Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.01 MB
2010-02-04 20:41:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1857
7968
Rövid leírás | Teljes leírás (346.12 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 031-035. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ftagy.lemke». Hetedik értoljma
SOPRON- és a 8ié&lff«ttl9B, kmsl«ieleMf Ipar,
îiiGIÉlEE. ászait, titfeniiy és átvészel MreÉel
zUOflMtéái föltételek :
Haljbau Malus hnrdiíUU ÍM vidakm pnMán kfiMn iliwtni\'- « TH.— kr. • i: +
rS*nm ~~l . - .- —A "
waf • & «4Mk%\' uvábbl b«[klMia4rt 6 bt.
A aKjitt taren" egy pofii aor beiktatáai dija 13 kr
Hirdetéseket elfogeö: ,!
ÍMtfStrsia: JlKiADÓ HIVATAL,pMtsg; ZEJ3LEJIM. \'
Ura-, HmsAaw»., Rifila-, MMuTnaMiri. * «aa»*.
. »-—¦"«mu"\'\';!!! iiimi\'.jw.ib
átMsarttagi SAOHBSt TÁll^ B4mSssi\'C*HiJK.
retint ftlspMkéJe, rösslnt ^ÉHtesesi költségei íedese-- Jié* «Jatoan Mtekostak..
,/ / , - (TalyUliA)
BAndnt raagvararaagi földtenermenteBi-téffi-, részint státus-kjtvényekben adakoztan :
Hagykaiiizsai segélyegylet kiegészítette regatta *#nlKál 800 frtra.
Beba József ur 100 forintot. Babothay György, agyvéd nr 50 frt Czapary József ur 60 frt Matosh József ur 100 frt. Der-varila János or 100 frt. Knorczer Frigyes bt 100-frt Rntr-ann Qjirgy,nr 50 frtot Dohrovifs Doné ur 100 frt Nagy-kanizsai kalapos-etek 60 frt. Szűcs Fermez nr 100 frt Benézik Ferenci ur 100 frt Nagykanizsai gozmalmi tiniéig 800 frt Neuszied-ler Tsrézia usrony 100 frt W. A. Zerko-witz arak 100 frt Petrits ferencz nr 100 frt Horváth János,ügyvéd nr 200 frt.
-ar.atwXBfc Alitel, ügpréd nr 800 frt ¦VmaMr.\']MMb>W800 írt Neadtwh. Gyula nr 100 frt Barit János nr 100 frt. Tarjcz^Öwgerjjff 50 frt Nagykanizsai szzdM-exéh 100 írt Imrey Ferencz nr 100 frt Jíarkovits György nr 100 frt Fischer JénefwlOO fit. OMOrkasy Istria nr 100 frt. Oviira Ferenci nr 100 frt. Nagy Ferencz nr 100 frt - Készpénzben adakoztak *
Bitter János nr 25 frt Gróf Zichy Karoly or 60 frt.
T. Péry Biadar, somogymegyei szolga-biró ur gyűjteménye : ML Gróf Zichy Domokos nr 50 xrtjelus _Jí«aef_nrJ_Ber:en-daérél 80 frt Beaseli Zsigmond nr 10 frt <!aa«iar Airtal, ptakánoa nr 10 frt Bieder ^atab-nr 5 frt ftooler Karoly, TJllmann ¦W.rGetzy Andrai, Beta»Antal urak 8—5 írt Goflobica Lajos és ViryJózsef urak .t-hrS Irt Bsbaossk; Ferenci, Kákossy Jó-W, Rderyizéty Mityis és Erdélyszéky Jnfial_l frt, «Bsiesen 115 frt Ugyancsak Piry Sándor sz.-biro ur 2-ik ivén a gynJW\' nr maga 6 frt, a többek összesen ilSferistot. .. \' ntWkéatf ajardatftkban :
Wtjdtta\' JózS"í bt 8 éven át, évenkint fizetíndd 9B frt Markhreiter Jakab ur élet-hosaziglan HeÜtiáiÖ írttal. BiszWcsinyi Ignacz éi FisclselJQ)op arak szinte élethosz-
\'ffrTi *M*fcl**\' ftt Wj-kanizsai szlj-, ir/ereg- és tórtóljjrtó egyétanes czéh éven-ktutí 10 frtod.
!n^(tW»re aóakr^ k^pénEbeű :
Bafeeiay Grdrgr, OgyTédnr 10 frt Oza-P»ry Jéisef ir 10 frt Ngoi LocateUi László kfrrfaniijíi, nrlOfrt N.-kaniaaal kalapos--ezéhtO^ft- .
tTellniéte, télaaínxrei heniesi\'inaiiirBái pHíarr/t1ié>rlta>M.karábhM«jánto 1000 frt f- éri mojas SO^in tettleg befizettetett, v VaJaointn kegyes adánányozók, .ngy a gyttjMk fogadjak, neaefflahrjjífatteikértleg-oszjntffcb^líoazfJnettalEet. Kegyes sdrana-
¦yok, Takunintaz építkezési költségei fedezésére, ngy az iskolai alap növelésére folyton elfogadtatnak — a bálás elismerései nyüránoBságra- hozatnak. — A tanügyi bizotuniny nevében :
TÁRNOK ALAJOS m. k. alelnök.
V&Ims a nagy kanizsai gymna-•iain épltéa*~ng3reben. •)
A „Zala-Somogyi Közlöny* 30-dik számában Hencs Antal nr a helybeli fögymna-siani építése ngyében szót emelvén, nem annyira az építészek, mint inkább a városi elöljáróságot r...