Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
34.7 MB
2010-03-03 20:31:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
3043
7092
Rövid leírás | Teljes leírás (1.7 MB)

Zalai Közlöny 1931. 145-171. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. évfolyam 145. izám
(
Nagykanizsa, 1981. jullui 1, kedd
Ara 14 HU*
ZALAI KÖZLÖNY
SttAwIMl: nappal Smiinl i, ÍJ)cl HOut 5.
m Kiadóhivatal: Fínt 5. nim. K«M)I SókkUdóhhraial: Koaa>(h utca JX
POLITIKAI NAPILAP
felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
BOHietW ára: egy hóra t ptngó M Wh.
Tddo": { KMód^U^T^KMlbdyí\'nók\'S
„NagyKaniscsa i>ossszu Möre lesszámolt a radtikali&m ussal"
Dr. Kállay Tibor negyedszer leit Nagykanizsa képvlselő|e — A Magyar Miklós-párt csúfos vereséget szenvedett — Kétezren felül volt Kállay Tibor szótöbbsége
Kállay Tibor reményteljesnek látja és belpolitikai téren
5 órakor kapta kézhez az utolsó jeleméit a lezárt kerületekből. Háromtól ölig mind a 11 kerület zárórái véget érlek. Végeredmény:
Kállay 3742 szavazattal, 2071 szótöbbséggel negyedszer Is Nagykanizsa mandátumának birtokosa lett. Módlelett tanulságos a szavazatoknak a II szavazókerületben való megoszlása. (Nagykanizsa 6740 választójából 1327 nem szavazol!)
Nagykanizsa, Junlun 90 A vasárnapi választás eredményeiről részint plakátokon, részint a hétfőn délelőtt megjelent
rendkívüli kiadásunk utján tájékoztattuk a közönséget.
A választás napján lelbolygatott darázsfészekhez hasonlított Nagykanizsa. Főként délelőtt és a kora délutáni órákban, amikor a Magyarpártlak még igyekeztek megkontre-minálni a választás állásáról klpla-kátolt hivatalos számadatokat azzal, hogy egyszerűen nem hitték el azokat másrészt meg azzal, hogy pont ellenkedő számokat Írtak ki a saját pártirodájuk ablakába.
Délre tisztán állott az elfogulatlan szemlélő előtt, hogy a Kállay-párt lendületes főlényét semmiféle módon többé lehengerelni nem lehet. A szavazatok igy alakultak:
Óra Kállay Magyar
V«10 1487 759
II 2111 942
\\ \'/ti 2598 1161
>M 3608 1636
5 3742 1671
Dr .Fábián Zsigmond kir. kormány-főtanácsos, választási elnök, aki a választási a legpáitatlanabb törvényszerűséggel és minden intézkedésé ben a kellő szigorral és vele párosult bölcs tapintattal vezette, délután
KerUlet Kállay Magyar
1. 254 160
II. 343 168
III. 385 222
IV. 333 184
V. 355 94
VI. 802 168
VII. 381 193
VIII. 413 74
IX.1 222 126
X. KltkMlm 138 144
XI. 116 138
Hiába várta tehát a Magyar-párt a perifériáktól a döntési Nagykanizsa polgársága megadta a méltó választ a Vázsonyi-féle demokráciának és összes fegyvertársainak: — Kállay Tibor többséget kapott mindenütt, a Magyar- utcai körzetben is, a Teleky-utl körzetben is, a vasutas-körzetben Is, söt Kiskanizsdn Is, ahol a 3 kerületben együttvéve Káltayra 476, Magyarra 408 szavazat esett.
A mandátum-átadás, Kállay Tibor besxéde
Az eredményt dr. Fábián Zsigmond választási elnOk </>7 órakor hirdette ki a zsúfolásig megtelt tanácsteremben, a városházán. Kállay Tibor az érte ment küldöttség élén, a Fő-utón csoportosuló sokezer főnyi tömeg között érkezett meg a városháza elé, ahol vállra kapták, ugy éljenezte a tömeg. A választási elnök a tanácsteremben adta át a mandátumot rövid beszéd kíséretében, amire Kállay Tibor válaszolt, utána hölgyek virágcsokrokat nyújtottak át Nagykanizsa negyedszer megválasztott képviselőjének.
Dr. KáUay Tibor ezután az erkélyre lépeti és a tömeg helyeslő és ünneplő zajától gyakran félbeszakítva, miután megindulva köszönetet mondott kerülete bizalmáért, a következőket mondta:
— Amiit ezt progumbeszédemben is hangoztattam, ma országszerte a nagy válaszlóközOnség nem egyes kérdések és problémák megoldása felett döntött. \'Ez a választás egy kérdést sem rendezett és egy problémát sem oldott meg ...