Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.57 MB
2022-11-15 10:34:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
125
242
Rövid leírás | Teljes leírás (663.71 KB)

Zalai Közlöny 1874. 079-087. szám október

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalamegyei gazdasági egyesület", a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, a „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „Zala-Somogy" gőzhajózási részvénytársulat, úgy a „zala-egerszegi torna-tűzoltó egylet” s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
13. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ÜAfft--KANIZSA, 1874. oktober 1-én.
Tizenharmadik évfolyam.
f Qétz«tö«l ár: P l efe* «rre . . J V
''él eTT€ H
efítí
fél
ftr*
10 kr.
Hlrdetesek
6 hasábo* petitaorban 7, másodstor 6 a minden torábbi torért 6 kr.
37TIL TTÉRB KK
loronJtint 10 krert
•ecnec fel , Kincstári illeték minden Jegyes hirdetésért kf''"-3 30 kr. fiaetendő.
linden J külön/
5- & .^sm
1 A 1
AUftÁ
előbb:
-SOMOGYI KÖZLŐN
lap txellemi resx»-t 1 illető közleményei: >8 sxerjceaxtóbez. —
Anyagi retzet -Iípu. közlemények o»«ais & kiadóhoz bénup..rr»- in-t^mdók:
NAGY-KANIZSA WluKeiki:.
Bérmentetlen levelek csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
j Késiratok vissza nem ( J küldetnek. *
gte***^--------*
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a .^alamegyei gazdatagi egyesület", a .^qy-kanizsai kereskedelmi s iparoank", a .nagy kanizsai takarókpénztár a ,Zala-Somogy* gőzhajózási részvónytársuíat, ugy a ,zala-egerszegi torna-tüzoltó egylet" s több megyei es városi egyesület hivatalos értesítője.
Betenkiiit kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lapc
Előfizetési felhívás
akútenkint kétezer megjelenti
„ZALAI KÖZLÖNY"
folyó 1874. év oktober-deczemberi évnegyedére-
Bizalommal felkéljük lapunk mindazon tisztelt pártolóit, kiknek előfiaetéfök szeptember hó végével lejárt, azt mielőbb megújítani szíveskedjenek, hogy a pontos szétküldésben únnakadás ne történjék.
Lapuuk előfizetési ára:
Évnegyedre.....% frt.
Félévre......4 „
Egész évre.....8 „
Ötödik közleménye
a leégett biccsiL-szent4ászlói templom s zárda felépítési költségére gyűlt adományoknak.
Sáldtrfeiza köxaág részéről. :
Horváth Boldiraár 10 frt. — Cjj Boldiasár 10 frt. — Sándor Antal 1 frt. — 8ándor Vencael 2 frt
— Darázs Bódi 10 frt. — Ör. öándor Bódi 10 frt. _ Ács Jóasef 10 frt. - Gál Bódi 5 frt. — Láaaló Ká-rolyné 5 frt. — Foki Anna 5 frt — Láaaló Vendel 2 frt — Sándor János 10 frt. — Sándor Menybárd lükrt. — Ujj litván 5 frt. - Tóka Mihály 10 frt. — Ujj György 5 frt. — Lisrlai György 2 frt. — Szegi lítrán 5 frt. — l>sri.it Józtef 5 frt. — Tótb JJódi * irt. — Katái Vencxeiné 2 írt. — Nagy Jáno« 8 frt.
— Rámán Jánoi 3 frt — Rafai Bódi 10 frt. — Kor-pics Györ^yné 3 frt. — Kisa Károly 20 frt. — Egyed Jórsef 15 — frt Xadrai János 5 frt. — Fóka Jóasef 6 fit — Varpa Ábel 2 frt. — Beiai János 5 frt. — Sándor Menyhárdné :> frt. — Király Bódi 6 frt. — Ujj Péterné 2 frt — Ka fai Jóaaeí 5 frt. — Rafai György és Márkns Tréaai 20 frt. — Lippics látván 5 frt. — Király Jó-ictrf 5 frt — Sebestyén Menyhárd 2 frt — Sándor Ferenci ő frt. — Király János 20 frt. — 8ándor György 10 frt. — Ujj Jórsef 5 frt — László Vendel alsó 2 Irt — Bolla Vendel 5 frt — Salamon János 5 frt.
— Héry Illés 5 frt — Nadrai Bódi 3 frt. — Molnár János 3 frt — Kiss Menyhárdn- 3 frt. — Egyed Meurhardné 5 frt. — Nadrai Jórsef 3 frt. — Csáarár Jáuo* 5 frt — Király Menybárd 6 frt — Varga Jó-nefné 2 frt — Bets István 2 frt. — Palányi Józsefné 5 frt. — Katona Károly 10 frt — Fatér Károly 10 frt — Obiráki József 5 frt. — Zuggó Bódi 5 frt —
Gál István 2 frt. — Póka Bálint 5 frt. — 8rabó Jórsef í frt...