Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.99 MB
2010-02-10 20:13:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2903
6791
Rövid leírás | Teljes leírás (682.66 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 010-018. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1872.. február 1-én.
lO-lls szám.
Tizenegyedik évfolyam.
iu\'i;/od évre . -Egy nám 10 k.
j Hirdetések |utányo««n
| NVII.TTKUlfKN | .monkint In krérfté I (elnök fel.
Zala-Somogyi közlőin
(n zalnmcgyei gazdasági egyesület hivatalos ertcsittíje.)
*8
A lap níi-llemi részét
Illető kozleinéujrok a
ij anyagi ré»zí-t lllctó || közlemények |H>di|( a í kiadóhoz liúnneutvc In-(exemlók:
NAUY-kANlZ8A Wlatslcsház.
Ilcteiiklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
TOrvéiiyszllnet utAn.
Február első napja van.
A magyarországi igazságszolgáltatás rendes kerékvágásba jött.
A jog fensőségc tiszteletűt int, üdvözöljük az értelem fensóségévol!
Az igazságszellemo mosolyogva tokiut ránk, üdvözöljük a bizalom mosolyával!
Igen, ha. a jog fonsóségc társunk a társadalmi életbmi s az igazság szelleme őrangyalként órkWtf felettünk, akkor az értelem égi erejével s a bizalom édes érzetével bátran haladhatunk\'különböző utain.-kon, nincs mit félni \'sem elől, sem hátul. Itátrai\\j előre! Légy üdvös haladás! Légy üdvös munkásság és megtaláljuk az érett gyümölcsöt: a keresett elégedettséget^ a jólétet, az élet boldogságát. —
Légy gazdag földi kincsekben, — szegény vagy munka nélkül.
Légy szegény a földi javakban, — gazdag vagy, ha a munkát szereted.
Amannak; élete küzdés, rideg küzdés biztos czél nélkül, tévedez, mint a rengetegben fáradó, emennek élete szinte küzdés, de bffctos czél télé, halad, mint a jó uton vándorló.
A munkálkodó egyén beteg testben is ép lélekkol fogadja sorsát; a henyélő egyén ép- testben is beteg lélekkel retteg a sors szeszélyétől.
Sajátságos, mégis mindkettő felett egyformán viraszt az igazság szellemo mindkettő egyformán igényli az emberi, h .npolgári, személy- s vagyonjogi élvezetet. Miért ? mert az egyének önérzete függetlenség után sovárg.
Legyen, tehát független az .igazságszolgáltatás, mert ezáltal a gazdag és szegény szabadon haladhat emberi, honpolgári teendőiben.
Aztán a müveit világ Ítélete szerint az egyes országok műveltségének hévmérője n/, hogy mily lábon áll bennök az igazságszolgáltatás ; sót egyik királyunk jelmondata volt: az igazság az országok alapját
képezi, mert azon nemcsak a társadalmi rend, de a polgári szabadság s állandóság nyugszik.
Hazánkban — legyüuk őszinték — az igazságszolgáltatás hév-mérójo -majdnem a fagyponton állt, tespedett a justitia, mint valami üvegházi fövény, sót hitelünk semvolt emiatt, pedig a hitel az egy ország felvirágzásának, mi a teny\'észvilágnak a nap heve, enélkül rideg élet, gyümölcstelen termés, pangás, lassú hervadás volna osztályrészünk.
• Kgy hó mult cl,, hogy az állam ellá-tásá,. fegyelme és garantiája alá helyeztetett az igazságszolgáltatás.
Óhajtjuk, hog)\' báhuily állású jogkereső bizalommal forduljon jogsérelme orvoslásaért, bárminő fél ellenében az uj bíróságok hoz.
Óhajtjuk, hogy világtalan istenasszonyunk (Nílusa, a törvénytisztelet, minden egyes houpolgárnak vérébe menjen át, mert törvénytisztelet nélkül bizalom nem lehet; de viszont • \'.
Óhajtjuk, hogy az igazságszolgáltatás minden közegének bánásmódja, még az elesettek iránt is, szeretetteljes legyen, merj a törvényszelleme a jó- és nemes-érzés pislogó szikráját egy-egy világgá akarja növeszteni s szeretetet tanusit még akkor is, midőn büntetnie kell, és ezt maga a természet mut\'utja, midőn villámlás- s menydör-gésscl tisztítja a ícvegot, hogy a rothadás elemeit büntesse, öldöklő hatásút csillapítsa. Legyen az igazságszolgáltatásban\' erő, de tisztító s vilá...