Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.04 MB
2010-01-29 15:39:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1610
4516
Rövid leírás | Teljes leírás (191.79 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 011-013. szám május

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Ötödik--évfolyam.
Zala-Somoin i Közlőn
11. 9/.ám 1866. május i-én. ,
Ismérette^eszti lap
szépirodalom, fec;restSeIein^ Ipár^gaglSásgaí, Ja4o 111 áwy és- mfivészet tfrélél A smm^gy«mgy&1::^^MsL^ egyesület .hivatalos: lápja. "
SÜmlen hő 1-cn, líí-ín, és 20-kAo-
gxert?»sl6nföfli« é* kladé hivatal:
W.UDITS JÓZSEF könrrítrre«k*Ji*M)en.
iUőázetősi föltételek:
I Helyfe\'eu\'TiízUbs hordiísal ía vídékr* postán IcHldvo\' \' \' JBff&H éíTo,: > & írt. — fcr." ^ "
fél érre ¦ S" ;
vnc^adVe - 1 „ 60 .
A bal hiuibní |>eUubt-Lrt UbeHt T kr.. i-*6ftr 1 í» míiiáea tarábbi bcthutúi-rt & tti Hétyegdi) mlatlen egjeo tie&utáscrl ÜO A .S\'jriU U\'ren" «LY jiclil sor lipibuiAjif dija 10 kr.
Előüzstésl péiasek és
¦üut^n e lap ¦ ¦cltém) Urtif «iit illeíT
U. S a le ta é a y e fk,
int v tdílij Ifi ttok, Uánatalvc a \'MifriMfeiVTrtttlfe^ IsuMmuKr NAÖVRA RIZSÁRA.
Az elszegényedés ss&lő myje
Sora hí fu&da pariiiaaoia.
Mindig elszomorodik lelkem, lm )ú-tom, hogy hazámban nYak rafÖre^egy^1 mást követik a bakitok,elzálogosításuk minden rendűek és mnguak között. Elszomorodik lelkem,midőnazt kéli látnom, hogy a legnagyobb ur odál mak idegen kezekre kerülnek; éa kiahlír1 tokosaink a helyett, hogy gazdaságukat növelnék,évről évre,napról napra, alább szállnak, szegényednek ; 0 legjobb hírnevű kereskedők vént tik\' hitelüket^ kézművesek fennakadnnkipar. tízesükben, csaladjukat eltartani nem tudják, elkeserednek , mi több öngyilkossá válnak. Nálunk is Veszprémben nem rég-e^y-csisEnia2ÍBr jutr-héttel-:--utáwv~ egy asztnlua afcasztoltfl fel magát* legújabban a gyöpmester lett öngyilkossá. S hn nz ember u oaknem mindennapos öngyilkoséiigi híreket sorra vizsgálja, azok, okát.-kutatja : arról kell níeggpröV zfídnie, j^g^-kg/öbb őseiben eavart pénzttgyíirokozták." ....
De mi?bk& ezráItnlános elszegényedett-, nek? A fényűzés! — Igen a fény-UstfS, mert minden csecse becsé rev mindenre ami szükségtelen, inni fölöslegei, mindenre ami hiúságunknak kedvez, a mi uélkUl oly köTinyfeB^HebctöeiilCjiiogy hiiíuyn miiitt\'bajurik szájadéin görbülne meg, arrn \\fin pénz elégf, nkiír honnét k^iiijtlk az hirfr mindegy csakhogy var. De nem elég csak, hogy van , hanem kell" lenni; mert\'n kor igényei\' azt. igy kívánják; Jövünk megyünk, munkát-lankodnrik. henyélünk, eszünk iszunk, pipázgatunk, veszUnk ezt is,-\' amazt is; dg hogy nétk 0.1 Özhe tő-e vagy néni, ás rícm határoz, kérdésbe sem jő. Pedig: A mire nincs asükaéged,,-a&t filléren is drágán részed. .— Egyszer csak arra eszmélünk, hogy kezünk megakad a zsebben, lapos a tár-czánk; hogy n in.es kincs. Fogunk-boa verhetjük; már.akkor a krajrizáro*, bukat, azokból bis nem la»z többé forint; S e r ó í n f u n doj>areimo&ra.Kéa6 a in k arék osaág, hamar üres a
I áda fia. " f! ^
Itt azonban még nem átfapodhaiank meg. A megszokott kényelem, fényUsé* folyton Ösztönös, hogy mán eszköaökíiöB folyamodjunk. És mi, ez Öntbnn.ek ellen
II om állhatVh, pénzt külcuünxUnk toppant kamatokra:Év ávután múlik el, a Journal kamatok kamatjával meghalfldja.atökét, a hitelező türelmetlenkedik, a hogy h&-niar. segítsünk magunkon, mástól w ázunk fel-annyU,: vagy 1 Jávai rtóbbet,-mint a (mennyivel tartósnak; Jennek aüonban rendesen fizetni a lamatottkU" IdüVen-ifelihdndrMott mit tegyünk fl Hl* telewünk. m^atol az előbbi kamat7évett. kinti törleoaté*ére.Igy megy továblf.\'hft;; folyton as adikaág,....