Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.66 MB
2010-01-29 15:27:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1555
5181
Rövid leírás | Teljes leírás (248.18 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1865. 028-030. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
IV. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

íkuW egyedik óvftjlypa.
28i szim 186Ő. október Lán.
ttéj^íSlil, keresígííekM, Iptr, griő&ss&t, tuüoináuy és művészet köréből.
\'"A \'so^^ae^t^yafi^i\' ©gyesiSethivatalos lapja. \'
in t^rnss^sstlt^f TffSffrgff.*,\'t<«*i*y^iuMiua^. i,5ivb.n ,**!». hord™ im 6 m.,rété*™ a&
P^lt^i^^rTIjLj^T uV^^t?^ j ^fi^JjlTíL ^I-l ?^jjjjj^u!*?^^^ff^^^ jgellgt* fii ároaka.saalk\'l\'- - Hyllttér ^KBl .őrért 10 W. - BaS "HMH tarMasstlBatB ¦BWlMBfc^^^B^I»\'l«\'\' U»el»k bérramys a Bmrhe»it8«cgÍBs kOUauiBk Kaporvirra.
Ü^piak\' oktejfer áecmnberi folyamára előfi-Mtbfttbi ^Héste poptin küldve Á\'t^Vtaiáliádira-Juiidva
la*
kirzájHozaví? ^Jfegj^w^fe^nyM^M\'Wtrd\'^
zo^kéronáatatá-indylyel
j____ mért igazságos
ét méltányiHfí ugyanazért tartS megoldása , a Merített Magyarországunk alkotmányos jogainak birodalmunk léte a hatalmi állatinak elntasitnatlan követelményeivel leendő Bszhangzásbahoza-Ula iránt,tb ómig rendeiícl és képviselőivel- lanéoskoihfissnnh j üdvös, törvényeket aJkotbasscmk.
E régből, — > a fennebb! előlegei kérdetek sserenesea megoldása után a:
az oV felett taniíosl ami és értekezni ko-íeleeségolinek iimerje1t:)HosstlrSkegréb. iránt Császári Királyi> kegyelmünkkel kegyelmesen hajlandók maradvsin,
foH^birodalmi íBvirosankban Bécsben, Ausstnában, Sn. Mibályho 17-dik napján, Unrnk 1865-dik-értben.
fertőn Jrisifcf, s. kv
Mojláth GtyOrgy, a. k. Barthoe\'JÖios, a. k. \'
roisoí\'Biipánná,
fftf^apoltiir Alajos tiszti fBUgyéswzé, gCrabeBttsIinre nrnr^oxiioszalgÁhirúyá, ^kl^ssprat- s kívánattal egye^öleg ki: n*TOM|gSk-Iennének. _ -T\'BCaBa^^i^VftMihtliaa^^. I- Este_gjni oimeloadáft, a .Ssdzat" ^^wjKwnw* |-eléneklése ntin ^Bánkban1 drámával,
jaagUÉLii méltósága is a nép éljenei
után, i.nem csoda haezojféay. _ nMgyéak asékhely én njabb^ aojosobl
lonazutó anyja, asept-hd i6Jg Bótka IBhfly ZaW megy* gzodas&gi elnöke egybehívta ta-paaili miii n az egylet tagjüb, kik ritka, oaSp eagtttmcl -meg i» jeiastA. Bottk:
aa volt.
Ben kija^^valísmlnf egyéb as orsjág
boldogságnak nevelésére; szellemi » uiéUoságál-iaiadenvteendaibe]
anyagi\' érdekeinek: előmozdítására, a a kösjd gyarapitásárn ozélzóatámosnogy-fontflaakgn, » halasztást nem szenved. hetS törvényen íntéskedésekfelett kedvelt Hagyarorsságunk, ¦ a hozzácsatolt ré-ssek hü rendéivel és képviselőivel atyai esávttnk kivonata szerinti értekesbetés végett íolyd 1865. évi karáeaon hava 10-n eaB advent miaodik vasárnapjára
jsabad királyi Feat viromialsbaJsten^ _varosb«,.— A raegyejiaiáriín, a.ffaida-
kegyelméből saját Ssemély linkben meg-aryitaMaé éa veaérlenéjő kosortiág-
_gyttlést rendelendőnek és hjrdeten-
\' i»n»k elhatirosánk.
-ISm néave Nektek eiennel komolyan parsmesolvin, kegyelmesen meghagy-jnk. hogy » kirendelt helyre és idSre kebeletekből az 18igTevi"V. i. os.alap-ján kihirdetett, yálasctó-rendsubály sie-rint valasstandd:. követeket (kiivetet) béke- « nyuíslomiieretll alkalmas férfiakat-(férfint) kifogás nélktll küldeni Urtoisatok, kik (ki) ax érintett oradggy Ülésen jelenlenni, s ott a lobbi főpap és sásilós arakkal s nevelőit Magyarirssigank és ax ahboi csatolt réitóek rendéivel és képviselőivel, kegyaleaea Mándokankat t eKterjaeat-- fényeinket, ;n)int egyedül az orsság Odvére, fentartására s felvirigoatatására , irdnycottakaf bővebben megérteni, a
tagok egybéfaivásanac __
hogy ai njonnan kinevesett-főispánt gr, Festetics - GyBrgy B méltó...