Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.43 MB
2023-06-23 10:49:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
127
201
Rövid leírás | Teljes leírás (194.13 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 022-024. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

f
Nagy-Kanizsa. Negyedik évfolyam.
22. szám 1865. augusztus 1-én.
Ismeretterjesztő lap
IV
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdámt, tudomány és művészet köréből.
A somogyinegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja.
Mcgjelon o lap legalább ogy ivon jannar hó 1-töl kozdvo miiül on hó 1-ón 10-ón ós 20-án
Nogyotl óvro 1 frt 70 kr — Mindon olöfitotö a tulnjdonou kölcsön könyvtárát az eddigi foni)|álló foltótolok iiiollott fól áron használhat tósok hat hnsábos Potit. sorórt 1-ÍJr 7 kr , 2-or G kr. ós mindon tovAbbi hoiktatásórt 6''kr. a bólyugdijórt
Elöfizotósi Ar postán szótkUldóssol ó$ helybon házhoz hordva ogósz óvro B frt. j fólóvro 8 frt.
...... '' "lőtt fól Áron használhatja. — Nyilttór egy Potit sorórUO kr. — Hirdo-
nsAbos rom sorört i-ftr i Kr , -¿or o kr. ós mindon tovAbbi bolktntAsöri omr. a böiyogdijört 80 kr. íizotondö. A boiktatási dij a n lap kozolósót lllotö mlndon tárgy n kiadó hivatalhoz Nugy-KanizaAra a lap »zollomi tartalmát illotö küzlomónyok pedig, ugy mindon lovolok bórmontvo a szorkoszttfsóghoz kUldondök Kaposvárra.
181 Magyar HongyUlóanok holyo és időjegy zóse :
(Vógc.)
SJ „
M
10C
107
108 100 110 111 112 118 114 116] 110
117
118
119
120 121 122
123
124 126 126
127
128 120 180 181 182 188
184
185 180
187
188 189
140
141
142 i-ia
144
145
Pozsony
Sopron
Possony
A hongyUlós holyo
ti
it
n t•
i r
Bosztorczobánya
Sopron
»» tt
Sopron Pozsony
Szócsóny Nógrád m. Ónod Bon
h
Pozsony 140 Sopron
147 Pozsony
148
149
150
151 1521 158
154
155 1Ö6IÍ
157
158
159 100 101 102 168
164
165
166 167 108
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
l80P«st '' i»
Borsod ni.
Pozsony, Buda
Pozsony
il
Buda
Pozsony
ti
181''
koadoto napja
1562. fobi. 22 1553. apr. 13 1564. mart. 1 1555. június 21 1666. jauuar 0 fi 657. Junius 1 1669.január 0 1568. aug. 20 1660.fobruar 2 1607junlus 1 1608
1669 aug. I. 1672 fobr. 2 1672 sopt. 8 1678
1574 fobr. 10 1576 doo. 13 1678 fobr. 1 1681 nov. 11 1683 mart. 1 1687 nov. 1 1693 jan. 26 1696Jan. 10 1696jan. 15 1697 fobr. 2 1698Jan. 25 1699jan. 25
1600 fobr. 2
1601 jan. 26
1602 fobr. 22 1608 fobr. 24 1604 fobr. 8 1608 sopt. 20 1609nov.1 1018 fobr. 21 1018 mart. 4 1020
1022 apr. 3 1026 sopt. 8 1030 fobr. 2 103-1 nov. 30 1087 sopt. 21 1046 nu\|us l
í
1049
an
26
1665jan.24 1669 julius 21 1662 május 1 1668
1681 aprll 28 1687 oot. 18 •
1706 sopt. 1
1707 május 6
1708 fobr. 29 1712 april 10 1714 oopt. 8 1722jun. 21 1728 maj. 17 1741 maj. 14 1761 apr. 18 1704jun. 14 1790 junius 0 1792 május 20 1790 nov. 6 1802 miy. 2
1806 oot. 18
1807 apr. 15
1808 aug. 28 1811 aug. 26 1825 «opt 11 1880 i»pt. 8 1882 deo. 10 1839 jun. 2 1848''mij. 14
1847 nov. 7 •
1848 julius 6 1861 april 2
bofojozós napja
innrtius 20 ini\jus 19 április 12 Augustus 1 anuár 25 ulius 3 martina 10 novombor 13 május 2 jullua 27
octobor 20 április 27 octobor 16
április 4 február 22 iprilis 13 február 19 április ...