Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.6 MB
2023-07-26 12:33:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
100
177
Rövid leírás | Teljes leírás (312.71 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 023-026. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-KavitZHíi. H< t< <lík évfolyam.
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
ir««yea tarr«lmu Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gaajiláiszat, tudomány és művészet köré Ml.
i__i__lj__i-j-ijuut;
M^fdelenlK:
tdnnndMNi
roda én hl WAJI>ITft JÓZSEF kfinj»k«r<-»k»rté4Íb«n.
• , . .. V» r- . '' » • -f
«Mrfc«*stái Iroda én klndó hivatal:
mj .mmnuim uii .n-U-ur"
Előflsaetósi föltételek :
Heljrbta hí.h<.« 11o(.11 u.11. j|vl.Aí.pyiUa ktldr* '' > Ji*im i*mt\- IJÖrC-ikr. .
Ml • - í „ - , K»nefyeiho • l . ftO .
A hat, Iiaj*l>o> p*U,Uorlrt 7 kr.
»■«őr 0 A« mindfp tofiUibi b»ikUUU4rt ft kr. »¿I.TPffdlj i»lA<Un O0t< beikt*U«4ri SO kr. A .Nyílt lírcn" rny pelil nor bcikUljUi »UJ* 1A kr.
Hirdetéseket elfogad :
H-IUuiÜ»áa:»uiadó-hivatal.P**wfl: zkwlkji«., Bio»-, Ha«J>uefl-, Bedliv, M«}M m.-Frukf«r(. <4 Bm»J-Bsn: waasünsteln & voülkr. Up«*-. fi**, 8i«tt«artfeui: rtacn8e&tak«a. űéc&b«i: oppku*.
\a*y-Kai»l«Ma. juu. 1. 1868.
Egyik utóbbi számunkban közlött „a t^jnhÁz víszonyaaz ifjúsághoz" czimű czikk-«¿1 ígértük volt, hogy a tárgy fontosságinál fogva hozzá fogunk Bzóllani, a mennyiben ■<u. említett ezikkbeu hozott érvek nézetünkkel uagj-k-ós/.t homlokegyenest ellenkeznek.
A színpadra hozott művek helye« és tapintatos alkalmazása után lehet szó az iQuífágról , különben csak erkölcsi érzet elleplezésóvol említhetjük azt meg, már pedig mindent tagadjunk, minden élvtől fosszuk meg a* ifjúságot, de erkölcsi önérzetét h ezzel karöltve járó vallásos érzőimét ne bántsuk. hisz épen ez egyedüli sajátja, melyet az édes anyai tejjel magába hzív anélkül, hogy fejletlen összeségében annak melengető jóságát élvezné, élvezve sejtené, mert a ulláui sebességgel haladó világi vágyak észrevétlenül hagyatják vele , mint a szende ibolyát a sasok serege, mint rojtett kincset a zugó vihar.
-ÖfMM is mé tely sző bünt kiket a2 cl, ki általánosságban azt sürgeti, hogy a bziuliáx mindenkor nyitva legyen az ifjúságnak, ea annyi volna, mint azt mondani az ifjúságnak, reggel imádkozzál, nappal pro-pter formám tanodába járj, esto szabad a vásAr, menj színházba s szinház után .... Ismételheted képzelmed fclcsiklandozásával mindazon nevetséges ephemerségeket, melyeket láttál, hallottál; édes nyugalmad helyett szerezhetsz magadnak tetszelgős kimerül&éget stb. Keni oda Buda! a szülők nem azért nevelik anuyi gyöngédséggel sziv-véröket, hogy az élet tavaszán már horvadui lássák reménységök feselő bimbaját, nem azért nyomja az édes anya a tanodába egész ,bosszú évre utazó fia homlokára lelkének égi kéjtől mámoros bucsucsókját, hogy annak molegét a ledérség fagyasztó hidege azcplősitso be, nem azért izzad, fárad, küzd imádásig szeretett családjáért élő haló atya költséget adván életüdvo képmása, szeretett gyermeke kezébe, hogy azon mérget vegyen, az úgynevezett szépérzclmek édes mérgét, hanem az erény utján járva szivét, lelkét nemesítse, tudományos képzettségével örömet «erezzen nekik s önmagának életbol-dogságot, az éh-tboldogság pedig nem csu-•pán a szívből, do a lélekből fakad, mert a sziv hamar klhül, de a lélek örök s még megtörve h fellongző, magasztos.
Valódi életboldogság csak ott virulhat, hol u sziv és lélek nemesen mivelteték, együtt szép az , s együtt képezi a földi menyországot , különválva idcigleues, s egyik a másikát felemésztvo — idő előtt megsemmisül s lesz nz illető fababa, melyben nincs érzés. do mégis mozgatható.
A szülők együttes vágya tehát az, hogy gyermekök élctboldogságának bi...