Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.14 MB
2010-02-04 19:34:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1540
5610
Rövid leírás | Teljes leírás (200.36 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 004-006. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gatfdámMuüománj és müvtat köiMl
WinJen lii 1-én, 10-án, ?9 20-kan . > égéaa ívL-n.
^zprkrftslAí txod» e» Útadó hlvaial :
WAJDITS JÓXSEF k/injTktreíiedíjébea.
Előfizetési föltételek :
Hcljben hi*h.n* hardisaal éa Tldékre poata» iniir* f . Egias űrre : . - * frt. — kr. Ffl ÍTrt - ¦ - í _ \'
4 liaí baníboa petiUnrért l-«iör 7 ir S-tEnr C m mlnoen\'további briltlatásÉrt 5 kr Bélyegdíj\' mlfliien e570» beiktatásén 30 tr ,A-„AfiU tarcu* . . egj petit lor bethiaUUi dijn 10 Ur
í Előfizetési pénzek
l hirdetések, \' — J
1 k fi 1 I »¦ ni é o ve t, 1 í ^ i ¦
vibunmt n>líki IrrTteh. birra enire \'a : kiaiKUvataDiaa-! Uaid*nd3k KAGSMLAKI28ÍÜA, .
,<.As eniberi B©m őanyelve. * I
Thera & Dirin!ty, that ahapei our enda, M Fhslupeare.
Soknt, igen sokat vitatkoztak már fudoVok és nem tudo\'aok ama kezdetleges állapotról, melyben az> emberi nem, minden művelődéstől távol gyermekkorát é\\le.
De ki tudná földeríteni aadkortitkoH homályát? Világot gyujtaoi.ott, hol az emberi ész álláthatlan homályban lia-í ad ni, fürkészni nem képes!
Ninűö semmi, mi biztos támpont ni szolgálhatna a knratö*értelemnek; nincs S0y\' %y~enSe világsugár mely kalauzai szolgálna ks embertaég. történelmének es ismeretlen tájain tudvágyunkmik.
Rideg elvont okoskodás, szépen hang-zd ábránd,az n)indös3zeT mit a téren felmutathatunk, menterilég egyberakva ; da melyet féltenünk: kell minden, pillanatban, hogy Uaszeonihk, b .meghiusítja oromiinket, csodálatunkat a csillogó épület felett, melyet az emberi ész re-
Uetó^pyvédésj.nány szánalmas \'mosolyt t\'fíjfrfííd (udiikos onhüt mese drul-totolt e terén már a tudomány álarcza alatt! .
Aa átláthatlan< homályban jól esett aa emberi nem lunságának a biztos tudomány kárpdtlásánl aa Önzés be avat követni.
Minden .nép Raját; eldodjeit látá a paradicsomban, tndm akará a nyelvet melyen ősapáink egymással gondolataikat közlék f fl ezt bár nii\'y nevetségesnek tünt legyen m fel, egén kqmolysággal, nyakai elsaánttmggaivjtittták. -
így Kampe András 1569-ben kiadott wrövében-i1\'^iinden járon * bebizonyítani törekszik; hogy. az Isten \'Ádám atyánkkal svéd nyelven beszéltÁdám a dánok nyelvén felelt s akigyd, Evávalrfrajiozia nyelven társalgott, - . > > , ¦ , \' J. B. Erro „Mnndo primitívo* czimtt I814^ben Madridban megjelent könyvében azt akarja vclfliiV elhitetni, hogy Ádám ^Spanyolország, , egyik népfa-jának \\a baszkoknak\' nyelvét beszélte. >
ChürtlinaperzBÍkhiróröl Őrtesit, mely aserint Ádám és "Éta perzsa tayeíven be-jaéjtók.,:arab.nyelven a kigyöj a törb-klil;Gíábori nrkangyal., i ,.i/.a «
Érdeken tdTgyalásfolyte tekintetben a pampeltínai\'érseki káptalanban fcöíül bplül kút»v:áz ávvol ezelo\'tr, mely, ezen káptalan levéltárában olvasható fV. h. -HaHDeqam Eü^aysarilanalogia, deslan-\'gntia Botdoaui 1838 p, 60:} Az érdemeta kápulah1 ngyanirf elhatátfosia hogy abassk nyelv volt az egyedllü a para-difisomban busznált jnyelv, ahogy ez állítás ellen ttjlbbé kétely nem atatflLethe-tík.
•Pedig étele kdmúly\'\',férfia:k valának, kiknet esaDTtbfi.ae, jutott, hogy nffVetfié-gest álhtanalc,.olyannyira megvoltak ^yífaíidve állitaaiibjgflzajlgárúl. -si\'Smiokozta\'.eafriíník f\' Nem akarunk lia,emberi1 hiúságnak
fontos pzerepet adni e badursúg-ok lát^ ho/.ásiibahrffiffnJcább itt ¦nytWfúezct ívjr leilen állapotára ntulnnk. uielv ily visz saá^ágökatvolt képes előidézni.
Nem volt, mi e férfiakat íölvihígoM-totta volna tévedt\'sökrífl: mi nevelné-gessé te...