Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.62 MB
2010-02-26 19:49:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2207
7043
Rövid leírás | Teljes leírás (1.52 MB)

Zalai Közlöny 1927. 001-024. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
67. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

67. évfolyam, 1. szám
1hp
Nagykanizsa, 1927 január í, szombat
Ara 16
fillér

PÖLITIKAI NAPILAP
Sierkísitörfg é> kladéhtvilal Pöul 5. sí. I1 Kearthelyiíiokklaitdliivatal: Kisfaludy-v 15.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Interurbán-telefon: Nagykanizsa 78 leim. lilölitetéal ára egy hóra 2 pengO 40 lillír.
Újesztendő küszöbén
Halotti tort ult az egész világ.
Furcsa halotti tort.
Pezsgő durrant, poharakat tllötlek Össze és síkos parketten egymásba fonódolt párok suhantak lova Önfeledten, pajzánul, arcukon kaján ölömmel a hiloil felett...
Egy végnéiküli menet áll meg a hjlolii tor küszöbén és lerázva csizmájáról sarat, havat, kidobva szivéből bánatot, keservet, félve gondolva kis örömökre, bevegyült a lemclök kö/é...
És csodálatos volt ez a temetés. Nem álltak könnymorzsoló emberek ravatala körül a hoilnak, nem beszéllek foj\'ott hangon fizetett és szívből siratok, nem ágaskodott fel a fajdalom fekete gyászu farizeus lelkekben, ki a nagy nyilvánosság .számára.
De tombolt a jókedv, határtalanul az öröm é6 zabolátlanul tivornyázott a had a gyászolók hada...
Mi ez, temetés?!
Pezsgő, tánc, muzsika?!
Kit temettek Igy ?
HOI a halott, ki siket Tülekfcer veszi a mámortól gözölgö buja lármát?
itt fekszik előttünk. Mindannyiunk előtt. Kiterítve, pedig nem döntötte senki porba. Hösbajnok nem vívott vele és mégis feladta a harcot, mert túlélte önmagái. Ideje lejárt mi! a Nagy Rendező adott neki a szc.ná-riumoan.
Pedig amilyen üvöltő hozsannával fogadlan jön utód|a mo\'st, ugy jo:t ő i$ amint ment ő, ugy fog menni a másik.
Az ója tizenkettőt ütött és ő már a múltéi Helyét átaüta utódjának.
Vége a halolti tornak, ami az utódnak diadalmas,\' .Isten hozott 1"
A felköszöntőt! pohár, mit szánakozva megkap a ravatalon fíkvó, mosolygósan int az utód felé.
De hát ki az?
192(5.
Háromszázbalvanötnapos esztendő. Tegnap az Élet Ideje, ma a mult ködébe vesző Tegnap. Egy .volt".
Egy darabka a világforgásában. Egy periódus nemzetek históriájában. Öíömök kevese. Tragédiák sokasága, tlet fakadás és Halál Jövetel a hol-csőben elpusztult csecsemőnek. Vég órát rejtegető esitendő az aggnak. 365 napot magába ölelő Élet Ro-buszlum.
Adhatna, ha most egyszerre ki-ör.lené magát: Köriy-Misszisiipikel, Keseiüség-Gulákal, Kenyérliarc-Hy-malájákut és talán, talán egy kis dombot is aminek neve: Öröm.
192(5.
Egy nagy filmdráma. 3ii5 felvonásban. sok részekkel, remek rendezés. Millió, százmillió statisztával, valódi borzalmakkal, igazán kihull cinbír-bulla hegyekkel, városokat el-
söprő ciklonnokkal,\' viharokkal, ember ezreket koldusbotra ju\'altó árvizekkel. Elbőrangu életmtivészekket a főbb szerepekben, akiknek eleven húsába, nem festett vérébe, vágóit a nagy Rendező keze.
Mi csináltuk a nagy fiime!, L-v-játszottuk Instiukeiók szerint. Akik utánunk ]önnek, azok élvezhetik. Meg lehelnek elégedve munkánkkal,
nicr! mi úgyse vagyunk megelégedve. Mi csináltunk volna jobbal is, sz\'.bbet is, de igy voll clórva. Mindenki csak a t adla, ami a feladata volt. A jövők, az ut\'nunk jövők meg lehetnek elégedve a ma emberének tiiáni harcával. Mert az voll ez az esztendő is, mint a többi jó idő óla.
Elment, meghalt.
1926 a mullté.
Tul vagyunk rajta. Emléknek jó lesz a lomtárba a többiek közé.
De a halottakról vagy jót, vagy semmi. Ml nsgylelküek vagyunk és csak jót mondunk rc.a, mondunk és mig ezzel vagyunk nagyon elfoglalva, nem Is Jut eszünkbe, mit hoz a jövő.
Jól, vagy rosszabbat? U. Gy.
ECállay Tibor dr. újévi nyilatkozata az uj országgyűlés feladatairól^ be...