Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.75 MB
2010-02-04 20:55:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1037
3901
Rövid leírás | Teljes leírás (268.28 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 045-048. szám november
44. szám hiányzik!

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

fcsfc Hetedik évfolyam.
ipa JtíírVjw*
¦¦¦¦5H\'\'l:«t^fí1í\'flt"f,íií.\':
43. szám, novismber 7.1868^.
/"^laMtOir- és Y1S ME GY É E E E; i mpiroíilíB, k«reskelM«fly .pair, g&zdászat, iidomát.} és inovéstot ftüreből.
¦h 1 ííj\'í u< Jm« ,1
^WtfeOfk: -:v|:
Jill Iáiul J» iU*n-X«i> alUf*< SvaágveaT* • 1 í H,
J.
Iwr « H nUarMMctauÉM i M. I\'u. -
Baratte-»iM««iiaw wniK-to» h. 1 JrT
A.HgrUIUna- 1 «87 p«tU «V Walatill *U« 16 kr.
Hinltrtanket elfogad i
•taHÉvOáitaXcamaTÍasA. Uhm: opfzljk.
i.1,-\'"" ¦ ¦ léhez.
Izurafconmn egy *ra tan, hogy Tarosunk szebb jövőjét rajzrdgztnikrritan; sok megváltozott ezó^jilágoay^ jiltozott N.-lTafotyi ¦\': MHi^~»\'TÍrni|\'«lápfllt vagy fiCqg^M^lM&jkt\' volna azt nagyító nTegen T0W\'MÍMia"l*""ll>i ¦ -:
B4BjiÜtSüaé4tBli fojzefaggésüak zonndztott a szabad~ís gyón fejlődés egyik ahxdrnyinak; etsKgB24lt,öíasiiaye»iiyilg-tajtívfletím Biegaíaladitfltt: á» hitiai-féle nagy elólulzdaiitfrüart axéts? ,
Amttnpr-rórosunk. nagyzziuui izraelita értebzM$gíuesiakDiflgy^ TollWesfidaneg és telúitlsuség nagy oka: ez is megszűnt és most mar,egyenlő joga és kötelezettsége mztflenkmek tehetségét rész -faag« Usjoel&inidrtására foi^itam: mégis a-koragyek- iránt nagy rémét épen nem uiuti tanaik..........
^fcoa^aajtó erejébffl csakegy otezát is k»-TeztBtetiiTnlna, ^ngy paszta tereinken né-U^aBhrtaartt néhány fit ültetett volna: tWrimMs tálat, azt Írnokainkra szoktak bar
"süt Íriszem, nagy TaJtozváiTá kö-intijaWmil. Táltosul kelt az embereknek is SfiáWtik 4 Ba>á^J^ja,jrt™niik 1 z^4zrg*lotn egyik tazpantja, TÍdéklmk
/ itmrta^ rTWjtrir*1\'-.-¦p~t*-^UK/OMMUtrH a régtók raararrjimk. \'" 8a&"*kB>a& atUtajii, lugy;. általiban
liMffiahffltfti
bsgy Kaiúisa igen élénk káres-ttW Uni), Unum, hűgy sok\'mrfeteég, •~"tj*\'"n ét pénz, van. itt,ozzpo^tositva:; íja: bofff kBla5Lé|HL városunk igenszegéDT, . asgy kasom kényelem, tisUaág, ülés nem ittaltótt w fxflBoni Igazság- Nem a ni bJOktíik 10H, kgy a régi nagy Idákból Stilt nonni sem mandar iQfoa^*?Ban (fBa, Jtfgy « ««• kaawS »*™*
Fák nélkül még egy ideig ellehetunk: ezt fogják mondani, vagy, hogy * fit a kilátást Teszi el és az utczát atukitL Hy ganiálij ellenvetésekre mit szóljon az ember ? Azután Táros azt Tárja Bitessen fát mindenki maga háza előtt; a magányosok viszont azt Tárják altessen a Táros, meri azé az utcza.
Véleményem szerintafaülietéa egyenesen a városi hatóság dolgai mert csak az szerezhet be nagyobb rnenynyiséghen egyforma fákat ez kezelheti az ültetést terv szerint és őrizheti meg a fákat pusztítás ellen.
Egy fa kerül 20—30 krba, tegyünk eresebb akicz és nyárfáért 50 krtuttjlltetés nálunk, hol jó pnha termo fSld tu, és st-czáink kcULIej;_trágyázTa is Tannak 10 kr. egy.kerékTeto fa áO"kr,Tgy o^szesenr-egy-ts. ¦1frt Ha már most a Táros érenkint600 fát ultettet ennek költségeit a pénztár meg k érzi, pedig igy tiz~ eV mnlTa Tarosunk legalább \'/. é*ig. míg a fák KUdek igen
hogy neki azokö"¦«altoxivt*afy:»lt-MU-Teztétnl is joga volna, sem szenved kétséget és tudjuk, hogy e tekintetben csak pénzhiány gátolja a jog gyakorlatit:; mig .tenát egyebet nem tadonk temü, miért ne szakadna aszen^omet^^pétófáklBdaiárlwka^ és Tizmosásokat zBld gyeppel és bokrokkal pétohri vagy legalább elBdnL Itt csak a jóikat Uánya-lehetraregyetiettellenTetós. ,. És.pedig, tessékePiinnii <ú^" alaprajzú várcíirukcsak i...