Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.02 MB
2010-02-26 20:27:48
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2036
7561
Rövid leírás | Teljes leírás (1.46 MB)

Zalai Közlöny 1927. 173-195. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
67. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

87. évfolyam, 173. szám
Nagykanizsa, 1927 augusztus 2, kedd
Am 16 fillér
POLITIKAI NAPILAP
tatadM kUdóUrmbű FM l| Kt*dlidyl fioodadáhÍTaíjü: Kbijüotly-u. L
Felelős szerkesztő: Barbarttí Lajos
ElMuIM lni0kMl p—fi 4* SS
ÉRTESÍTÉS
A vállalat, melynek kiadásában a „Zalai Közlöny" is megjelenik, tudvalevőleg Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés Készvénytársaság cimen a hasonló nevű zalaegerszegi nyomda és lapkiadó vállalatnak volt nagykanizsai fiókja. A vállalatnak nagykanizsai érdekeltsége azonban a zalaegerszegi vállalattól különválva, magát önállósította és az érdekeltség július 3t én megtartott közgyűlésén a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Villalat Rt. cimet vette fel. Az általában Zrinyi-nyomda néven ismert vállalatunknak működésében, személyi és erkölcsi vezetésében ez semmi egyéb változást nem jelent, mint csupán az önállósuláshoz törvény szerint megkövetelt uj cégszerű név felvételét.
Délzalíi Nyomda és Lapkiadó Vállalat Rt Nagykanizsa, a ,Zalai Közlöny\' kiadóhivatala
A bolgár király Budapestre érkezett Budapest, augusztus I. öor/s bolgár király Budrprstre étkezett, nővére ti 2 szárnysegéde kíséretben. Látogatást le t József főherceg al-csuti kastélyában, azután pedig tovább folytatta automobilon uljál a
Felvidékre.
A pápai nuncius felszentelte az uj székesfehérvári püspököt Budapest, augusztus I. A Szent István Bnilikában ma szentelték lel Svoy L-ijos székesfehérvári püspököt.\' A f.lszentelési szertartíst Orsenlgo Cesare pápai nuncius végezte, akinek Rolh Nándor megyéspüspök és Kohl Medárd püspök segédkeztek. A pápai bulla felolvasása után a nuncius felkente az uj püspököt, aki teljes püspöki ornátus-ban áldást osztott a megjeleni sokadnak.
A kanadai magyarok üdvözölték Rothermeere lordot
Newyork, augusztus I. (Éjszakai rddUjelentts) A .Kanadai Magyar Uiság- a maga és az olvasóinak nevében levelel intézed Rothermeere lordhoz, melyben a lordnak a magyarság igazságos ügyének támogatásáért legmelegebb kOszOnelct mond.
Két éven belül Magyarországról senki sem vándorolhat Amerikába
A belügyminiszter körrendelete a kivándorlás szabályozására
Budipest, augusztus I (Éjszakai rádiójelen/és) A belügyminiszter körrendeletet intézett az ullevé! kiállító hatóságokhoz, melyben e\'rendeii, hogy azok, akik Franclaorsdgba akarnak utazni, orvosi vizsgálatnak vessék alá magukat. Áll ez természetesen azokra, akik foglalkoztatásra mennek. Ugyanis a budapesti francia konzulátus közölte, bogy Franciaországba esek azokat tngedik be, akiket a bcuta zási és alkalmaztatás lehetőségéi igazoló engedélyeken, illetve igaiol-ványokon igazolják, hogy semmitéfe ragályos bajban vagy elmefogyaté-kofiságban nem szenvednek és a vállalt munka fizikai elvégzésére alkalmasak.
Ugyancsak ez a rendelet intézkedik arról, bogy azok, akik Kanadába akarnak kivándorolni, kötelesek a kanadil kormánynak a kivácdorlást Illetőleg lelláliitoll követelményeinek megfelelni. Ez azt jel inti, bogy ess k azok juhainak ki, akik igazolják, hogy munkalehetőségük van én tiofy valamelyes hozzátartozójuk már kint van, aki esetleg gondoskodni tud t róluk.
Az Amerikai Egyesült Államokba való kivándorlásra vonatkozólag a belügyminiszter rendelete közli, hogy az 1927/28. évi kivándorlási kvóta betel-. És már annyian vannak ezenfelül is, hogy az 1928/29 évi kvótát is kineritik, ka csak közben az Unió ftl nem emeli Magyarország kvóisját.
Csak előzetes kormány-jóváhagyással vehetnek fel kölcsönöket a megyék és városok
Budipest, augusztus 1 (Éjszakai rddiójelentés) A belügyminiszter rendeletei intézett a községekhez, melyben a Icgbehalóbban
figyelmezteti a köeségeket és általában az önkormányzati szervekel, ...