Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.5 MB
2010-02-04 20:15:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1771
5910
Rövid leírás | Teljes leírás (251.79 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 001-004. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Hetedik évfolyam..
1. szám, jauuár 4. 1868.
*i Kiterjedve
"V©STSr©s ta.i*tn.nnTi 3ta.otJUsa.S3
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet kAréfelt\'
i ftgefkrastöi Iroda rn kiadó litvntal :
gAjPfFjR JOjWEF JtiHijtkews*kf(lA«íb«n,
Előfizetési föltételek :
| Helyben háahoi hofdiual és rUiltro-poslán kQJdrt
Két «yre É* negyedre
l frt. — kí. 00 "
CTI irQ.@-teB@lL:
A )mt hnnibriR peütanrort. 1-oEíJr 7 kr. «or fi minrion toribbí brikutiflíri fi Ut lUIrr^Ii] mind-n ogyc» beíkülÁjirrt a« ki A „Nyílt Uren\' t-gy peüt Dor bniklnlAfii díja 15 br
Előfizetési felhívást
n&lBrSooiogjftlözlőiy"
» kítorjodve
¦gíöpifoa- és Vasmegyékre, festi 4ap hetedik évfolyamára.
Lapunk jelen számával a hetedik év-íoly^mot kezdjilk meg, mely egy vidéki lap éfatében hzup idő, és világosan ta-jinabodik már maga e jelenség arról, hogy olajba biztos, ez alap pedig e \\i-dékj 3rtelm.es közönsége, mely n szer-ke^öatg törekvését felismerve burgó-aaYeJUntoljft. o független lap ügyét, ¦mely vénzvóiet toviíbbra is kiérdemelni íö*tbrekvéV< nk lesz,
A,- pserkeazttíség mindent--elkövet, ÍSOffy-e-lap minél tömöttebb, változa-toab ?8 érdekesb tartalma legyen.
Fölösleges mondanánk, hogy a czél-najc minél sikeresben, csak ugy felelhe-\\Mnk m*É\'< brtt. munkatársain k<4ovább-ra P szellemi támogatásával s a t. k 15-sönség anyagi pártfogásával találk ózunk
A szerkesztőség. Előfizetési feltételek:
Január—deczember egész évre 6 frt. Január— jnnin\'s U\'\\ évro . , 3 „ Január—nmrtWis negyed évre 1 fr. 50 kr
Kérjük az előfizessek mieltíbbi szír vea megújítását, hogy a szétküldést le \\l*Í& pontossággal teljesíthessük.
Hirdetéseket gj or.-an és jutányosán ItbzIUnk.
B8.Í gymnasiQm ügyében
-~-~Ét yZa^Samogyr Közlönye miilt- évi-iltolsrf szamában egy czikk jelent meg, melypeVczimea következőképen hangáik.; aMiííéj) lehet n nngy-konizsni lét-.•péiiösancUí ifögy mnasiam javára megállapított százötven ezer forint alaptőkét a lehető legrövidebb idÜ alatt biztosítani oly fo$ftáitj hogy ezradakozás egye-.; W^re érzékeny terűül ne essék?" Ter-
tfxwx\'kylÁL \' ......
• - »E \'~m\\kHira-ki vánok-nehány sorban felelni. ;; , ; . ; ~ TerBániiky nmak nézete, eltekintve \'^öii\'köjrglipiénytöl, hogy időntúli, tn-jfadhatlsnul helyes, de csak íb papíron, arOftfllyfiíápen kilehet azt a 300 alá-\'Hfási \'ivei számítani a százötven ezer forithváéy mannyjiégnek .6.00 ttoa ré-.[¦^^/valiS osztásával ámdo e*.ugyUn-\'lfM,§uXti tliéüriában mozdítja elő, mig a gyakorlatban, Üa nom is nehezíti, de hát-fá^tw,.- », mennyiben eisö\' pillanatra Vnép^Bf^- btvaíKÍ gondolkozásba esik a ! ^P^iinl\' hallatára. Do olvassa o»ak i y^gigf bi&«nyárá mosolyogni fog.
-IJgyft^íiftTerBánszky nr törve elfő---gftdhátd volna 4s üdvös ia lenne, ha az .Mty&éftptm kiééttetett .volna, hemmon-^d^«~«játítoU-térv -pontonkénti nieg-Urtáaib«ri\', mert ta. kimért Bzon)orú>
emlékll rendszerazerinti táblílzatos ajánlat.Egy nemes Ügyet sohasem ketl,do nem ís szabad keretes számítás alá venni, váljon nem e kedves megyében, de édes hazánkban tudua-é 300 lelkes vállalkozót sserezni ngyűjtésre, ha aznkbteles" lenne „500" forintot gyűjteni?! —¦ A szívesség, az Ugybuzgalom nem ismer határt sem eg) éneknél, sem az Oaszea nemzettestben. És igy Tersánszky ar terve nem csak kópletf, demég az Ügy-bazgalomnak színét sem hordozza magán. Ignorálja a Bzabad tevékenységet, határt szab a lelkese...