Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.9 MB
2010-02-04 19:38:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1579
4449
Rövid leírás | Teljes leírás (191.89 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 007-009. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

fii Hl
7. s/Ám 1867. mar4HW-l*öttr-"
Mii
i . ., , .... üt^y-X
t II f) T, fii
\'tűi fiíOlOS
-Minden W J^ÍB"lO-in,[^|20-kÍn ... egéas Irea.. (
Eazerkrr-.-gtői ír«iU én Ritádé hlvntal:
WAJDIT9 JÓZSEF bC^ijTktreíkedíaébcn.
ereskedclefn, ipar, g^dászat. tudomány és művészei ptMffl.
JSlöfiaetésn föltételek : :
Ilelyben háahois hartlíeeaJ ferdékre postán löldVo i [\' Epóti íttb s - 4 írt. — ír, ¦ h.. ¦
|- - F-ét ítn\' -. -.* . ... • í
t tiot tae^yoa DctltaorírtliKEnf 7 far: a-nor 6 ca ramt-tm toTÍbbí betkutá^rl 5 ír IiéfjegdiJ tsiaácD rRygi beiEtat^tnut 30 kx A »Nj.ll téren\' «S7 P\'tit Bar brikuuui dija 10 fcr
I ,I-tirdt»t-é*^k, „"""rí.
I li 0 « I> iir^ ti >Jf kJ. " ¦ ¦
| v&lAmiDt Tidtíd \'-""fl-lVMiTnmiTTra Wíri^Martribim
As oj\'íífilelöa magyar minís-terluni. • ¦
\'Midőn azon férfiaknak, kik a nagy munkára, hazánk alkotmányának teljes* ,éa. tettleges vi-**a*l,itátára vaanak h>-"vatva, lia adni sieiUnkv-kedvesidolgot vélónk tennr olvraórrfkTjak-kiiierti szövegül ez ország kolrniányáralépí férfi-i ak életének .bársaak legfőbb .vonásait rövid vázlatban, közölni., <r:,:. \'
- ¦ Aa 1567.ki feleloB\'-niajryBr ministe-rium elnöke: grtf AaHlty flyah, ki a. korjiányllun egyszersmíbdatontos honvédelmi .Mrozát is..elfogadta. Ha Deák Fereneznek knsibnhetjllk, hogy o jelen Bzererrcsts fordulathoz a vafódi alapot Temek1 fóhrataival-\' a a töVe \' -zzármozott llozosOgyí munkálattal megletette; el kell. ismernünk.azt i-h), hogy ez alapon a kivitel legf »bb érdeme -elsd.;rendben gr. Andrásay Gyulát illeti; a: 8 fáradhst-ismii\'gának,- -kitartó erélyének. állam\' férfiúi magas tehetségének, egész egyéniségének a teljes örfeláhiozásáiiak kall
. tuU|dot\\itanunk.-asiaddig.k)yivoU-aik«rt. \' IQrof\' AMbrie-ajr Gyubs \'Maa-iaaJ «1«
• letett.\'\'T!^§p-máhya-t MtyMWEai-a t*-\' paaztalás, elet éa nagy. világ iskoláit (Éti* riipa mirelt araságainak; benfa^iaával folytatta. 1847-beji mint Zemplénraegye köVleia tilt a* ntolíó pononyi >onai<%-gj-Ulféen; rérat tett\'a\' 48-\'tki törrények ol.íotüá^an; egyauriqiind « niegyfje-he)i \\ Tiuaiuiabályocd- \'társulat elnöke Ivolt.: 164é-ban Zemplántne@yei:fitispáni
• kitébe Ültette o magyar kormány, a ké-BÖbB\'ai 8» foiapánok tn{Sdjám\' ssertiélye-sen víiet|é""megyíji 8h)(enVt>\'\'aál»lo\'j(it
i qweeTi^i ütkoaetbe.. 18<a. !De,breaenbe követvéna kornuinyV öttúl kUlbn»» ktlld«i<aaei nMf bhv«Kmitamrnápolyb« nlaiott. i; forradalom Wgmfével, haii-^jáb\'ayaáka^m.té\'rhetvjrii.páriiiba ment . * onnan, évek, mnlví jobelett;wmé\'t ba^a. ¦ l&eO-bbrtüaiét Zamplé|imeg;e.fBia{ain-ságáva^klnélItttott még, de inkább akar> " vV^h rnlnt kípvUeW oolgálni hátija 11-. gyének, azt Vi<aiautaa|tott% a a^ oraiág-j, gyttléjeji.mint as DeákipórtegyiMegkl-
• i tUnSbb itagjai ízerapeit. i \'At\' il8B&-ki; or-\' SEátfgrnbSítrJ\'Kniét á»W kerOlet-képTi-
\'\'.Mfcple«\'}^rmcr;ii á\'ttöMtf\'ttyik
\'yeieria^rjáf fiHttBlyéjnJbenne^ jiéj)Ti»e-íahái :el«!! alelnöMvá. jVáluatatol.t. Al onaággyUléten: ngy-áa minfudnokvogy iíi-mirlt elrtttk- klt(ih8\'képe»tógínek«lá-rrlüí jelét adta a fol^váal emelkedett a
ktetWMtWwn. . .. . : ., v-\\ í
; XliaU&Oeak Ferenc? a mjnjaterejnök-íég»t el nem fogníiiin, melytauatben\'An-
"flráasyw bitlmriyd6áh\' a Fetóég\' oWala melleíl\' Aiiriiatferség\'biialütt volná, ne"ki
iketjé \',»>^^pí^iia^ereTnokj, íielyet TjetbUeni,
- mertr...