Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.66 MB
2010-02-04 20:21:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1795
5935
Rövid leírás | Teljes leírás (221.38 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 010-013. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Näe^-Kante»». Hetedik évfolyam.
10. szám, nmrcziiin 7. 1868.
;:sséf ffwisliii, kereskedelem lpir/gtötósía!»lifóÉáij és
L
@@sdöl It-ada. éa ÖsáíS y v^áaS:
XilőJlzetési föltételek :
Boly bon Linhoa hardiu&I ?S rldákro postín küldve > Egiea 1«n i - 9 ftt — ki.
IP®- (fera- - ¦ --a „ — „ Érucgyodro ¦ 1 , Sí ,
Ä hot (iu&b9B potltsonirt 1-taJJr T ki-S-eaor Ű lo ialnäan tovsbbl boiktatibérl & kr.
A „HjUl Urea\' egy potil nor beiktatási d|ja 15 kt.
j Hirdetéseket elfogad :
|E-iteJwáa:ftErADÓ-HIVATAL,PwtEa: ZESáLEUIi.
feea: haabeithtew & vooleb. Upac^-. Etera-, La : sachse é tabsjl
A B^lanlzsai realgyamasiiam-nek rés&int alaptőkéje, réssint
építkezési költségei fedezésére öjöbbaQ.adBlujatíiIi.
(Folj-iobb.\') \'
Bartos János ur Nagy- Kan iaaár ól 100 for.
Lovak Károly gyógysseréss ur 50 forintot.
Wellermann János ur 1.00 frt, Hayden Mihály ur gyűjteménye Ri-gyáczról: fnkey Kálmán ur 50 frt. Csazy Károly ur 30 írt. Szalatsy Farkas ur 20 frt. Hayden Mihály ur 20 frt. Vajda Ferenci ur 5 frt. — Kíaa Ágoston ur 2 frt. Hild Gusztáv ur 2 frt. Ujlaky Simon ur 2 frt. Hirschler Mikra ur 2 írt. HirschUr H. ur 2 fit. Privavka Flórian ur 2 fr Kovács Dániel ur 2 frt. Prager orvos ur 1 frt. összesen 140 frt.
*&sabó Lajos galambok! tanító , ns gyűjteménye: Weiss Lajos ur Galambokon 2 frt. Kozluvuzky Ede ur 2 frt. Szabó Lajos ur 1 frt. Körmendy Sándor uí \\ frl. Rechiiiozer Lipót ur.l frt Rédlniczer Ábrahám ur 1 frt. Összesén 8 frt.
Senietke Lajos kiskoraáromi kasz-nár ur gyűjteménye : Bemetke lajos ur 100 í\'rt. Bergel Lorinoz ur 20 frt. Ctinevics majori fu,r IQ frt. Smiding Lajos ur 6 frt. Mészáros Antal ur 6 trt. Némethy Gusztáv ur G frt. Goth György ur 2 frt. Cítete Lásalű ur 10 frt. Horváth Jánon ur 4- frt. bőszeden 1G4 frt.
N. Etl István murák a reas turi apát ura tanárok fizetéséhez ávenkint ajánlóit 40-frtot, aa első* ?yi ajánlatot hé^pénabenTS* ia fizefte.T-"\'¦¦M:1 Bedekavito, Kálmán vamsdme-jjyeí főispáni Hely tar tő ur 60 irt; \' r Koii Hantik György aágráW bibor-.aokéreak urfí-Eminenlfaja iOOfrlol. V\'M. Komáromy Oddn psstrák asent-tüötjáatí álpát\'ur 60 frt. < < .. f,
1 Valamint ákegyes adományiak, ugy 9 gy^j$k .fogadják nemed saivU jó-tetteikór* legöasintébb köszönetünket tsijtudöa estfiyilvároflaágra hozni ked-Hre« kUtolec^uak, el uara malaitstuat-juk kijelenteni, "hogy rTi na^ykanissfíi ?öfljgy-rauftíiunii ?püTet nagy óbbl tasara <^»ts;iMiö i «líflegea intőik ed ése k megtí-cte(«4kv« tavon beko«ÍÍpt?vel -as ópit-\'frtéV id tbegkezdeliki (cinuésve vo-la&^n^ u ápitkeséii kbita4g«h\'-fwle8& "fy..^\' iskolai alap\'növeltére\'t5r-
-táptf .V^gyM adományok folyton\' elfo gatltaíneli a háláa eliauieréasel nyilvá* ftoo-ígra hozatnak. |t t rAtauUgyi bizottmány nevébeui if, 1 . TABNOK ALAJOS m. k. f • AlelnfíU. _
8 ó h i j. Iigy-ICaiíkaa febr.végán, 18G8.
Ha valaki , ugy ón vagyok, ki figyelemmel kisérem vároBunk mozgalmait, akár a politika, akár a tudomány terén, a valahányasor egy oly eszme valósul, mely városunkat minden tekintetben emelheti, dobog szivem, s mintegy azt sugjn fülembe: -aNagygyáless városunk, erffsaé azép hazánk."
Örülök, mondom nagyon örülök, ha látom, hogy városunk majontána fölfogja s mintegy elöiíe lebegni látja azon három nemes cselt, melynek va-lóflttáaa az ember foludafa t. i, az igaz, Baóp éii a jó érzékiteké, örülök, ha átlátja, hogy cuupáu a tudományos quali-fíoatio aa, mely kiemelhoti &% ...