Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.76 MB
2023-09-04 10:39:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
150
236
Rövid leírás | Teljes leírás (228.72 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 006-009. szám február
7. szám hiányzik!

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa JSTO. február ö-ón.
(i. szám.
Kilcnczedik óvfo''ynm
Ivi terjedve
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar. gazdámi, tii^máiij es iniivvsni köréből.

■Mm HNiUtH, «(<*• • Qyakraa miirtl vajy két l»«n. HtrrkrMilAI Irodn é* klhdrf hivmul: WAJDITH JÓZ8KF kOnyrk.ro.k.díiib.u.
Költségelőirányzat
Nagy-Kanizsa táros előre látható bevételei és kiadásairól 1870. évre.
Bevételek.
I. Mult évi hátralékok.
frt kr.
1. 1869.évról mégflzetet-len b Nagy-Kanizsa várost illető pótlék .... . 4074 -
II. Községi haszonvételek.
2. Polgári bormérés . . . 9*00 —
3. A fogyasztási adó utáni
6*/, jövedék...... 1100 —
III. Épülotek utáni bérek.
4. Sz.-Györgyvári utczA-ban leró 2 raktár után 1869. évre a katonaság
álul még fizetetlen bér 470 21 ö. A Sz.-Györgyvári ut-czában levő nagyobb raktár évi bére..... 400 -
6. Ugyanott Ibvő kisebb
raktáré.......... 100 —
IV. Kgyéb bevételek.
7. letelepedési és iparengedélyek utáni dijakból ............ 200 —
8. Dobpénz után..... 20 —
9. A törvényszéki költségekre segélyezés fejében reméltetik----- 3400 —
Előfizetési föltótelek :
ll.Jyb.n hiiho* hordiua) ét •rtdíkre po.tin Vttldr« '' Eri»« 4»rei • 8 frt. — kr.'' Fél • • S „ — . Évnegyed re >1 , 60 ,
mj''detóael£
X hM hteÁbo. potlUorirt l-.iBr 7 kr. l M«r « minden további b.lktalisJrt ft kr
liély.gdij minden tgjt* b.ikutiiírt'' 30 kr. A .Nyílt Kren" »KX petit tor belkUUUl dij» 16 kr.
Hirdetéseket elfogad:
[N. Kinluán: *ICADÓItIVAT.W,.P.tl.nj ZKISLKK M Béo»-, Hamburg-, Berlin-, Majna «..Frankért- ó. Baití
j ben: tlAASCSSTKIN & VO(»Lt:it''"Llpoi«-. Bem-, Stuttgartban; s \<:iisk\TÁR8A. Bio.ban : Oí''PKUlK''
kr.
10f>0
350
összesen . 10,664 21
Kiadások.
1. Városi tisztviselők fizetése.
írt kr.
1. Vároa-tisztviselók ösz-ezes fizetéso...... , 7760 —
II. Szolgaszemélyzet járandósága.
2. Hajdúk összes fizetése 2110 —
3. Hajdúk összes ruházatára ............ 880 —
4. Éjjeli őrök összes fizo-, tése.................1176 —
b. í^jeli őrök összes ruházatára ........ . 192 —
6. Szolgaszemélyzet gyógyszereire ......... 60 —
7. 2 uttiíztogató fizetése 480 — (Még eddig nem voltak.)
III, Iroda-költségekre.
8. Papir- és Írószerekre . 300 —
9. Nyomtatványokra . . . 300 —
10. Gyertya- és olajra . . 50 —
11. Fűtő dija és tűzifa felvágása .......... 75 —
12. Tűzifa megszerzése és beszállítása..-..... 100 -
18. Budapesti Közlöny . . 20 — 14. Hivatalos helyiségekérti
évi bér.......... 300 —
(Miután az épület Kia- ¿* Nagy-Kaniza* kim» tulajdona.)
IV. Közoktatási költségek.
frt
15. Nagy-kanizsai községi közös népiskolák szükséglete fedezésére . . . 6000 — (A. költségvetést az iskolaszék szerkosztvén,-1007Ö frt szükséglet mutattatott ki.)
V. Épületek tatarozása.
16. A Sz.-Györgyvári ut-czában levő két raktár tatarozása és biztosítására ................100 —
VI. Tőke törlesztések és kamatok.
17. A Sz.-Györgyvári ut-czában lövő két raktár vétel-árának első részlettörlesztésére .....
18. Ugyanezen két raktár vételára 4961 frt utáni 7 >/» % kamat......
VII. Segélyezésekre.
19. A városi szegények segélyezésére ....... 1000 —
VIII. lígyéb kiadáso...