Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.85 MB
2010-01-29 15:37:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1688
4849
Rövid leírás | Teljes leírás (225.36 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 005-007. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

J^j^-Ratolzsa. Ötödik évfolyam.
is* "r
.1.1 :.
líÍ-Soill(M)
5. számi lS66i\'taáTOritíi\'^gf
Ismerettéi^esztő lap
.e\'. ;; : UiodaiEi ká írás, 10-in, is 80-ltan
\'-i[:\'<>! .. . - .. - ._\' . .- .«!!?8» 1TCB.\'-...
\'j,j^^lSxmtM. ir&d& és biado\' hivatal
Előfizetési föltételek :
HclyWn U.h..* UF.lA.aal éi vidék™ BOitia alUdi.
Uihcix liofili
FÍI ívre -Évnegyedre
;al é* vidék™ postáw : - G írt. — kr.
álarca ©tesosi :
:t 6 un ninnici! Uiváhlii IjciliLiiÁjn-n \'¦L7 pt\'ül sor btikbitáai dija 10 Lr.
Előfizetési pémek 3b" — ---hlrdetéssfc^_ ... ¦ .
ngj Ddnlcti a lap aa . U a a l,4a r t al ia At Mvtlí Si.3-rS etá-é B y e . .<
nlualal risilo Ir.d.v, kto,„j„ a laaa<UraUl kfildíndGk HAOlf-KJffilagaRJL\'
: tftivösleí s_@2erkesztönek!
•!^-rBogy: fi. wafkeastö ur folszdlitaaának joiéaifleg ÍZOttal is engedjek, csak ne-liaaj alkalmi gondolat kifejeiéaéro ¦»¦ ^ritlfűaom. Feledem a maitat, melynek -lapjával együtt — ha kía mértékben is
.; r \'|<ime wltea, faledenr-a kellemos *Wgy leílernetlen\'\' szellemi találkozások \'pontsait\'ason reményben, hogy lapjá-tS%k-tanltból megmaradt állliaiatos /faV®bBBégQrmáx nem töprenkedik azon;
-jáasjjfria\'iifasolva vagyok-e bizonyos jele-
.tBgodtaiotfe tőbaizi;CB...^.\'Qrnak ia add- \\ Wauredtanr;\' a meg nem érdemlett di-"J \'öléretj" tárgyilagos megjegyzései és ne-Tetészoti.elvítro-nejmv csak udvariasaág-.bá\'l^d\'efiígyaaeretetbda: iá felelnem kel--bta*vejnaii annál ia inkább, mert hasz- | : •aweaamécaterére lehetett kilátásom. Eo-
Iti^y Ta^VJwfoJvn iámét találkoa-
Jl"ÍS a»<»dég\\,a jog, igaaaíg 8 méltá-.0«j4«*ag< bu«gí\'védSje toWIt, az embe-rrliéí íMeií«(.t sijreoiert hordozim a az It^\'jhaii-íSgjr^fnegyOBZllTiJttoi iránt t^pMédJwretett^l viseltetem; mindez .: i^iAiiam-y^-a-^vh\'hen üiqg lelkesi-isnüVDe fi-nyíltságot, bármily élosen T^MoDiéfk isr^s néha bennem, sommi-jíéíe" l|Fo<ftÍiní]^képmutató1* bon-tonnak -.Jajt^^l^^^Aábogatóst idövesz--WídefcSortbní ahpl har»ány"Tiffing> ^vailsttlksé^vVohol at alvdt fölrázni K«n>íf|p^i Ungató. Él ha es elv irányadd Jihéj niaWánátatben, miért nem az --\'-J\'J \'in^nlMelfóahetjUk; itt aí öasin-K^agyV peni, épen az; irodalom kepris^lni áf V\'*^*\'\' 8 ennek -^imtalfc.éráikéit? Nagynevű 2í^ttiPwlk\\;«A Wnt nem voltak <ÍE»tÍben, jaWijkltal. -a-j&/a«n kfiaí^den-s^igletességeim MM\'Vtin)it(éinto>9uae|^mr programm-jíbj.fnielyet\';oifr"ninca ííterenoaém ismerni)1,\'" újólagMda álIokVá kapához, a Ugfltó^ó; .mb^AltoAélerioV találkoiik tanait oly/ méltSnyoa\' öaidk, ki kifizet -apo\'pStöal. I,1 ¦\' \\ \\ \\8ájittáágps\'\'aÁY>ak van W°vinoialÍ8 _ ^;BMVid DiiKÖalíen fbl s Ie-SL**Sy| <i Vaelyuvorek /váitoaáaaín
li;Ez ntóbbi eietben y,,a gnbdt;átr^ákt»
fáruni. Holott a jiro-%\'iididÍÍBÍc lagköi-^orga^\'ojnai, épen ^Ag^iíBfénvWék
e^oi\'ata^ftirtyMértlleg, tárgy-¦eS^él a BaainteV\'bnigdíaggal mun-djanaltAimriitbpi-lipok- o\'teldn-\'"^i^kaLíhál&oiabb\'jelcnteaé-
nsOllSfesIlaj\'rhl
( renÜéTott níégi\'dar, yt^WaJia 1
v \\\\\\
dálmiak, — de n ].rovincii.lis laj.ot -egyi-k sem pdloLja. Másreszt a jirovin-cialis lap is, ha a kettőnek vegyületéből alakítja magiít, a két nz6k- á fövií-tos 6b provincia- kazötX-Jti.dre eúkA hivatásának meg nem felel,
Megboctáason t, szerkesztő\' nr, de ugy vagyok meggyőződve, hogy k „Zala Somogyi Közlöíiy" m% mindig nem áll n...