Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.5 MB
2023-07-04 13:52:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
127
215
Rövid leírás | Teljes leírás (213.24 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 004-006. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

. . agy-Kí^izs i, T Intodik évfolyam. ,
..) i:.
»¡i.i i ■A, t.
4 s/ám 1S(>T. február 1-én.
'' :;»•. ygoit r í ; ¡ V.
- .1
H u ''il
Ismeretterjesztő lap szépirodalom, kereskedelem, ipar, gaztaat, tudomány és mlvészet köréitől.
7>M ri.f" s • . . i vm- ■ ■ i.i.■ i...- .u J.I.1.JJ-1 u .-''-. t lj. J .... J. ji.ujj.-L''i-t
Megjelen:
Mindre lió l-íu, lO fii, Í» 20-Un '' iven.
MicrkvHxiAt Iroda ós kiadó hivatal :
WAJÜirá JÓ/.8KK kttayvkercikcilííilicn.

Előfizetési föltétolek :


Holjrbon liAtho* liortláMal t» vitlíkro \>o*lki kllldvo | Kgé«s évre :, • i Irt. ~ kr. Fél Sm - - s . '' ''" "
'' fc+tiefr««!™ ''-M . - , - i

.1 ,.
j.UJ i-- lAui-m-jju-i—i. it-jíniui-«- ■
Hlraetéselc:
V Imi IimAI''OI j)Mlúor¿rt 1-úOr 7 kr. 2-mor 0 ht minden t&vAbhi heikt.HiMrt /I kr. H4lyfg<tij mfrtdcn «jryes briktaUsjrt 80 kr. „ A .Njilt tircu* ffj petit lor beiktatási dljn 10 kr.
Előfizetési péntek ¿s hirdetések. •
«jry •ilutan a Irji a > c 11 c m I tur t altará t Illető
k 0 t I <• ni é n y r U, '' > - > ■
vMnmllit vidéki levelek. Mrmtnlvo â kUdAblvAUltios kUldtndSk N AUY-KANUBÁUA.
Az emberi nem ősnyelve.
"'' I.
Thcr''j n Divinlty, thnt iliapci our end>, K4ugt>-h«w tbem k»w-Wo wlll.
Ph*k(pe«re,
óokat, igen sokat vitatkoztak már tudósok é» nem tudósok ama kezdetleges állapotról, melyben az.embori non», minden művelődéstől távpl gyormekko-lát élte.
De ki tudtul földeríteni az ókor titkon homályát? Világot gyújtani ott, hol «¡4 emberi ész átláthntlan homályban baladni, íUrkón/111 nem kópea!
Niños »emmi, mi biztos támpontul »¿olgáihatna a kutatd értelemnek; nino* egy gyenge világaugár mely kalauzul szolgálna az emberiség történőimének uz ismeretlen tájain tudvágyunknnk.
Rideg elvont okoskodás, szépen hang-zd ábránd az mindössze, mit o téreri felmutathatunk, mesterüeg egyberakva ¡ de melyet féltenünk. koU minden pillanatban, hogy üsszcomlik, 8 meghiusítja ürömünket, csodálatunkat a csillogó épület felett, melyet az embori ész re-
moVtnÜYfyu''jvk • jv. vtj''¡vo''''í
Mennyi te védés, hány szánalmas ino-
)tolyt előidéző tudákos (inl)i^ ntoso álrul-
t»tott e téren már a tudomány álarcza
olatt !i . i,
• Az átláthatlon-. homályban jól esett
ur emberi nem hiúságának a biztos tn-
itl''qmány kárpdtlásánl az Önzés szavát
követni.
Mindenkép saját eldödjeit látá a paradicsomban, tudni nkaráa nyelvet melyen ősapáink egymással gondolataikat közlék ; s ezt bár mi''y novetségesnek tünt legyen is fel, egész komolysággal, nyakas elszántsággal vitatták. •< így Kampó András l&U9-ben kiadott müvében;'' minden áron bebizonyítani törekszik, hogy az Isten ''Ádáni tityánk-kal svéd nyelven beszélt Ácjám a dánok nyelvén felelt s a kigyd, Évával.IfoiiQziu nyelven társalgott, i : . , .
" '' J. B. Erro „Mundo primitivo" czimü Î814-ben Madridban megjelent könyvébon azt akarja velünk elhitetni, hogy Ádám Spanyolország egyik népfajának « baszkoknak nyelvét beszélte. '' Chardin a perzsák hitéről ériesít; mely Bzerínt Ádám és lí''va perzsa nyelvetí''b»j-BStélf^k. arab nyelven a kigyó, s törőkül Crábor arkangyal. , . ¡-¡i . » tórdükes tárgyalás folyt e tekintetben a pnmpelnmti érneki ká|»t:\lanban körül belül kétszáz évvel ezelőtt, mely ezen káptalan levélórában olyasható (V. Ö. Hfunequin Ksiaysur l''analogie den.langues Bordeaux 1838 p. 60:) Az érdo-mefc káptalan ugyanis elhatározta hogy a b...