Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.69 MB
2010-01-29 15:42:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1331
5280
Rövid leírás | Teljes leírás (182.58 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 020-022. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Ótödik évfolyam.
20. szám 1866. auguBtwrl*én.
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kcreslmlelem, Ipar, gazdászat, (udomnin
és művészet köréből
m:©ö ©len :
Unnici
i ;u-U,
Előfizetési föltételek :
fgem ititi.
Saerkesalöi iroda és kiad ti hivnta!:
WAJIHTS JÓZSEF kBnyvli*T\'.\'»lii\'<J\'\'JÍt>\'-ii.
A Keszthely „Hévizéről
tfii\'iui körül te kin U-s EJ()Ljáíla|i iiero(>\'..sili;,\'.l I.
Minden gyógy-í\'iirdü intézetnek meg van ni állandó ignzgatd hivatalos testülele a betegek üdvért\', áll pedig ez egy fürdő-igazgatóból, egy vagy két orvosi egyéniségből és kellő pzamu alárendeltekből. A mely fürdö-intézet ennek hűin) ával van, azt nem mondhatni szabatosan rendezett gyógyintézetnek.
A Keszthely „Hévtz". mint bebizonyult gyógyfürdő még eddig ezek hi;i-nyávnl van, azért is nem mondhatni: szabatosan rendezett gy úg vf-i rdóne\'i*. , már pedig ha tekintetbe vcazpzi.k n Bzenvedok létszámút, n vendnek válogatott egyéniségét, ugv mindenesetre megérdemli , hogy e hiánvok minél előbb pótoltassanak.
A szenvedőknek, mondhatni erú\'sza-1 kos tolákodiísa : nem ok nélkül t..*rté nilc, az ösztönt mindenesetre ;i gvógv-crő hozza létye. Következik tehát, hogy a-na^y roia^^íiatiinagnak q drága kínosét meg&d&ulva, ugy védjük, miként me« érdemli.
Tények szóljanak az ügy mellet a betegek javára, azért is mondanom kell. hogy o hévíznek előkelő lét részét a vas.jod és kén teázik. Tekintvén c nevezetes és ritka vegyületet, nem fogok hibázni, ha mondom : hogy ez valósággal ,,M agyar K lí r o 1 v ú s v á n y f U r d ö" (ungarisches Karla liaad,) — melynek gyógyhatáaa ezekre terjedhet ki, u, m.;
1. As eméaztÖ szervek bán-talmaira. Megkísérthetik eszerint a vizet a gyomor, bél\\ máj és lép-betegek a gyomor-bél elnyálkásodas, el savanyó-ddsban, a gyomor-égésben, gyomor ós bél-görcaben; gyomor, máj, lép-du-gulás ?3 keménységben; sárgaságban ; az ezektől függő" székszorulás és kösz-vényben; a megrögzött hiíny-inger, valóságos hányaaban, haspultadá^ban.
2. Az idegrendszer azenvedö allapotjára, minők a migrén, a fül-zugás és ideges siketség, szédelgés, a méh- és mell-görcs, a tagoknak görcsös Összehúzódása, a kezek és lábak szélhü dósé,
3. A n e d v - v e g y U1 e t i bajokra, minők b schrophnln, sápkor, aranyér, bujakor,
4. A hugy-szervekre, ifyenok a vese- ós hdlyag-kövek, hólyag aranvér, takar, görcaös viselés.
6. A nemi részekre, hová a fehér-folyás, móh én móh-tojás keménysége, a rendetlen 6b fájdalmas hószáni, a móh-rendszer rendetlen működéséből származott niagtalanság, magasult ér-SÓkenyöóg tartoznak.
G. A osontrendszerre, ílyak lehetnek a osohtfájdalniak, a csontdaganatok, főleg csonttörések következtében, a gÖrvólyeg yervegyülatböl származott egy óbb osont-olfájtilások, osont-feno.
A bőrrendszerre, hová tartoznak alá^meíitos kUtegok, névszorint a
"RT1 raetéseK :
: *úm(\'\'r, ruh, krU:\\ ¦\'-n vek, fakadé-
í kuk. fékéivel;, sz-nny-f,,ltok.
j ^. A í i z \'¦) ni v < h *U 7. (¦ í v , i névsze-
irint: az evekben bujd-j.-ó g ¦..-rc.iok re. ZSUgorodá.-uKlii, (.zéihli-Jéli é;-. iL:Un^ég-ro, Jáidaltiiakra.
Egyes kfíresettket tudnék elősorolni, melyekben a tniilic.zai béviz és a gőzfürdő raitsein segítettek, ellenben az említett hévíz t;,iw.\'n--cSí.\'ií jj" \\ >\'ig \\ i 1011.
Nevezett- e j.\' ^ \'•\' wv. u«n a/., ii\'-^y nem forró, Íiíük-th iangvo^ , kristálytiszta in\'\': !; >...