Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.77 MB
2010-02-04 20:04:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1089
3409
Rövid leírás | Teljes leírás (334.21 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 032-036. szám november

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nttgy-Knnizsn. Hatodik évfolyam.
32, szám, november 2.1867.
ZíllilSo.lMMJ) í Ife
Kiterjedve
BÖPR0N- és VISfflÉGf ÉEE\'E.
a .szépirodalom, kereskedelem. Ipar, gazdaszai, tudomány és művészet köréből.
minden siotnlialon,
Szcrlii\'Mt&i írodn Uimló lm MM: WAJDIT8 JOZSKF knnyvkcroBkr-l.\'-^l.t-n,
Előfizetési föltótelek :
liTrcbm: hnnHoi
rittnn \\«liWn =
\\ ti.lt tinflj\'iliol petitnpn\'rt l-fliílr 7 lír. »7nr 11 ín mindnn lovnhKi hpiktatiini\'Tl t> W-\'y,<LilV) ininrli-ii vfvt líriUuitAnurt .\'id k A .Nyilt lrr..»-\'S> pi\'t\'l »ur brlkUüm ilijn Ui" tr.
Előfizetési pénzek ós hirdetések,
agy "latén e Up s b o 1 Te ra i t » r i a 1 m á t llletff k ft z ( v in é ii y e k,
valamint vidéki levetek, bérmentve & kUdólilTHtalDos kOlápníük NAGY-KANIZsAltA.
Előfizetési felhívás!
. Azon érdetcült-séf;, raelylyol n t. fcözönsují lapnnJc inint" luipunkint .najjjnuM) íruHvlH\'ii vi-sclt-rtik. bnztlit bonnünket tij eliiíizcii-s njútá-iirn t, i.
november—dec/emberi \' kél hóra
1 ffijávaL
Ezon intézkedésünk által nlknl-mnt kivúnuiik nyújtani, Tiögy lícli * Inpnnkat bővebben megiKinerhes.se u t, olvasó knz\'VnstV.
Tervek N.-Kanizsa jövőjéhez.
Midó\'n nem légváruk vngy áltamvus-atak épitéso forog szóban, a tervkészítésnél a kivitel nkmlálynit és eszközeit szem el51 téveszteni . nem szabad: igy na elörohocsát^tt v?irofr*n<iea.óí!Í eszmék ntán sem lehet hallgatásnál mellőzni azon legfontosabb kérdést: ki által ?8 nii mddüii legczéWerllbb a végrehajtás.
Sokakat érdeklő s nagy én neliózJlo-v"Zn n feladat, előrelátható, hogy egyea ember azt \'magára nem vállalhatja: másrészt az ö>mzcs városi közönsége v-agyiü! ennek képviselete n hatóság ily üzleti ügyiét, melyhez rénznlnp és vál-lalkpi^i/k\'edv. kiviírrfivtik; kellőerély-tyeV álig kezel bet. \'Ittléuttén egy jól aiésvezett .;nwigáM-tár*ulnt-.nernDsak az Idíg-eló\'aflott tervet könnyen valósíthatja ( 1 lmnchi egyszersmind\' számos \'égy\'éuU vállalatuk uffiií egésí városunk éa";yjdélíUhk „fel virágzását és joTléteTesz-
iU\'lgas,-t\'hogy nálnnk vullalkozo társa-lfttoknlftkuljí^n szokatlan dologi mun-fiább czívakodhnkés egymást rontjnk és az1 tán irigy szemmel nézzük idegen.
i-y^ljallíczfik szerencséjét, nhejyett hogy
\'érdekeink külcsonoa ö**z*JnggéBét belátván; :jegy mást elősegítenénk sv küz-
hasiírúi Vállalatokra óremkef cgyesite-
^éjik.^AxOnban válfofcván i>7, iddk, vál-tosván, reményiem.,, az .emberek: ts: a-
iaértktirun.kbanv-mnlÍjn-mawitLaziímtaJan tAnuláiol Mtank mkerreVtnükfidnij talán nAlnliK !Uengedi n fiílnni, htigyegy Mzép ?8 nyerenégeii vílllalatra egyeHÍlljlink. r:E>niHgin-táijqilat; alakítását megki-fl^rténinéieloin szerint a ivároHi lintósi\'.g
\'fel^dila^ mert\' HZilluégeHÍtt\'itok adnt ^^.fcTífmunkáríit, melyeket "magit-
i.nycrBjftmber/ nehezen Kzeiezhot meg, és
iW!Uíí*éttí\'ihngy- egy ¦tflk(ntólye.« liató^ *Ag támogatása és elIcndrkOdCHu a kei-
¦ ^etpt\'kttnnyitae k a táfHiilat orélját éa 1í^ny4t.b>inden gyuniitdl megúv)a. -A viíroíi Matówígteendöjo volna te-hiía ««ebálypíá«i tervot fiíbb vonnlai-»ban megdllapitmiriCv.ax. ily vállalatnál wflkulöAeilen kwnjrftiíáBi jogot kiesz-
.iWSJP.\'í :.*pvibljj[ a rértzvényrátrtulAt
¦•) KJtlM.íf\' MphftdBrájil\' lerret ijinijuk nemT cwk Hccr-IUntMK;;~da Z«Ia, Somoffj, Sopron «¦ Vpi -W*cr« ,0M«e4"h*t<5.i8iiijlk kUUjnO^fiKjelinAbe. flisrk.
Hlaj)sznl)úl\\ i*ít i\'lii egexen kidulgozní a az (iliii...