Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.88 MB
2010-02-26 20:32:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1314
3644
Rövid leírás | Teljes leírás (1.64 MB)

Zalai Közlöny 1927. 222-247. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
67. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

87. évfolyam, 222. siám
Nagykanizsa, 1927 október 1, péntek
Ara 14 fillér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal Kó-ut 5. sz. Keszthelyi flokkiadóhivatal: Rákóczi-tér 18.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Zalaegerszegi szerk. ís kiadóhlv. Kinizsy u. 14. Előfizetési in: egy hóra I pengi 40 iillér.
Keleti Locarno = lehetetlenség
irta; Apponyi Albert gróf
A bécsi .Der Tclegraph\' ma igen érdekes cikkei közöl Apponyi Albert gróf tollából, amelyet a kővetkezőkben reprodukálunk:
Nálunk magyaroknál, akiknek soha sem volt Locarnó|uk, alig lehel szó az odavaló visszalétéshez. A mi számunkra a kérdés ugy alakul, hogy egyáltalán törekedjünk e egy Locar-nóra és Itl az eUő pillantásra világos, hogy az a körülméoy. miszerint az egyezmény aláírói oly hamar a , Vissza üxarnóhozl" Jelszót hangoztatják, nem vzjmi nagyon alkalmas az utánzásra. Anélkül, hogy köze-lebbról foglalkoznék a körülményekkel és eseményekkel, megállapíthatom, hogy ez a jelszó azt bizonyltja, hogy Locarnoban a formális megegyezés megelőzte a tényleges egyetértést.
Nekünk magyaroknak már sorozatos tapasztalataink vannak e téren Ausztriával volt kiegyezési kísérleteink következtében. Egyetlen kiegyezési kísérlet sem hozta meg a valódi egyetértést az összes kérdésekben, mivel áronban a körülmények kívánták a megegyezést, mindkét oldalon megelégedtek azzal, hogy a meg nem oldott kérdések számára több értelmű formulákat alkalmaztak, amelyek alatt merőlegesen ellenkező felfogások Is meghúzódhattak.
Így minden kiegyezés már magában hordta a következő viszály magvát. Egy darabig igy is ment a dolog, előbb-u\'óbb azonban megnyilvánult a belsó igazság hiánya, ami az egész kiegyezési munka sikeréi veszélyeztette.
Ijy áll a dolog ma körülbelül Lo-carnoval ls. Biztos, hogy mindkét részról Ssilnte volt a megegyezésre való törekvés, azonban belsőleg az előfeltételek még hiányoztak ahhoz, hogy az összes ügyekben őszinte megállapodások történjenek. így keletkeztek azután azok a formulák, amelyei! alatt mindenki másl értett. Ezért hiába a .Vissza Locarnőhoz!" való követelés, inkább az összes előfeltételek tisztázására kellene törekedni. Hí ez ma még nem lehelsé-ges, ugy inkább nyugodni kellene hagyni a dolgol és ugy, ahogy lehetséges. kicsiny óvó eszközökkel kellene a dolgokon segíteni.
Kétezernyolcszáznál több kodó idegent talált az
Budapest, szeptember 30 A Budapesti É tesiió jelenti: Scl-tovszky Béla belügyminiszter ma tájékoztatta magát az idegen ellenőrző razziák etedményéröl. Az utolsó razziákon 112 köiségben 2800-nál több
engedélynélkül tartóz-országban a rendőrség
olyan idegent találtak, akik részben engedély nélkül taitózkodtak az ország területén, részben pedig kiutasítás alatt állottak. A belügyminiszter kijelentette, hogy a jövőben is el fog rendelni ilyen razziákat.
Nagy pánikot okozott egy dühöngő őrült a lassi-kisenevi gyorsvonaton
Bukarest, szeptember 30 (Éjszakai rádiójelenlés) A Jassi— Kisenev-i gyorsvonaton tegnap nagy rémületet okozott egy dühöngő őrült, aki egyik állomáson kapuzkodolt fel a vonalra. Az első osztályú kocsikba berohant és miután mindent összetört, az ablakokat és az a|ló-üvegekel és egyéb elmozdítható tárgyakat, kést rántott és ész nélkül hadonászva maga körül mindenkit leszurásial lényegeiéit. Az utasok között valóságos pánik lörl ki és
nem mert senkiiem vele szembeszállni. A tumultusban két ssszony elájul\'. Eteket az ötüll felkapta és behsjitolla egy cUóoszlályu fülkébe. Senkinek nem jutott eszébe, hogy a vési fék meghúzásával megállítsa a vonatot. Vé^ül a kalauz nyill pályán megállította a vonatot. Etkorra már az őrült eldobta a kést és klfulva, az egyik elsőoszt...