Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
32.27 MB
2010-03-03 20:35:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
3730
8205
Rövid leírás | Teljes leírás (1.55 MB)

Zalai Közlöny 1931. 172-195. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. árfolyam 172 uta
Nagykantzan, 1W1. augusztus 1, szombat
Am 14 BOéf
FeleMa szerkesztő: Barbarlts Lajos

llndenkl a fedélzetre!
A kormány alkotmányos érzéséről lelt tanúságot, amikor a sOrgős in* létkedétek megtételére a törvényhozástól kért felhatalmazást és ez-utiil a már megtett Intézkedések parlaraeblárls óváhsgyásál Is kéri. Snkisem vonta kétségbe, hogy a német pénzügyi válste visszahatásaként nálunk ts bekövetkezett nehézségek elhárítására a kormánynak kötelessége volt mindazokat a pénzforgalmi korlátozásokat és a\'magánjogokat Is érintő rendelkezéseket Megtenni, amelyek szükségetek voltak egyrészt a pengő körülbástyázására, másrészt a\' pénzforgalmi korlátozások közepette a gazdasági élet menetének lehelövé léteiére. A normállá gazdasági viszonyok helyreálltáig terjedő átmeneti Időben a kormánynak még Igen sok gyors elhatározással és pillanatnyi Intézkedéssel kell majd a normális gazdasági állapotra valő átmenetet előkészítenie, a külföldi pénzpiaci helyzeteknek megfelelő Intézkedéseket megtennie. Ezekre kéri a parlament felhatalmazását még pedig akként, a törvényhozás a kormány vé-írező te ellenőrző szerv gya-i* Wcrényliozás öq 33\'tagu országot ki, amely a parlamenti alatt, gyakorolni fogja a tör-venyiHWás nevében a financiális ét altotmáajros ellenőrzést.
A felhatalmazás ssflkifeesséte és Indokai fölölt a törvényhozásiét hálában a löivényjavaslat tárgyalása alkalmából vlla indul meg, amelynek •orfn a kormán éddigllnléikedései valamint a lövőben mfegteendő lépé-•<1 a nagy nyilvánosáig, a közvélemény megbíráljaalá kerülnek Igen nagy nemzeti érdek, hogy ez a vita a kélföld felé bizonyságot szolgál-
tasson a
\'otsfcait
vagy hn
werel
"ítajt tarfjá< « vita man Pétt^ylíé\'1
WZ törvényhozás érett-\' tságáről te arról a Sről, amellyel ez a ország szembe tud ""zi gazdasági krt-... Hiszen mindenki Várfsban közeli befejezés ázok a tárgyalások, Idiejáratu kincstári segíteni orazágun-Icsön véglegesítése előfeltétele a nor-retidre vak) hama-Már csak a köl-valő tekintettel la az, hogy az ország és politikai kdn szóét mutassa. Ennél mondható, hogy a \' parlament az első ija mutatni a fel-ívJSvsslat tárgya-Sénklsem gondol
alkalmával\' hallgasson fa élteméül pártok ;ályalkat és klfdgásai-laságpolltikai mód-De arra igenis iz ország, hogy ez n meg szorosan a helyiéit meg-
mentésére megtett és ezután Is megteendő Intézkedések megbeszélésének keretében, hdfey tehártárgyllagos és szakszerű legyen, de ne-\' csapjon át tzokon a kereteken, amelyeket a nemzet létfenntartása és a gazdasági helyzet megmentése szab a gondolkozó hazafi elé. Az ellenzéki pártok-bak módjukban áll e vita során kri-
tikátokat és ellenlavaslatalkst felsorolni és megindokolni. Pe óvakodjanak áltól, hogy a vita szenvedé-lyessége és féktelensége künn a nagyvilágban ártalmára válhassék ■ nagy "tözös púinak: a külföldről várt sé-l\' étvényeSA lésének. A lg pergőtüzében állunk, meo-kell mindenáron gazdasági élet-
ebben a mentő-tevékenyen részt venni, azt megnehezíteni ét üelessége az egész tOr-ik pártpolitikai különbség ország nem is kételkedik J\'ft u] Magyar parlament ■ errt a magaslatra.
..............
Halálra ítélt egy dolgát tteriészt a kecskeméti Wrvény&xék
A vádlottak vendégOl látták áldozatukat,,*kit ott halálra ruadosfak áa I
a vasúti s(nekre
ott halálra rugdostak és holttestét
fektették . I ^TTT^r .
Kecskemét, Jullus 8t (Éjszakai rddtójelentés) Oeorgiev Illés kecskeméti bolgár kertész mindenáron meg akarta szerezni kon-kurrense, Marlriov Antal bolgárkertész földjét, mire elhatározta, hogy Marlnovot meggyilkoltatja. Oeorgiev lelbujtására ...