Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.79 MB
2023-07-04 14:04:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
137
201
Rövid leírás | Teljes leírás (264.33 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 037-039. szám december

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Hatodik évfolyam.
i f'''' i •''.. ''/: '' '' i. i . : r
„ / wf". SZÚ 111,
14.1867.
y.
■ '' r
Á :42ú/>
W ív ; ''

Kiterjedve
SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
v©«ye«í tartalmú lietllap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
1 ''U » ■
Megjelenik:
I . . '' . nflil
mlntjcn axowbntoii,
:'' '''' <fr*a.
Nx^rbvMitAt Iroda i''h hindii hivatal:
WAJD1TH JOZBBk" kOiiyvkero.Vo.li.il.cn,
. Az édes any&i hoz.
... tnldCn Illeti,M, Kel hlvo uycr<SI i A hölgyii >. honlcAnyót, Mett hölgy • «i»gy»r leríl.
QARAY.
Magasztos érzés ölel át ridpg magányomban a szotnembun egy-egy édes köny rezeg, midül) a föntebbi ozimro «Káli figyelmes tokiutotom, mert átérzi valóm o iwigy «5» szép »/.dl: any a, moly a ri:oremtŐ „Logyon" szavának <«Ht-yé.r«'' Szinto roszkot közömben a loll, érzem, u\ily halavány árnya lösz oz igény.toleu szellemi társalgás, molyot ozyanol mogkozdoni szorénykodom b ba Isten engedi — folytatom; —• azon ki-fejezheilon érzelmüknek, molyok az om-ber »«ivót dobogtatják az anya, az édos anya bzó hallatára!
Ab édps anyákhoz kívánok szólani, s okokhoz a síiv hangján l o h o t ohu-pán. A bzív, nz égi szórótól kogyolotcs oltára, és oz ol iáinál az anyu földi istenség, melyhu* o*ak szoplőtolon áhítattal közeledhetünk.
E drága oltár, a tormészot legszebb, legékesebb virágival vanfölkoszoruzva, molyot épségben tartani legédesebb kö-tolmoink Icgfőbbiko.
A fa gyökoro, hogy tormékony ágait áldásosán kihajtsa és növelje, gyakori ön-tözgotést igényel; a sziv, hogy log-nomosb virágai kinyíljanak h illatozzanak, h z o 11 o in í tápot szükségol.
Nom mondhatni, hogy korunk nagy-számit olvasó közönségo nélkülözné a szellemi tápot: föltalálja kiki magáét; csakhogy vannak ezen szollomi tápok között, molyok oméaztotlon maradnak, mások megomésztotnok ugyan, da mint a rósz, a fanyar gyümöloi émolygést szülnok — a lélokbon; vagy épen bc-toggó teszik azt h miulütt az illető ész-rovbtmé, szívó, lólko annyira magába Hzivta a kártókony olomot, hogy annak holyro állítására többé — ninos orvosszer !
'' Sohol som található voszcdolmosobb mérogadag a lélok óh szivro, mint a szépirodalom virág oh kertjében! Oly szép színeket játszó n illatos virágok''vannak abban elszórva ! —-Sze-münk gyönyörtelvo tapad reájok, értékeink részegUlten élvezik azok kábitó illatát, — s nom vesszük észre, hogy a «»in* moly szemeinket gyönyörködto-té, ál; a az illat, moly. szivünk u.lol-kilhket elwámorositá, egészségtelen olo-mokkel van telo.
. ; Egy kínosé van mindönkinek, mely-nok mig birtokábán van, a logsanya-rubb körülményok közt, is boldognak érzi magát, mert annak tudata, hogy a korcuztyiz dltul nyert égi ajándékot — ártatlanságát—mindon kisértot ki>-zütt híven mogtírzé, titkos megelégedéssel tülti cl valóját., ,! Bommi foloWsség sem Hulyq«bul any-nyira vállainkra, mint moly a szivünk Bzopltftlen tisztaságának mogtírzéHÓrÖl fonsöbb helyon toendö számadással kap-
ElőflzetéBi föltótelek :
Heljrb«» bixho« boriUUtal ii vUékr* potlAo k(l)itr<t Y.gltí ¿vro ! - í frt. — kr. KÍI irr« • - 8 , — . Kviieg/cdra • 1 , 60 .
mraetések:
A hat huÁbo. (>«llt.ofírt U.iOr 7 kr. 8-.«>r 6 i* minden tovibbl beikUti.ért 6 kr. lUljrogdlj mindon »ftre. beikUUUiit 30 kr. A .Nyílt tiren* tgy petit tor b«lkUti*l dlj» 16 kr.
Előfizetési pénzek és hirdetések,
ufcy *xlnt4n • !»p •■•lleml t«rtnlmát Illeti
k ö 11 e ni ó u y c ...