Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.32 MB
2010-02-04 19:31:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1630
4883
Rövid leírás | Teljes leírás (171.56 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 001-003. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

.:ii,;,r-T~-,—J1?28»- Hatodik évfolyam.
1 " 1 wJRw " \'ani i\'Jv\'!\'i
\' ! IJ \' ......¦\' I" ,—IL„.,,------ il\'1, \' Ti\'.\' ii\'aa»i>
Mimim 1*4 l./n,**!-^ ^ ao-kiq
r-
HirHmMöi Iroda éxJJW* blvnt«l :
i.Mfln\' W^inaTiisI»,____,....._____,
1 , . >«4^ ínit", J et. .!!?«*-"- \'¦ "• I l\'i S-«»» 6 *¦ »!¦»!«¦
sta
¦Hjfl* timi-,
«CT petit sor hisilrfcilAiH fitfo IO Li.
• J» •kiMntr Urtato.» Oa»
„ , .. & «Vate la éo* • b:
t 7# (li.
SMS»
CzilKH
Li.
"\' - \' \' AEclo^zc*e\'R\' nJ ÍT l*"*^" erkölcsi köteUzeitütígUnfai^t tartjuk, lapunk lefolyt öt évi korszakára visszapillantva, a t on. Oer
toló JtSsdnaeg iránti viszonyainkat arámba, vermi. \\ " \' T * - «
iidfin lapunkat honpolgárt ftlfiOBatteéSIfiéggel inegbditok, azon meggyőződés lelkeaitett, — hogy vállalataik fflOft fog,, a helyi, vigMmyok A érdekek turate* mi^tatajia orlai,; é vidék társadalmi s közművelődési terén pótolni, a ma uodu
t, míKKarfait mfnxlflpt i
VÓth^pré, csuggedetlenal tör*én előre, mind fényesb őb fifnyesb eredmény4iyeLoldhassak meg föladatunkat " "- ~ "•\' ** .. 1;tWl-
Tudjnk aet, hogy a legközelebbi snlyos csapások oly terheket róttak sok hányattatáson kereszttűmentnemze^kw, ^ ¦\'¦¦M™^.:o*ahidiiak le kellmpDdiflia arröf, hogy az irodalom oltáráraneveietesb áldozatot hozhasson; de hogy ar olvasiü V* magyar"i. V&lsagos időben lap nélkül nemaradjon, lapunkat, ímbár terjedelme az előbbi marad, a esentili is havonként bárooisKu-jéleiend meW, iHHt adjak, ngyaqis : \' " \'-Wj ""~\'-\'5a~
......#fegycifé csii1\'EtfWtm trft^igtsr ématt^ir-----^
Ily áldozatkészségünk melleit bizton reméljUk, miazeririt t. munlüitársaink a ögybarátaink kösreimlkö^ése forytán köaöntóg viliaktunkat hathatós pártolásával jutalmazandjs, t:. -
Kelt\'NagyTKaniisiín, dee. 1-én I88C. ^
Vc^vtttan Faasi H. B. imáik.
%sn,Biaii4liatoni, Jiogy^wjyes vija-n»JWMilaBnlifé>]iet«tt> vilna,í4»sm(8 kérMiM att, hogy kisegített CHy J»-
meahm modorbin-v»n"irT* ániaL"ei(F-réwetimgy alvMvn, hajlandó vál|k kst - nenvía Votgoly vátuanak, haiuai egy-r rtUfhnioly MeletjfraiUIm- venni;- mint , jnineí^ejnbor\' oorqkospttáigbtn\', — >néwa.ajcnect\'t, hanejn/áak a»^rV«M-kottadntv~bocy kVvatkesétlennak; .vagy advariadannak ne látwascfk j< i
<¦> <L|jlan\'dd \'nljk! már\' feleletei, axeir >.iaaitttbeli^es luutmfitani:,UiVe1emeiiyf adás végett almiból feiriasatatvin, röviden ut feleli: ,FeMt (Orra, ftBt fife-ia,* — Hbesánalot lírek a hasgnlatiVt, B tesfejjellb todomátal venam, ha an-na> ajUMtce még egy vég-váluxr* nem ketsittvala.
HhflHtaiúyes dolgok felejt vltatkond na^nnaffoB ,niSnak ?1« lap eaeljfvil mtgegyeabjpek tartanám,, ejikfcaai esi-measeere vaotWeiatt rjehány cnijt* *B-
\' .mMaj*. értelmet toreiiri.Örrt &¦ ¦ * JUr *mua,títb ast nSonnjnV magyar
* i«l»lall, >TBrflna|ryar^iiá^.,»gy\'<g\'° -1 e^-ai^samulg magyar polgárt írt-
ven: alatta) mágia asonhal VmegXltoaík aa 4Xe1em, tia «t ; biMnyoa ntógondo-Mttaligy ejtjük «; nW ......*)
a eraij- annra éti a «dtneséuel e»élo«-taaí.,— Ba ásón nteliteegüt: melyben
pjak, faJUgtt"! M Kb UOnl^B eUBTlfK •nrA\'^Val\'.ka^. 140flílL kOfTiiÉI\'
k.Ubtrrt, »b>l: ¦ar*\'.
¦Mix. Jaflrt.^ta^,
, Amr Jf W*. tojt »
Lb. - =,
.HÍ ab Mi.\'
efa«iSPl vllnmf ¦váW Bt...