Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.62 MB
2010-02-04 20:07:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1462
4892
Rövid leírás | Teljes leírás (261.25 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 037-039. szám december

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

igjt-Kanizsiu Hatodik évfolyam.
sznni, <_
14,1807.
- _ Kiterjedve ¦¦>
.SOP.RQ&. és VASME0 Y\'É E B K-/ - J\'
.... TTasjm twvr\'buLuaa.VL betjUaíjp - - ¦ c .....-
a szcplroűaíom, kereskedelem, Ipar, gazűászat, tudomány és művészet köréből.
Sstrfrésstöf Iroda és feladd hivatal i
¦ WAJDITS JÓZSEF ttOnyvlureíiod^boa.\'i
Előfizetési feltételek:
Helyben hinhoa hordattál és Tidíkro postán fctUdvtf\'\' Eg&u im : - ö írt. — kr. F*l ivn - -8 , — , Érnegjodío - 1 , 60 .
A hat kmüioB petlUorért t-uOr 7 kr. 9-uar fl és raloden tarábbi beiktatásért & kr. ÜJlvegdlj minden sgyc8 beikutisert 30 kr. A .Sj-llt tíroD" \'ej P»Ul ,or belkt&ti»i dija 16 kr.
Előfizetési pénzek ö@ Itírdetérak, ~ ^—
I tigj" RlnUa « lap anoll e ml tartalmit iHetff
i \'-\' bOilenéi j\'tk,
xaLunini ridékl lavatek, bArjneatre & kiaddkJmlaUen küldendők NAOr-KANIZSAltA.
édes aayá&hoz.
. .. raldCn iialottel. Két hivatást üjoríl i A hfflgyét i bonloánVít, Mert liOlgv a magyar levél.
QARAY.
Magasztos érzés, ölel át rideg magányomban a szememben egyregy édes : köny rezeg, rnidő/tt a fentebbi ozimre Bzáll .figyelmes tekintetem, mert átérzi valóm e nagy és s»ép szót: anya, mely a Teremtő „Logyen" szavának (estvére. Szinte reszket kezembep a toll, érzem, m,Uy halavány árnya; lesz ez igénytelen szellemi társalgás, melyet erennel megkezdeni szerénykedem s ha Isten engedi t— folytatom; — azon ki-fejezJietlen érzelmeknek, melyek az era-herazivétL_dg_bogtajjyik az anya, az édes anya szd.hallutára!
Ab édes. anylikhoz kívánok szólani, b ezekhez asiiv hangján lehet o b u-pán. A szív, az égi szeretet kegyeletes -oltára, iés ez aliífccnTÍi~fl3 anya földt istenség, melyhez . o*ak szeplőtelen; áhítattal közeledhetünk.
E drága oltár, a természet legszebb^ legékesebb virágiyal van-fölkoszoruzya, melyét épségben tartani legédesebb kö-tel meni k legföbbike.
A fa gyökere, hogy termékeny ágait áldásosán kihajtsa és nevelje,gyakarxön-tö&getéX igényel; a szív, hogy leg-nemesb, virágai kinyíljanak 8 illatozzanak,. szelLemi t.á p_o_t_8zllksógéL .
TSÍem mondhatni, hogy korunk nagyszámú olvasó közönsége nélkülözné a szellemi t^pöT:~Teltataija. kiki magáét j csakhogy vannak ezen szellemi tápok között, melyek emésztetlen maradnak, mások megemésztetnek ugyan,\' de -mint a ross,\' a fanyar gyümölcs émelygést szülnek ¦ — a lélekben; yagy^ épen beteggé teszik nzt s míulőtt az illető észre veh né, mive, lelke annyira magiba BtlVta a kártékony elemet, hogy annak helyre állítására többé -s- nincsorvos-\'aaer/l\'\' \'." \'
1 ..Sehol sem található" veszedelmesebb töéregadag a íólak ésssivre; mint a asé pir oda lom yj r á g_o s kertje-bén! Oly szép remeket játszó s >ílíutoi" virágok fannak abban elMÓrva1!—-Sietnünk gyönyörtelve tapad reájdk, ér«^-
- keink- résnegültenélvenk. azok kibitó illatát, — a nem vesszük, esne, hogy a
¦, a a \\ p v! mely *aemeinket így Boy örköd te-tá*ál; a az tllat, mely isivttnk^s lel-ikUhket J»lmámoroaki,, egésisőgbelén ele-Doökjtel >*n tela. ,
¦ r, r "Etty-Jjinoae j van; mindenkinek, niely-
- nflk flfa, h\\ r (o kábén van, a 1 egía nya-JTubb.kUf Ulmáay etköí t, ifl bqldagnákj !ér-
,,í^ magát,;.mert. annak tudata, hogy a-.Vraszty^áltuljnyert égi ajándékot .-r-*
i íí.r^atilanaágáÍT-mniden kiaértot-kii-.aüt> >iyea megLtné„,títko8 megelége-.^ásqe) tölti pl valóját., r , , ,
.< i \'vitiBemnM feleltÍBsé^. sem m\\yqebul\' any-najm válla...