aë^afcjtoi-, mikor másbúi éjjen nmcsjg^^Telmo. — Elvesztettem €& hohrnmxa vetést, mely liflbair 1 vagy E szántásba vettetett lo-gj^nis i mégft B*5p iommával tölti meg a különben U mindig pénzért, fizetésért zaklatott gasdanat xsebât; aiért bár -J-Mje-tettajn.-hog^jg^is^l^tJakar-mányrá szert tenni, mégis ai első* 9 nyomon foTgaat ajánlom, e 8-m helyett, Hfazen"^ repeze eladásnál jogunkban áll" pár ezer olaj-pogácsát visszakérni.
—MMfrkát vagftto1^B%armftinl aTvfSzte -~ rég nélkill becsületesen kitcleltethetjúk.
Nézzünk Bzét a berokmtveléa -_~körül.
Mint fUnnebb-ocnl itéra, felstf" rotegc h u mus ; sngysmaxérta kftvárrég-miatt as apró gabona-termésre igen alkalmatlan. Akármily ritkán legyen is vetve, a folyóm lehúzza a kövér gabonát és 8tem_nélkul_yagy igen hitvány szemmel^ fogadja u tawáa csapását : el renett -a rnonka vstflmag füstbe ment a gazda nagy
használtatik folytonosan tongeri t-e-r-mésre.
¦¦^^g^pMenv^li\'oviUtnndrf\'^olmondöttí\'^tíiHF"
tettem ilyon berkeimnek - —
Az 1863-dik év taviisziin rendelke-BÖnuk levek, kinevezve: előszűr egy 60-Jioldas berken a következő ~prdbát-Ugyan is:
A hat láb mngas tengeri szárról, a 3-=4:-láb -nmgns poré - "és-farkar-fog-köztU kiszedtem a küzépterméstl tenged rit, s ekkor az urasági 90 db. gulya, 70 db. cselédmarha mellé odavállaltam a falubeli — körül belül — 100 dbbdl T&toó-^oso rdáü,- darab<mkhrt^ két^napseá-^-mért, s ezekkel részint leetettem, részint tütettem és gázoltattam annyira, hogy nov. első hetében letudtam szántatni, s elvetettema.mindenki elütt ismeretes — a buzaközt lenni, s nedves időjárással díaaleni szokott vBilóczozal.-Itt-oda ssri-mÍtottam,hogy mindennemű gaz, farkas fog, paré stb. kikelvén zölden le takarodik ég- vége lesz még a fajának is. Es sikerült. — Az clso kaszálást 70-ökrötn, 10- kocsis lovam nem volt képes zölden eJemó8«tenr,":kTpTa1h~~nré^"^40" urasági béres szekérrel olyan szénát, a milyet egy: gaz fajból épén nenrváTtaui. A má-
sodik kaszálláa az elsÖt minden tekintetben fölülmúlta: 1-ször sűrűbb\', 2-«zot tisztább, _voIt_^est ismét zölden etetem Jj^ojjányásáig: ekkor lekaszáltatnln, 3U szekér szénát tettem padlásra az urasági lovak számára. A 3-ik hajtás, mely az caöa Mo következtén szintán fél láb magosra nőhetett^ ^ökreimnek egy pár hétig, gulyámnak hdieesésig kitlinö legelöt adott.
--A-2-tHk 4vlw»n kora tnrawCTuT felstán.
tatfam, s élvetettem sárga repcxéVcl és mményt meghaladd aratást mutattam be uraságomniik. — Kzctán elkészítettem káposzta repeze alá^elvetettem felit
Itt noha sorban vetett repezeaka-. palás, töltés következtén sokkal több eröt vett igénybe, mind a; melletfc-a-ba-^ rázdákon a napsugár jobban áthatván, ha...