Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.79 MB
2010-02-04 20:33:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1944
6244
Rövid leírás | Teljes leírás (297.97 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 023-026. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NcgyKarifesa. Hi Urttk évfolyam.
S8. twám, jQDius 6- 106c?.
Zillíl-Soill
Kit**JMvc
SOF&ÖN- és Y4\'PMMYÉIRE.
-• ^rasrywB n iii\' ii iiiwi^mi n n Ti iiiii\'Miiii.wtjxíí
» szépirodalom, kereskedelem, Ipar, KlMisut, Iitfonány és mBvésze. krtrr bél.
"BalOT(a**es*l eradn és Lladfi hivatal: VU2D1T8- JÓZSEF konj*kereekea***be».
Mőflssetíési fMtáteflek:
,-¦ ------^>f*ji««T4jm*.-^,4Jfct3^(l5.\'-\'-.?.7.. J
Fii árre - ¦ - B ,,, — „ \'
A kai, frrtfryrM - W—r I kr.
í^aprö .4«, ibui4srJtem.W MhtaidUfat fi ki.
JWi)"eg€íJ uübitta -tgfvobMkSMtÁMiri 90 kr. A .Ifffih rfrrtl" rsr petit ior belkutici dija lb kr.
Hlrdettoateet eltagad :v
B>ttB&li8áa:&suD6-anrATjiL.ffM«j bhszjeSjq,, lt»»l»»>, pmmi it—¦
Bm: *l" in mntn ím fliiiiiji)\'4\'<ii ülallpallui): aACHSEtTiaM. lHlntlP. nrriri m\'
\'• ¦ , .\\«ajr-Ka«ls«o. joa. I. 18(8. Egyik ntóbbi számunkban közlött „a fiS3Édi((:Viamnyaaz Írósághoz" czimü czikk-Béíígértük voít, hogy a tárgy fontosságánál fogra hozzá fogunk szállani, a mennyiben az eealitett csikkben hozott érvek nézetünkkel nagyreszt homlokegyenest ellenkeznek.
A szül padra hozott mnvek helyes és tapintatos alkalmazása után lehet szó az ifJBaagTÓl-t-kflloQhen csak erkölcsi érzet eUeplezéjvIval említhetjük azt meg, már pedig mindail tagadjunk, minden élvtől fosszuk meg az ifjúságot, de erkölcsi önér-. zetét s ezzel karöltve járó vallásos érzelmét ne bántsuk, hisz épen ez egyedüli sajátja^ melyet az édes anyai tejjel magába szív anélkül, hogy fejletlen összeségébra annak melengető jóságát élvezné, élvezve sejtené, mert a villáni sebességgel haladó világi vágyak észrevétlenül hagyatják vele , mint a szende\' ibolyát a saBak serege, mint rejtett kincset a mgú vihar.
is mé*tc7yezorDTlnf\'tQret:á2 «1, ki általánosságban azt sürgeti, hogy a ficiabás:miod*iiik<>r nyitva legyen az ifjuság-naki ea annyi yulna, mint \'azt mondani aa
. ifjúságnak,-reggel imádkozzál, - nappal pro-pter\' formám tanodába járj, este szabad a vásár, menj színházba s színház után .... ismételheted képzelnied felcsiklandozásával -mindazon nevetséges epbemerségeket f melyeket 1 láttál, Itallottál; édes nyugalmad lielyett\' szerezhetsz magadnak tetszelgós Üiaerulftéget stb. Keni oda-Budai a szülők nem azért nevelik annyi gyöngédséggel sziv-véröket, hogy az élet tavaszán már hervadtu \'láazák^reuiény<égök feselő bimbaját, nem . azért nyójnja az_édcs_anya_a_tanodába egész ,hossza évre utazó fia homlokára lelkének égi kéjtől: mámoros bucsuMÍkját, hogy annak melegét a ledérség fagyasztó hidege \'szeplősítse ber nem azért izzad, fárodY küzd Imádásig szeretett családjáért élő haló atya költséget adván életűd ve képmása, szeretett ¦ fljenueke kazébe, hogy azon mérget Tegyen, úgynevezett szipérzelmck édes mérgét, hkaem az :erény ntjin járva szivét, lelkét nemesítse,\' tudományos képzettségével örömet; awreueu-\' nekik s önmagának életbol-4«gságot,,az rtVtboidogság pedig nem csu-\'ptn » szlvból, de o-lélekből i fakad, mert a szív hamar" UlrSl, de a lélek örök b még awgtiirve isfethjngző, magasztos.— JW i Valódi eletboldogság csak ott virulhat, -balt a sziv és lélelc nemesen mivcltcték, együtt szép ai-, s együtt képezi a földi meUfuHiigőt, kűlönválví ideiglenes, s •g)%í*hmásikát felemésztve MuMU megsenimlsül s lesz az illető fabpba, melyben nme* érzés, de mégis mozgatható,
A ázott egyottra vágya tehát aa,,hogy gyermekök fietboldogságinak biztos és meg-\' ujgathaUan /áhpj(megnjeressék; - <« \'ezt . korá...