Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.5 MB
2010-02-04 20:18:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2505
6674
Rövid leírás | Teljes leírás (314.12 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 005-009. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

H&gy^ILaelasa, -Hetedik évfolyamúi.
5. ¦zám^Jfibrnur 1.
Eíaása^ oietaEjatoa, #agr^ggn?^4 L^®áa éci EUadó hivatal
WiSJDETS JOSSEt\' ItílnyY&eraakadésébeö.
Előfizetési föltételek :
bisbos hordAnal
Ű M ..... kr.
EOxűetésoK
Hirdetésekefe elfogaű
.;! H.-í«síimh: * K adÓ-HIVatai*. Peatw: ZEHLEIt M-j| Béoa-, Haxaiiarö-, Beflid-, föajEa-ea.-Ffiaififart-|j ben: 11.\\ \\HLSSTE1N & VOULKiL UfHSBO-. Stuttgarttá
Etangj-
3ACII F, & TAKSA.\'
A asj^jiö&stoai tisztújítás. ,
Alig hihato, hogy ti két testvér-ha- J sában volna n(ég egy második hely, i feol-a városi tiasiujitá* annyi nehézséggel folyna le, mint városunkban! Petiig I általánosan ismert dolog, hogy Nagy és Búin-Kanizsa polgárai bátorság és Ősi alkutalányunk, a Szabadválaoztáfl rendi ihatatlan a kegyeletes szeretetében sem állanak fiatul, melyért veszélyt nsm ismerro erélyesen szembe szállá-nak iá pártosak olykor hevesebb eldfor-dalia! ako? ifl, mellette munkás, asorgal-üaaa és takarékos b ani fö: íatötől talpig gyökeres magyar, a igy a hazasze-ratatben páratlan, mégis a tiastujitúsok alkalmával majdnem túlzásig iokozzák es iránti buzgalmakat.
A asabsd válása táai jog csak akkor ünnepli dadalát, ha a többségnek, mely, ha minden izgatás és egyesek alattomos szitása nélkül, egyedill a honpolgári mQgLryÖ3pdéa szilárd órzetébdl meriívs asapliStelanUl gywkoroltatik.
Fajdalom, a részreimjlatlan biiáló tapasztalása pzeriat, ez alkalommal is némi isgntoitudg volt észrevehető : ter-máoueteean a aép gyenge oldalát érintve éa eltalálva, a békéa éa szabadelvű, de -SgyeaefBmmfc—független—alkotmányos, váhasstáa elé többszörös akadályok gördüllek. - - ¦,
Do menjünk a dologra. ___
Tttbb hd ÖtQ élénk érdekeltség uralkodott városánkbafl a közelgő tiazt-HJJtáa érdekében annyival is inkább, mars már egyase-r a választás meghiúsult. Végra falragaszok által is tuda-aék\' várooliijk választó* polgárságával, hogy f. ári jan. 30-ka tűzetett ki íibstüjit^si - tespöK A várva várt eae^ ménydafi .nap, reggele megérkezvén, -sásaid Jön^edesáöís éa zaneszd kisóre-u4vel & nogyssáran választó polgárság &^Zoldia"vcnd%Í6l termőben nihita vá Jaastáa ssinhelyéhos, hangozva: Éljen Halvjajj Jáaűeí vároabíránk! núga másik párt iUbanioh Flóriánt dlmjtva bíróul isidbenhaladt u kitűzött hely fejé. A fősínben eogremberen felül levén, vá-IpasUUi elnSk Hegedő.* József ur élénk b&9&é4b«n ,pyitá meg n polgári jogok JogVMbb gyakorlata végetti tisztuj tó $yttléft| moly tit&n Baboohay János városbíró urp&antdlyesen megköszönte I Ö bi8J>bnat éa a tisztikarral együtt le- I ÍL$ta_ hivatalát d$ :íh város kulcsait, *gf, * petoétet, b vákyjztmány elnöke •Igfiiá&axMlfcBrát. EP99f astán aa egyik pdirtrBfeAvaiáat kárt, amáöik ellenoste, Q^bÖl J^rma kerekedvén, as elnöknek higgadj, c p^y^njtmtaria modorú erélyes úiAáaketŰaável uikarük a oagyaitámú vdlaL2tóke4 leeoflt^piláni érvényre qmsSni üSoö snóÜtviinyt, hogy egy kan-didátA éá \' EaavBSQtasedő bizottmány 9^1ag^ng^kt miro q _aaüvazáa megtör-• B»ely igísífí ocgy nehésságakkel járt,\'ásta latt ao-l^y a toíajdónköpeni
tisztnjitáa m;ín napra, jnn. 31-ro Im-Inwtntott,
Jíegeml\'.tendö, Imgy jnn. 29 én r^c-retve tisztelt meg vei első í\\\\iítpúnunk, tekintetea Butcíh Sándur ur városunk ba 6rkt\'xvén, gvengélkodö betefreske-déí*e következtében 30 án n ti-ztnjitó gyűlés teremében nem jelent meg.
lí.isniij\', jnn 3t-én ihtiiét hn.tunló nngy azámmal jelent nieg a polffiír-mg n v>\\-lnnztáa síinlielyén, — A feljövetel csak igaiol...