Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.6 MB
2023-02-22 10:26:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
116
200
Rövid leírás | Teljes leírás (520.74 KB)

Zalai Közlöny 1879. 010-017. szám február

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
18. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

i
ffAGY-ElSlZíU, 1879. február 2 án.
UseBBjolcsadlk évfolyam.
<F*^Btt»té«l ár Jegész évre . . 8 frt.[ fél érre . . 4 „ negyed évre . . 2 „
ElitHtéilár:
legén érre fél érre . . 4 negyed érre . 2
Egy stám 10 fcr Hirdetések
6 hasábon petitsorban 7, másodszor 6 3 minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
soronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért külö 30 kr fizetendő
H
J
unaen kfllőnf
-^Sffl
Mtl
A lap szellemi részét illető közlemények szerkesrtShöz
anyagi részét illető kSslemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendók: NAGY-KANIZSA WlstsJStkáZ-
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatér saktél fogadtatnak el
Késiratok rinu küldetnek.
előbb: ,Z A Ij A-BO M OGlT I KÖZLŐN
N.-Kanizsa város helyhatóságának, „n.-knnlzsiü önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsal kereskedelmi g Ipnrbnnk«, „n.-kanii«aj takarékpénztár«, a „xnlaaegyel^álUláaes Unitétea" tillet", a „n.-kanizsai kisded-nefeló egyesület", a „soproni kereskedelmi fl Iparkamara n.-kanizsai kfUválnntraánya" s több megyei és Táros! egyesület hivatalos értesítője.
lKéziri
Melenklut kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
A pestis, mirigyvész.
A betegség fenébe átmenő mirigy daganatokkal, pokolvarral, borzasztó erős láz-zaj, hányással, agy bántalommal, az erők gyors hanyatlásával, rothadásba átmenő vér-aláfolyásokkal, szóval a leggyorsabban fejlődő fenével, üszökkel vet véget az életnek, némely esetben 24 óra alatt, legtöbbször 3 — 4 napi időközben.
Az országos hírlapok utján azon rémületes hir lón elterjesztve, hogy a pestishez közel állunk, várhatjuk a veszélyt, mert terjeszkedése mindinkább aggasztó mérvet ölt, s igy a mire eddig gondolnunk sem lehetett, most rettegnünk kell tőle.
Uton-utfélen kérdezik: ugyan mi lehet az a pestis?
Sok ember már félig megholtnak képzeli magát, s alig foglalkozik mással, mint saját rémképeivel, nem tudva mit tegyen, mihez nyúljon, hogy a veszélyt kikerülhesse.
Ezek rémületes aggodalmainak elhárítására irányul felszólalásom, tudva, hogy az aggodalom, szemben a rémképpel elvégre lelki beteggé teszi az embert,
A pestisnek nem hazája Magyarország. Hozzánk csak pestises betegek hozhatják ; nem kapja meg e nyavalyát más, mint aki a pestis beteggel közvetlen érintkezik ; levegő nem éleszti, nem terjeszti; belégzés-sel a tüdők vérbe nem viszik. Van tehát mód annak behozatala ellen, veszteg- és határzárak felállításával intézkedni; a netán i becsempészett betegséget megszoritani, megszüntetni közkórházak felállításával, a betegeknek elkülönítésével. Vannak ragály fertőtlenítő szereink, melyek nagyhatasuak érintkezés esetében is, minők: a carbolsav, a chlormészoldat, a chlorviz, az olaj, me-
lyekkel az orvosok, a betegápolók testük födetlen részeiket bekenik, megmossák; a kézre kezty üt húznak. A tüz mindent megemészt.
Igaz, hogy a betegség természete: fe-nés rothídás, s 24 óra, kedvező viszonyok közt 3-s-4 nap elég, hogy véget vessen az életnek, de az még sem igaz, hogy okvetlen bele kell halni. A jég legfőbb gyógyszere ; ez az ami leggyorsabban gátot képes ejteni a fenés felbomlásnak, és elég eset merült fel, hogy a már megholt...